Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Ալիկ Ավետիքի Ղարիբյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Գիտական թեմա` Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը 1918 - 1920 թթ. և Մեծ Բրիտանիան, 2005 թ., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ գիտակազմակերպական բաժնի ավագ տեսուչ
2005 թ-ից ԵՊՀ Հայագիտական կենտրոնի կրտսեր, ապա Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի (ՀՀԻ) ավագ գիտաշխատող
2008 թ-ից ԵՊՀ գիտակազմակերպական բաժնի վարիչ
2008 թ-ից ԵՊՀ ՀՀԻ գիտական քարտուղար
2009 թ-ից ՀՀ պետական բուհերի ռեկտորների խորհրդի քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայկական հարցի, հայոց Ցեղասպանության, Արցախյան հերոսամարտի պատմության հիմնահարցեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀԿԳՆ ԳՊԿ Արցախյան գոյամարտը օտար աղբյուրներում (2011 - 2013 թթ.)

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելքոնյան
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատմաճարտարապետական մի շարք հուշարձանների ծագումնաբանության շուրջ
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 28-44
Ա. Ղարիբյան , Ռ. Գասպարյան
Արցախյան 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ ռուսական պաշտոնական արձագանքները
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 3-20
Ռուսաստանի հայկական համայնքի կենսագործունեության որոշ խնդիրների շուրջ
2020 | Հոդված/Article
Մոսկվայի հայկական սփյուռքի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները XX դ. վերջին և XXI դ. սկզբին, 2020, թիվ 1, էջ 135-149:
Ինքնության խնդիրները Մոսկվայի հայ երիտասարդության շրջանում
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 191-199 էջ, 2019
Ալիկ Ղարիբյան , Արա Ազատյան
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդայնացման հիմնահարցի շուրջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 67-75
|
Արցախ, մաս 1
2014 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2014, 160 էջ
Арцах-Карабах. Библиография на русском языке 1988-2010 гг.
2011 | Գիրք/Book
изд. ЕГУ, Ереван, 2011, 400 с.