Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Լիլիթ Սուրենի Պիպոյան

Ճարտարապետության թեկնածու, ասիստենտ | Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
1972-1977- Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետի ճարտարապետության բաժին
1980-1983 – ՀԽՍՀ ԳԱ Արվեստի ինստիտուտի ասպիրանուրա

Գիտական աստիճան
Ճարտարապետական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական թեմա
<<Գուգարքի ժողովրդական ճարտարապետությունը>>, 1991 թ.

Աշխատանքային փորձ
1983-2002 – ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, գիտաշխատող
2004- ից առ այսօր – ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ճարտարապետության պատմություն
Հայկական ճարտարապետության պատմություն
Հին Հունաստանի և Հռոմի արվեստ
Երաժշտության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ աշխարհիկ և պաշտամունքային շինությունների ճարտարապետությունը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ Ճարտարապետների միության անդամ

Ճարտարապետության հիմունքներ
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 190 էջ
Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի արվեստ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
Националный стиль в современной жилой архитектуре Армении
2005 | Հոդված/Article
"Архитектура, дизайн, строительство", М. 2005, N 6, стр. 12-13
Քաղաքաշինության խնդիրները նոր` կապիտալիստական հասարակարգի պայմաններում
2004 | Թեզիս/Thesis
Օրաթերթ «Առավոտ» թիվ 67, Երևան, 2004, էջ 2
Իդեալական քաղաք: Մարդը նրա տարածության մեջ
2003 | Թեզիս/Thesis
«Ուտոպիական հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար, Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2003, էջ 30-32
Հայ-վրացական մշակութային կապերի դրսևորումը ժողովրդական ճարտարապետության մեջ
1991 | Հոդված/Article
«Սովետական արվեստ», թիվ 2, Երևան, 1991, էջ 1
Լոռվա բնակարանի հատակագիծը և ծավալա-տարածական լուծումները
1990 | Հոդված/Article
«Կուլտուր-լուսավորչական աշխատանք», թիվ 11, Երևան, 1990, էջ 19-21
Ռուսական ժողովրդական բնակարանը Հյուսիսային Հայաստանի ռուս վերաբնակիչների բնակավայրերում - փոխազդեցություններ տեղի հայկական ժողովրդական ճարտարապետության հետ
1989 | Հոդված/Article
"Архитектура и строительство", թիվ 4, Երևան, 1989, էջ 28
Գուգարքի ժողովրդական բնակարանի փայտյա զարդաքանդակների սեմանտիկան
1989 | Հոդված/Article
"Архитектура и строительство", թիվ 4, Երևան, 1989, էջ 28
Գուգարքի բնակավայրերի հատակագծային օրինաչափությունները
1989 | Հոդված/Article
Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների: Թիվ 6, Երևան, 1989, էջ 41
Դիլիջանի պատմա-մշակութային արգելոց-թանգարանը որպես ժողովրդական ճարտարապետության կոնսերվացման և օգտագործման օրինակ
1988 | Հոդված/Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, Թիվ 3, Երևան, 1988, էջ 35