Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Աշխատակիցներ
Սաթենիկ Վլադիմիրի Վարդանյան
Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ
Հռիփսիմե Էդուարդի Վարդանյան
Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ
Լիլիթ Սուրենի Պիպոյան
Ճարտարապետության թեկնածու, ասիստենտ
Իվեթ Նորայրի Թաջարյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս
Սաթենիկ Լևոնի Չուգասզյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս