Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Ագրարային վերափոխումները հայաստանի երրորդ հանրապետությունում 1991-2000 թվականներին
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, 282 էջ, 2019
Yana Tchekhanovets, The Caucasian Archaeology of the Holy Land: Armenian, Georgian and Albanian Communities between the Fourth and Eleventh Centuries CE, Brill, 2018, 332 p.
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի, Հայաստան, 27, 431-437 էջ, 2019
Երևանի պետական համալսարանը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. համալսարանի 100-ամյա հոբելյանի առթիվ
2019 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 3 (101), 97-108 էջ, 2019
Երևանի պետական համալսարանը 1920-ական թթ (հիմնադրման 100 ամյակի առթիվ)
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Հայաստան, 3(657), 12-26 էջ, 2019
Ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ պարբերական մամուլում. (մաս երկրորդ) ԺԹ դարավերջ եւ Ի դարասկիզբ
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Հայաստան, ԺԲ, 103-121 էջ, 2019
Ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ պարբերական մամուլում. (մաս առաջին) ԺԹ դարի երկրորդ կէս
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Հայաստան, Ժ, 93-114 էջ, 2019
Վաճառի Ս. Ստեփանոս վանքի հնագիտական հետազոտության հիմնական արդյունքները և նորահայտ արձանագրությունները
2019 | Հոդված/Article
Սեդրակ Բարխուդարյան – 120: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Հայաստան, 11-30 էջ, 2019
Ակնարկ Մատենադարանի ձեռագրերի վերաբերյալ
2019 | Հոդված/Article
ՊԱՅՄԱՆ մշակութային եռամսյա, Իրան, 85, 6-17 էջ, 2019
Ինքնության խնդիրները Մոսկվայի հայ երիտասարդության շրջանում
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 191-199 էջ, 2019
Աշոտ Գ. Ողորմածի դարաշրջանը: Մաս Ա. Հայոց թագավորության վերելքը (953-966)
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 3, 45-70 էջ, 2019