Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հայկուհի Մանվելի Մուրադյան

Դասախոս | Մշակութաբանության ամբիոն
Կրթություն
2012 - 2016 թթ․ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության ամբիոնի ասպիրանտ
2010 - 2012 թթ․ Մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ, պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության ամբիոն
2006 - 2010 թթ․ Բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ, պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության ամբիոն

Աշխատանքային փորձ
2021 թ․-ից “Monument Watch” ծրագրի գործառնական պատասխանատու
2013 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ Մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս
2016 - 2018 թթ. ԵՊՀ ընդունելության հանձնաժողով, խորհրդատու
2011 - 2013 թթ. Երիտասարդական նվաճումների հիմնադրամ ՀԿ, «Մշակութային անիմացիա» ծրագիր, մշակութային քաղաքականության փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Մշակութաբանության ներածություն
Մշակութային ցեղասպանության հիմնադրույթներ
Մշակութային քաղաքականություն
Նոր ժամանակների և ժամանակակից հայ մշակույթ
Մշակութաբանության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մշակութային քաղաքականություն և մշակութային ժառանգություն, մշակութային մարդաբանություն, ժամանակակից մշակութային գործընթացներ։

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Կրոնը, կոլեկտիվ հիշողությունը և տրանսազգային գործընթացները Հայաստանում և Ռուսաստանի հայկական համայնքներում: (Религия, коллективная память и современные транснациональные процессы в Армении и армянских общинах России).
Կրոնական բազմազանությունը Հայաստանում. Խորհրդային եւ հետ-խորհրդային շրջանում կրոնական լանդշաֆտի սոցիո-մշակութային փոխակերպումների վերլուծության փորձ: (Religious diversity in Armenia. An analysis of socio-cultural changes of the religious landscape in Soviet and Post-Soviet periods.)
“Elites”: definitions, identities, and cultural repertoires. An anthropological approach to recent transformations of social structure of the Armenian and Georgian societies'', ASCN Regional Research Project

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Երեք նախագահ՝ երեք մշակութային քաղաքականություն
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 1 (12), էջ 100-11
«Ստեղծագործական միությունների» ձևավորումը, գործունեությունը և փոխակերպումները Հայաստանի խորհրդային և անկախության շրջանում
2020 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, Հայաստան, том XI, № 2, 126-134 էջ, 2020
Մշակույթի տները խորհրդային եւ ետխորհրդային հայաստանում. ժառանգականությունը, գործառութային եւ իմաստային փոխակերպումները
2019 | Հոդված/Article
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ - 3, Հայաստան, ՀԱԻԱ-3, 194-203 էջ, 2019
Մշակույթի ոլորտի օրենսդրական դաշտի կարգավորման խնդիրներն արդի Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
Գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հիմնադիր տնօրեն Ռ․Դրամբյանի ծննդյան 125 ամյակին. Զեկուցումների ժողովածու, 2017, էջ 182-188
|
Մշակութային քաղաքականության գործիքային տեսությունը և Հայաստանյան իրականությունը
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, Ա, 441-447 էջ, Հայաստան
Elitist Sub-Groups among the Non-Elite: Domestic Staff in Elitist Families
2016 | Հոդված/Article
Elites and “Elites”: Transformations of Social Structures in Post-Soviet Armenia and Georgia, 2016, 9939-0-1950-5, pp. 70-88
The main principles of Making Cultural Policy in Armenia
2015 | Հոդված/Article
Civilization Researches, Tbilisi, 2015, pp. 33-38