Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Մ. Գևորգյան , Գ. Թովմասյան
ՀՀ Արագածոտնի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների ներգրավումը զբոսաշրջության ոլորտ և մարզում զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունների վերլուծությունը
2021 | Գիրք/Book
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 188-198
Գեներալ Վասիլ Բեհբութով
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր հայագիտության», 2021, թիվ 2 (26), էջ 89-106
Մահափորձ սուլթան Աբդուլ Համիդի դեմ
2021 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник трудов международной научной конференции, 2021, Выпуск 2 (70), часть 1, c. 80-85.
Եփրեմ Խան (կյանքն ու գործունեությունը)
2021 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник трудов международной научной конференции, 2021, Выпуск 2 (70), часть 1, c. 73-79.
Աղբյուր Սերոբի մահը
2021 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник трудов международной научной конференции, 2021, Выпуск 2 (70), часть 1, c. 86-89.
Է. Մինասյան , Մ. Մալխասյան
Աշոտ Մելքոնյան (Վաստակաշատ պատմաբանի 60-ամյակի առիթով), գիտական կենսագրություն
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 255-257
Հայուհիների մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմի մարտական գործողություններին
2021 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին, 2021, էջ 65-82, Հայաստան
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի կենսագործումը 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարասկզբին
2021 | Հոդված/Article
Նորակազմ (Չճանաչված) պետությունները պատերազմից հետո. խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները, 2021, էջ 65-74, Հայաստան:
«Թուֆենկյան» հիմնադրամի գործունեությունը Արցախի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարի երկու տասնամյակներում
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 104-114
Ագրարային քաղաքականության կենսագործումը ՀԽՍՀ գյուղերում 1945-1960 թթ. և դրա հետևանքները, Հայաստանը 1945-1965 թթ.
2021 | Հոդված/Article
2021, էջ 106-128, Հայաստան