Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Արտակ Վարդգեսի Գնունի

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1985 թթ. N132 Միջնակարգ դպրոց Երևանում
1985 - 1987, 1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ ուսանող
1994 - 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (հեռակա)

Աշխատանքային փորձայնություն
1987 - 1989 թթ. Ծառայություն Խորհրդային բանակում
1992 թ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ ինժեներ
1992 - 2000 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտաթյան և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող (համատեղությամբ)
1992 - 1998 թթ. ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի օգնական
1998 - 1999 թթ. «Հայք» պարբերականի մեկնաբան
1999 - 2001 թթ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ
2002 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ ինժեներ
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հնագիտության ամբիոնի դասախոս

Գիտական աստիճանը
Ph.D. (պատմական գիտությունների թեկնածու). 2002 թ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Ատենախոսություն. Հայկական լեռնաշխարհի վաղ բրոնզի դարաշրջանի բնակավայրերը և բնակարանները: (ղեկ` պրոֆ. Ս. Եսայան)

Դաշտային աշխատանքներ
1993 թ. Պեղումներ Ոսկեվազի բազմաշերտ բնակատեղիում (ղեկ` Հ. Սիմոնյան և Հ. Գաշ)
1994 - 1997 թթ. Ուղղեգծային արշավախումբ Լեռնային Ղարաբաղ (ղեկ` Հ. Սիմոնյան)
1995 թ. Պեղումներ Վանքասարի վաղ միջնադարյան վանական համալիրում. ԼՂՀ (ղեկ` Հ. Սիմոնյան)
1996 թ. Պեղումներ Արվականի վաղ երկաթադարյան դամբարանադաշտում. ԼՂՀ
1996 - 1997 թթ. Պեղումներ Եզնագոմերի բազմաշերտ բնակավայրում. ԼՂՀ
1997 - 1998 թթ. Պեղումներ Ծիծեռնավանքի վաղ միջնադարյան վանական համալիրում (ղեկ` Հ. Սիմոնյան)
2001 թ. Պեղումներ Վարդուտի վաղ երկաթեդարյան համալիրում. ԼՂՀ
2003 թ. Ուղղեգծային արշավախումբ Ազատ գ. վերնահոսանք (ղեկ` Ս. Շահինյան)
2003 թ. Պեղումներ Գանձայի վաղ երկաթեդարյան դամբարանադաշտում. ԼՂՀ
2004 - 2005 թթ. Ուղղեգծային արշավախումբ ՀՀ Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզեր (ղեկ` Հ. Սիմոնյան)
2005 թ. Ուղղեգծային արշավախումբ ՀՀ Սյունիքի մարզ (ղեկ` Ի. Ղարիբյան, Հ. Սիմոնյան)
2004 - 2007, 2010 - 2012 թթ. Պեղումներ Կերենի ուշ բրոնզ-երկաթեդարյան դամբարանադաշտում. ԼՂՀ
2004 - 2007, 2011 - 2012 թթ. Պեղումներ Բջնիի միջնադարյան քաղաքում և բրոնզեդարյան դամբարանադաշտում (ղեկ` Ի. Ղարիբյան, Հ. Հակոբյան)
2006 - 2009 թթ. Պեղումներ Ծաղկալանջի բրոնզեդարյան դամբարանադաշտում (ղեկ` Ֆ. Մուրադյան)
2007 թ. Պեղումներ Ակնալճի բրոնզեդարյան դամբարանադաշտում (ղեկ` Ֆ. Մուրադյան)
2006 - 2007 թթ. Պեղումներ Հողմիկի Հելլենիստական տաճարական համալիրում (ղեկ` Հ. Հակոբյան)
2007, 2011 թթ. Ուղղեգծային արշավախումբ ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջան (ղեկ` Հ. Սիմոնյան)
2010 թ. Ուղեգծային արշավներ Եղեգնաձորում
2009 - 2010 թթ. Հետախուզական աշխատանքներ Սևանի թերակղզում
2012 թ.Պեղումներ Շահումյանի բրոնզ-երկաթեդարյան և միջնադարյան բնակատեղիում և երկաթեդարյան դամբանադաշտում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Շենգավթյան մշակույթ, Հայաստանում քաղաքագոյացման ուղիները, Թաղման ծեսը և անդրշիրիմային պաշտամունքը մ.թ.ա. II-I հազ.

Հայաստանի մեգալիթյան հուշարձանները և դրանց դասակարգման խնդիրը
2018 | Հոդված/Article
ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, էջ 60-68
Դվինի երկաթեդարյան մարդակերպ քանդակը
2017 | Հոդված/Article
Խոսրով Կոտակից մինչև Կարո Ղաֆադարյան: 2017թ․, 35-38 էջ, Հայաստան
|
Լանդշաֆտի մոդելավորումը վաղ հասարակություններում և նրա ուսումնաիրության արդի հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի հնամարդաբանության և հնաժողովրդագրության հարցեր: 2016, 5-8 էջ
Լանդշաֆտի մոդելավորումը վաղ հասարակություններում և նրա ուսումնասիրության արդի հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի հնամարդաբանության և հնաժողովրդագրության հարցեր. Միջազգային գիտաժողովի հիմնադրույթներ, 2016, 1, 5-8 էջ
|
Բ. Բ. Պիոտրովսկին և հնագիտությունը,
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 1/7, 204-208 էջ, Հայաստան
|
Ոգելից խմիչքների հիշատակությունը Ասռվածաշնչի հայերեն թարգմանության մեջ և դրանց պատմա-մշակութային համատեքստը
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2016թ․, Ժ, 119-133 էջ, Հայաստան
|
Բրոնզ-երկաթեդարյան Սյունիքի սրբազան լանդշաֆտը, հնագիտական հետազոտություններ
2015 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 230 էջ
Բացօթյա պաշտամունքային հարթակներըը և դրանց տիպերը
2015 | Հոդված/Article
Մեծամոր, կեսդարյա պեղումների տարեգրություն, 2015, 32-51 էջ
|
Early Divergent Strains of Yersinia pestis in Eurasia 5,000 Years Ago
2015 | Հոդված/Article
Cell, 2015, 163/3, 571-582 pp.
Դիտողություններ Սյունիքում մ.թ.ա. III-I հազարամյակների ծիսական լանդշաֆտի ձևավորման վերաբերյալ,
2015 | Հոդված/Article
Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 1, 64-79 էջ
Կերենի «քրմական» դամբարանի պեղումները
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 215-218
|
Հայկական լեռնաշխարհի ֆալիկ հուշարձանների տիպերն ու ծիսական գործառույթները
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 122-130
|
Типы круглоплановых жилищ куро-аракской культуры (Կուր-արաքսյան մշակույթի կլոր հատակագծով կացարանների տիպերը)
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 132-143
|
Հայաստանի կուր-արաքսյան մշակույթի ուղղանկյուն հատակագծով կացարանները և նրանց տարածման սահմանները
1994 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (84), Երևան 1994թ., էջ 22-32
|