Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Արա Սպարտակի Գասպարյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Կրթությունը
2000 - 2002 թթ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ մասնագիտացմամբ մագիստրատուրա
1993 - 1996 թթ. ՌԴ Մոսկվա քաղաքի Աշխատանքի և սոցիալական հարաբերությունների ակադեմիա
1988 - 1993 թթ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2005 թ.), դոցենտ (2013 թ.)
Գիտական թեմա՝ «Սևծովյան նեղուցների հիմնախնդիրը»

Աշխատանքային փորձ
2009 - 2013 թթ. ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ
2003 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Նոր դարերի պատմություն,
Համաշխարհային գործընթացները պատմության մեջ,
Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր,
Միջազգային համակարգերը համաշխարհային պատմության համատեքստում
Ամբողջատիրական համակարգերը համաշխարհային պատմության համատեքստում

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիություն, տնտեսական համակարգեր, գլոբալիզացիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ֆրանսիան Նապոլեոն Բոնապարտի կառավարման տարիներին (1799-1814) (Կառավարման համակարգի արդիականացման մոդելը)
2013 | Գիրք/Book
ԵՊՀ: Պատմության ֆակուլտետ.- Եր., ԵՊՀ հրատ., 48 էջ
Ներքաղաքական զարգացումները Մեծ Բրիտանիայում (XVIII դարի վերջ – XIX դարի սկիզբ)
2009 | Գիրք/Book
Պատմության հարցեր տարեգիրք, խմբ. Ա. Ա. Ստեփանյանի, N 1, «Զանգակ» հրատարակչություն, Եր.
Սևծովյան նեղուցների խնդիրը խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում
2005 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, 1 (22), Եր.
Կոռուպցիան` որպես հասարակության ժողովրդավարացմանը սպառնացող վտանգ: Հասարակական հսկողության հնարավորությունները
2004 | Հոդված/Article
Մասնակցության ժողովրդավարություն, քաղաքացիական նախաձեռնությունները և պատասխանատվություն(միջազգային խորհրդաժողով),«Ասողիկ» հրատարակչություն Եր.
Սևծովյան նեղուցների խնդիրը սառը պատերազմում
2004 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 2 (611) մայիս-օգոստոս, Եր.
|
Առաջին աշխարհամարտի ավարտը և Սևծովյան նեղուցների խնդիրը 1918-1923 թթ.
2004 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, 1 (610) հունվար-ապրիլ, Եր.
|