Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Գեղամ Միհրանի Բադալյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, պատմաբան

Գիտական աստիճան
2019 թ. պատմական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից ԵՊՀ դասախոս, ասիստենտ,1988 թ-ից գիտաշխատող, ԵՊՀ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա, 2004 - 2006 թթ. պատմության բաժնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն, հայոց պատմության հիմնահարցեր, պատմական ժողովրդագրություն, Իրանի և Թուրքիայի պատմություն, Օսմանյան կայսրության պատմական աշխարհագրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պատմական աշխարհագրություն, Արևմտյան Հայաստանի պատմական ժողովրդագրություն, պատմական քարտեզագրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հայաստանի ազգային ատլաս», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ատլաս»

Լեզուներ
Հայերեն(մայրենի), ռուսերեն(ազատ), անգլերեն և պարսկերեն(բառարանի օգնությամբ)

Պարգեւներ
ԼՂՀ-ի «Երախտագիտություն» մեդալ

Արեվմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը մեծ եղեռնի նախօրեին։ Մաս 10. Դիարբեքիր քաղաքը եւ Դերիկի, Սավուրի, Բալուի ու Մադենի գավառները
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 2, 112-158 էջ, 2020
Արեվմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը մեծ եղեռնի նախօրեին։ Մաս 10. Դիարբեքիր քաղաքը եւ Դերիկի, Սավուրի, Բալուի ու Մադենի գավառները
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 1 (69), 154-200 էջ, 2020
Գ. Բադալյան , Թ. Մինասյան
Ուտիքի ձեռագրական կենտրոնները
2020 | _____________
Ուտիքի գրչության կենտրոնները. ալբոմ-ուսումնասիրություն, ներդիր, 2020, Հայաստան
Գ. Բադալյան , Կ. Խաչատրյան, Հ. Սուքիասյան
ՀԽՍՀ-ի և ԼՂԻՄ-ի տարածքային կորուստները 1923-1940 թթ.
2020 | _____________
Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական թվականներին, կոլեկտիվ մենագրություն, քարտեզը՝ ներդիրում, 2020, Հայաստան
Գ. Բադալյան , Կ. Խաչատրյան, Հ. Սուքիասյան
Հայաստանի ԽՍՀ տարածքի և սահմանների խնդիրը ըստ Երևանի համաձայնագրի (02.12.1920 թ.)
2020 | _____________
Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական թվականներին, կոլեկտիվ մենագրություն, քարտեզը՝ ներդիրում, 2020, Հայաստան
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդական նկարագիրը Մեծ Եղեռնի նախօրեին (Սևերակի, Ջերմուկի, Միդիաթի, Մծբինի (Նիսիբին) և Վերանշեհիրի գավառները)
2020 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 88-116
Հայկական լեռնաշխարհը: Մեծ Հայքի վարչական կառուցվածքը 2-5-րդ դարերում
2020 | Գիրք/Book
«Մեկնարկ», 2020, 44 էջ, Հայաստան
Գ. Բադալյան , Կ. Խաչատրյան, Հ. Սուքիասյան
Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական թվականներին
2020 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2020, 187 էջ, Հայաստան
Գեղամ Բադալյան , Աշոտ Մելքոնյան , Արմեն Մարուքյան Ցոլակի
Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կորուստները և հատուցման կառուցակարգերի մեթոդաբանական հիմքերը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 480 էջ, 2019
Տայքի կենտրոնական և արևելյան գավառների ազգային նկարագիրը 16-րդ դարի վերջին (ըստ Գյուրջիստանի վիլայեթի ընդարձակ հարկացուցակի)
2019 | Հոդված/Article
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՅՔ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԴԱՎԱՆԱՆՔ, Հայաստան, 451-486 էջ, 2019
Վանի էյալեթի վարչատարածքային նախնական բաժանումը (1548-1555 թթ․)
2018 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 96-114 էջ, 2018
Տայքի կենտրոնական և արևելյան գավառների ազգային նկարագիրը XVI դ. վերջին
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2017, 4 (60), էջ 40-70
|
Բաղեշի նահանգի Սպարկերտ գավառի հայ բնակչությունը Մեծ եղեռնի նախօրեին
2017 | Հոդված/Article
Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը: Զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 83-108 էջ, Հայաստան
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին: Մաս ութերորդ. Սասուն պատմաաշխարհագրական մարզը և Բաղեշ (Բիթլիս) քաղաքը
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2 (58), Հավելված 1-47 էջ, Հայաստան
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս հինգերորդ: Բիթլիսի նահանգի Մշո գավառը
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 2 (54), Հավելված. 1-32 էջ
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս վեցերորդ: Բիթլիսի նահանգի հյուսիսային, արևելյան և արևմտյան գավառները
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 3 (55 ), Հավելված 1-XXXVI էջ
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս յոթերորդ: Բիթլիսի նահանգի հարավ-արևելյան գավառները
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 4 (56), Հավելված I-XXXi էջ
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս չորրորդ: Էրզրումի նահանգի արևելյան և հարավային գավառները
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 1, Հավելված 1-51 էջ
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս երկրորդ. Վանի վիլայեթի հարավային ու արևմտյան գավառները և Վան քաղաքը
2015 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2015թ․3, Հավելված I-XXXV էջ
|
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս երրորդ: Էրզրումի նահանգի կենտրոնական ու արևմտյան գավառները և Էրզրում (Կարին) ու Երզնկա քաղաքները
2015 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2015թ․4, Հավելված. 1-43 էջ
|
Մեծ եղեռնի նախօրեին. Մաս առաջին: Վանի վիլայեթի կենտրոնական, հյուսիսային և արևելյան գավառները
2015 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2015թ․2, 112-143 էջ
|
Շիրակի որոշ բնակավայրերի տեղադրության հարցի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Պատմության հարցեր» տարեգիրք, թիվ 2, Երևան, 2013, էջ 92-111
Հայկական կիսանկախ իշխանություններն ու մելիքությունները Արևմտյան Հայաստանում և Լեռնային Կիլիկիայում (17-րդ դար – 19-րդ դարի երկրորդ կես)
2013 | Հոդված/Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 3, Երևան, 2013, էջ 137-155
Ընդհանուր պատմության միասնական քննության ուղեցույց
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2012
Սասունը 1914 թ.
2010 | Գիրք/Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:160000, 2010 թ.
Մուշ-Տարոնը 1914 թ.
2010 | Գիրք/Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:160000, 2010 թ.
Արևմտահայության 1890-ական թթ. կոտորածների ժողովրդագրական և տնտեսական հետևանքները
2010 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ, հ. 3-րդ, գիրք 1-ին, Երևան, 2010, 539-544
Սուլթանական կառավարության վարչաժողովրդագրական քաղաքականությունը
2010 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ, հ. 3-րդ, գիրք 1-ին, Երևան, 2010, էջ 448-456
Օսմանյան վարչական բաժանումներն Արևմտյան Հայաստանում և Կիլիկիայում 1850-1860թթ.: Ժողովրդագրական իրավիճակը
2010 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ, հ. 3-րդ, գիրք 1-ին, Երևան, 2010, էջ 399-406
Հայոց ձոր
2009 | Գիրք/Book
քարտեզ, մասշտաբ 1:220000/ Կյուրեղյան Ե., Իմ հուշերի ճանապարհով գրքում(Եր., 2009)
Երևանի բերդի գրավումը (25.09-01.10.1827 թ.)
2009 | Գիրք/Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:2800
Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը
2009 | Գիրք/Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:750000
Խամսայի մելիքությունների միությունը (1735-1752 թթ)
2009 | Գիրք/Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:960000
Հայկական Գանձակ (XX դ. սկիզբ)
2009 | Գիրք/Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:350000, 2009 թ.
Երևանի նահանգը XX դարի սկզբին
2009 | Գիրք/Book
Քարտեզ, Մասշտաբ 1:1000000
42 պատմական քարտեզ «Հայաստանի ազգային ատլասում»
2008 | Գիրք/Book
Եր., 2008
Գուգարքի հյուսիս-արևելյան գավառների հայ բնակչությունը 1886 - 2002 թթ.
2007 | Հոդված/Article
Եզերք, թիվ 2, Երեւան, 2007 թ., էջ 44-57
Արևմտահայերի թվաքանակի ճշգրտման որոշ սկզբունքների մասին
2006 | Հոդված/Article
Պատմություն և կրթություն, թիվ 3-4, Երեւան, 2006 թ., էջ 75-82
Խնուս(1914թ.)
2005 | Գիրք/Book
քարտեզ, մ. 1:200000(Եր., 2005)
Աղահեճք-Քաշաթաղի տեղանունների պատմությունից(պատմա-աշխարհագրական ճշգրտումներ)
2005 | Հոդված/Article
էջ 83-90 / «20-րդ դարասկզբին ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի հայկական գյուղերի բնակիչների բռնի տեղահանման 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը» ժողովածու(Բերձոր, 2005)
Վանի վիլայեթ(1914 թ.)
2005 | Գիրք/Book
ներդիր-քարտեզ, մ. 1:500000 / Թօքաթ Յ., Հայ արծաթագործ վարպէտներ(Լոս Անջելէս, 2005)
Վարազդատ Տերոյանի վիճակագրական նյութերը Արևմտյան Հայաստանի բնակավայրերի վերաբերյալ
2005 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, թիվ 1(105), Երեւան, 2005 թ., էջ 212-220
Արևմտահայության թվաքանակի ճշգրտման որոշ սկզբունքներ(Էրզրումի և Վանի վիլայեթների օրինակով)
2003 | Հոդված/Article
էջ 137-142 /«Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները»(զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2003)
Էրզրումի վիլայէթի որոշ կազաների հայ բնակչութեան թուաքանակի ճշգրտումն ըստ Արևելեան Հայաստանում ապաստանած արևմտահայ գաղթականների ցուցակների
2000 | Հոդված/Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, հատոր Ի, Պէյրութ, 2000 թ., էջ 207-224
Վանի էյալեթի քրդական իշխանությունները (հուքյումեթները) 14 դ.-19-րդ դ. 40-ական թթ.
1998 | Հոդված/Article
Իրան-Նամէ, թիվ 2-3,Երեւան, 1998 թ., էջ 23-37
Տարոնի Ս. Հովհաննեսի վանքի 1445թ. կոնդակը(պատմա-աշխարհագրական ակնարկ)
1997 | Հոդված/Article
էջ 88-105(կից` քարտեզ) / «Էջմիածին»,թիվ 7(Ս. Էջմիածին, 1997)
Վանի նահանգի հայաբնակ բնակավայրերի ցուցակներն ըստ առանձին գավառակների և գյուղախմբերի
1987 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (62), Երևան 1987թ., էջ 83-110
|
Վանի նահանգը 1840-ական—1914 թթ. (վարչա-քաղաքական և դեմոգրաֆիական ուսումնասիրություն)
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (60), Երևան 1986թ., էջ 13-28
|
Վանի նահանգը 1840-ական-1914 թթ.(վարչա-քաղաքական ուսումնասիրություն)
1986 | Հոդված/Article
էջ 13-28 /«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3(Եր., 1986)