Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Աշխատակիցներ
Հովիկ Բաբկենի Գրիգորյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Սառա Աշոտի Նալբանդյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Կարինե Ալբերտի Եղիազարյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Մխիթար Ռազմիկի Գաբրիելյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Էդգար Գագիկի Հովհաննիսյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Միքայել Արմենի Մալխասյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Հասմիկ Թելմանի Հարությունյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Արտակ Վարդգեսի Գնունի
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Լիլիթ Ռոբերտի Մինասյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ֆեդիկ Կարապետի Ղազարյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Իվեթ Նորայրի Թաջարյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ
Սեյրանուշ Սոսի Մանուկյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ
Սաթենիկ Վլադիմիրի Վարդանյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ
Զարուհի Ավետիսի Հակոբյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ
Գայանե Մելիսի Մխիթարյան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Տիգրան Հայկի Ղանալանյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Արմինե Լևոնի Զոհրաբյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Գեղամ Միհրանի Բադալյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Դավիթ Սամվելի Ափինյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Տիգրան Ռուբենի Եփրեմյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ