Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Լուսինե Վահանի Սարգսյան

Դասախոս | Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի արվեստաբանության բաժնի բակալավրիատի ուսանող
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի արվեստաբանության բաժնի մագիստրատուրայի ուսանող
2012 թ-ից ԵՊՀ Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
Սկսած 2010 թ. ՀՀ Մշակույթի նախարարության արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահանության ծառայության գիտաշխատող
Սկսած 2010 թ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Արվեստի պատմության ներածություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջնադարյան հայ արվեստ, գաղթավայրերի հայ արվեստ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռումիներեն

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
05.2015 – 07.2015 թթ. Հայ արվեստի պատմությունն ուսումնասիրող ՀՀ ուսանողների և երիտասարդ հետազոտողների Հիմնադրամ, (Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանի Հիմնադրամ), Փարիզ, Ֆրանսիա
10.2013 - 02.2014 թթ. Բարձրակարգ հետազոտությունների ինստիտուտ «Նոր Եվրոպա քոլեջ»,Նոր Եվրոպա Հիմնադրամ, Բուխարեստ, Ռումինիա
03.2012 – 06.2012 թթ. Հայ արվեստի պատմությունն ուսումնասիրող ՀՀ ուսանողների և երիտասարդ հետազոտողների Հիմնադրամ, (Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանի Հիմնադրամ), Փարիզ, Ֆրանսիա

Դասախոսություններ
14.02.2014 թ. Ռումինիայի հայերեն ձեռագրերը, Ռումինիայի Հայոց Միության մշակույթի տուն, Բուխարեստ, Ռումինիա (հայերեն, թարգմանությամբ ռումիներեն)
19.02.2014 թ. Հայերեն Ավետարանի նկարազարդումը. կառուցվածքը և աստվածաբանական մեկնությունը, Բարձրակարգ հետազոտությունների ինստիտուտ «Նոր Եվրոպա քոլեջ», Բուխարեստ, Ռումինիա (անգլերեն)

Illustrating a Fourteenth - Century Armenian Old Testament: The Vision of Isaiah in the Art of the Miniaturist Avag
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր հայագիտության», 2020, թիվ 2 (23), էջ 125-144
Եսայի մարգարէի տեսիլքը մանրանկարիչ Աւագի արուեստում
2019 | Հոդված/Article
Իսրայել, 91, 1-2-3, 48-57 էջ, 2019
La mémoire des Arméniens de Transylvanie: Kristof Szongott
2018 | Հոդված/Article
La Saga des Arméniens de l'Ararat aux Carpates, 2018, 300-302 pp.
Un grand intellectuel arménien de Transylvanie: Zak'aria Gabrouchian
2018 | Հոդված/Article
La Saga des Arméniens de l'Ararat aux Carpates, 2018, 298-300 pp.
Illustrated Story of Jesus Christ and John the Baptist according to the Gospel of Luke (Armenian miniature art of 14th century)
2018 | Հոդված/Article
Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, 2018, LVI, 43-67 pp.
Դիտարկումներ մանրանկարիչ Ավագի ինքնադիմանկարի շուրջ (ԺԴ. դար)
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2018, Բ, էջ 85-101
Armenian scribe and painter Avag Tsaghkogh (14th century)
2018 | Հոդված/Article
New Europe College. Black Sea Link Program. Yearbook 2014-2015, 2018, IV, 163-194 pp.
տեսարանը Ավագ մանրանկարչի արվեստում ԺԴ դար
2018 | Հոդված/Article
Մաշտոցյան Մատենադարանի Երիտասարդական 4-րդ գիտաժոով, Հայաստան, 2018
Բեռլինի Պետական գրադարանի հայերեն Մանրուսմունքը
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի, Հայաստան, 26, 121-136 էջ, 2018
The Scene of the Last Judgement in the Art of Armenian Miniaturist Avag (14th century)
2018 | Հոդված/Article
Journal of Armenian studies, Հայաստան, 2 (17), 139-162 էջ, 2018
Some Armenian Amulets from the Romanian Collections (part 2)
2017 | Հոդված/Article
Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, 2017, LV, 203-223 pp.
The Manuscript Heritage of an Armenian Intellectual from Gherla - Zacharia Gabrushian (A Source-Based Study)
2017 | Հոդված/Article
SERIES BYZANTINA. Studies on Byzantine and Post -Byzantine Art. VOLUME XV, 2017, XV, 167-190 pp.
The Manuscript heritage of an Armenian intellectual from Gherla - Zacharia Gabrushian
2016 | Թեզիս/Thesis
14th Annual Armenian Studies Graduate Student Colloquium. 2016, p. 24
The Handwritten Heritage of an Armenian Intellectual from Gherla - Zacharia Gabrushyan (1794-1870)
2016 | Թեզիս/Thesis
The Art of Armenian Diaspora, Second International Conference. 2016, p. 8
Արվեստի պատմության ներածություն - 1
2016 | Գիրք/Book
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, 2016, 14 էջ
|
Davit Ghazaryan, Lusine Sargsyan
Some armenian amulets in scroll from the romanian collections (part I)
2016 | Հոդված/Article
Revue des Etudes Sud-Est Europeennes. 2016, LIV, 1-4, pp. 13-42
Մանրանկարիչ Ավագը (կյանքը և ձեռագրական ժառանգությունը)
2015 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի, 2015թ․, 22, 73-88 էջ
Ռումինահայ սրբանկարիչ Հայկ սարկավագ Ազարյանի արվեստը
2015 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, 4(52), 80-95 էջ
«Մարիամի և Եղիսաբեթի հանդիպումը» մանրանկարիչ Ավագի արվեստում. պատկերագրությունը և իմաստաբանությունը
2015 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ նստաշրջան, Երևան, 2014, ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2015, էջ 91-99
Բուխարեստի Ակադեմիայի գրադարանի հայերեն Շարակնոցը (նախնական դիտարկումներ) «Անտառ Ծննդոց»
2015 | Հոդված/Article
Հոդվածների ժողովածու նվիրված Ֆ. Տեր-Մարտիրոսովի հիշատակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2015, էջ 457-484
Ավագ Ծաղկողի 1329թ. Ավետարանի ուսումնասիրման պատմությունը
2011 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ, հայագիտական հանդես, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, հ. Բ, էջ 332-337
Ավագ Ծաղկողի 1329թ. Ավետարանի խորանների պատկերագրությունը և խորհրդաբանությունը
2011 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, հոկտեմբեր - դեկտեմբեր, հ. 4 (36), Երևան, 2011, էջ 93-103