Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Աշխատակիցներ
Էդիկ Գարեգինի Մինասյան
Դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Համլետ Լենսերի Պետրոսյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ալբերտ Անդրանիկի Ստեփանյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայրապետ Գևորգի Մարգարյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Արտակ Երջանիկի Մովսիսյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայկ Գրիգորի Ավետիսյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Արման Սամվելի Եղիազարյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
Լևոն Բաբկենի Չուգասզյան
Ամբիոնի վարիչ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Միքայել Արմենի Մալխասյան
Դեկանի տեղակալ, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Քրիստինե Ժորայի Յախշյան
Դեկանի տեղակալ, պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Հայկ Խաչատուրի Մխոյան
Դեկանի տեղակալ, պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Աշոտ Աղասու Մելքոնյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Արամ Հրաչիկի Սիմոնյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Լևոն Հմայակի Աբրահամյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Աշոտ Նորայրի Հայրունի
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ռաֆիկ Ասքանազի Նահապետյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայկազ Ժորայի Հովհաննիսյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Աշոտ Արտաշեսի Ներսիսյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Կարեն Համլետի Խաչատրյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Միհրան Վարդգեսի Գալստյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ