Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Աշխատակիցներ
Արամ Հրաչիկի Սիմոնյան
Ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Էդիկ Գարեգինի Մինասյան
Դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Արտակ Երջանիկի Մովսիսյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայկ Գրիգորի Ավետիսյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Ալբերտ Անդրանիկի Ստեփանյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայրապետ Գևորգի Մարգարյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Համլետ Լենսերի Պետրոսյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Արման Սամվելի Եղիազարյան
Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ
Լևոն Բաբկենի Չուգասզյան
Ամբիոնի վարիչ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Վահագն Արարատի Հակոբյան
Դեկանի տեղակալ, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Քրիստինե Ժորայի Յախշյան
Դեկանի տեղակալ, պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Հայկ Խաչատուրի Մխոյան
Դեկանի տեղակալ, պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Աշոտ Աղասու Մելքոնյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Լևոն Հմայակի Աբրահամյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Ռաֆիկ Ասքանազի Նահապետյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայկազ Ժորայի Հովհաննիսյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Կարեն Համլետի Խաչատրյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Աշոտ Նորայրի Հայրունի
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Աշոտ Արտաշեսի Ներսիսյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Միհրան Վարդգեսի Գալստյան
Պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ