Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Աշխատակիցներ
Տիգրան Ռուբենի Եփրեմյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Դավիթ Գեղամի Ղազարյան
Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ
Հռիփսիմե Էդուարդի Վարդանյան
Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ
Լիլիթ Սուրենի Պիպոյան
Ճարտարապետության թեկնածու, ասիստենտ
Սաթենիկ Լևոնի Չուգասզյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս