Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Արա Էդուարդի Հովհաննիսյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Սփյուռքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին
2011 - 2015 թթ. ԵՊՀ Արաբագիտություն ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճանը
2015 թ. պատմական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն
2014 - 2015 թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Հայոց պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի ասիստենտ
2015 - 2019 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Սփյուռքագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն, եբրայերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած չէ