Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Արման Սամվելի Եղիազարյան

Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Սփյուռքագիտության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ (1994 - 1999 թթ.)

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու (2006 թ.)
պատմական գիտությունների դոկտոր (2012 թ.)

Գիտական կոչում
դոցենտ (2013 թ.)
պրոֆեսոր (2020 թ.)

Զինվորական ծառայություն
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր (1999 - 2001 թթ.)

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ, «Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիայի» կրտսեր գիտաշխատող (2005 - 2008 թթ.)
Արմավիրի «Արարատ» համալսարանի դասախոս (2006 - 2010 թթ.)
Հրազդանի հումանիտար համալսարանի դասախոս (2006 - 2007 թթ.)
ՀՀ ԱԳՆ Սփյուռքի հետ կապերի պետական կոմիտեի փորձագետ (2008 թ.)
ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի Հայրենադարձության և հետազոտությունների վարչության պետ (2008 - 2013 թթ.)
ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի դասախոս (2009 թվականից)
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի դասախոս (2011 թվականից)
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ (2013 թվականից)
ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող (2017 թվականից)

Կարդացվող դասընթացներ
Հայաստանը Բագրատունյաց դարաշրջանում
Կիլիկիայի հայկական պետությունը և մերձավորարևելյան տարածաշրջանը
Սփյուռքագիտություն մասնագիտության արդի խնդիրները
Սփյուռք-հայրենիք հարաբերությունները
Ռազմավարական և իրավիճակային վերլուծություն
Միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային համակարգեր

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 004 (Հայոց պատմություն) մասնագիտական խորհուրդ, խորհրդի անդամ (2013 թվականից)

Պարգևներ
ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր` Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի 20-ամյակի առթիվ և աշխատանքային գործունեության ընթացքում ունեցած նշանակալի ավանդի համար (2011 թ.)
ՀՀ ԳԱԱ «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցույթ, «Պատմություն» անվանակարգի հաղթող (2011 թ.)
Հասարակական գիտությունների ոլորտի` միջազգային ինդեքսավորվող ամսագրերում տպագրությունների խրախուսման ծրագրի հաղթող (2011 թ.)
ՀՀ ՊՆ «Գարեգին Նժդեհ» մեդալ (2016 թ.)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Էդիկ Գարեգինի Մինասյան: Ծննդյան 65-ամյակի առթիվ
2021 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, թիվ 2, 2021, էջ 258
Սմբատ Բ Տիեզերակալի դարաշրջանը, մաս Բ. Հայոց թագավորության մասնատման գործընթացի խորացումը
2021 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 58-98
Սմբատ Բ Տիեզերակալ. թագավոր Հայոց
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 142 էջ, Հայաստան
Աշոտ Գ Ողորմածի դարաշրջանը։ Մաս Բ. Պայքար Հայոց թագավորության միասնականության պահպանման համար
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 2, 19-54 էջ, 2020
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները արդի փուլում
2020 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 32 էջ, 2020
Բագրատունիների թագավորության պառակտման պատճառ դարձած մի դավադրության շուրջ
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 70-80 էջ, 2020
Армянская община Москвы в начале XXI века (предварительные результаты полевых исследований 2018-2020 годов)
2020 | Հոդված/Article
Человеческий капитал, Ռուսաստան, 6, 38-48 էջ, 2020
IX դ. վերջի եվ X դ. առաջին կեսի ամենայն հայոց կաթողիկոսների աթոռակալության ժամանակագրության շուրջ
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, Հայաստան, 1, 161-178 էջ, 2020
Սմբատ Բ Տիեզերակալի դարաշրջանը, մաս Ա: Բագրատունյաց թագավորության ներքին և արտաքին դրությունը Սմբատ Բ-ի գահակալության առաջին շրջանում (970-ական թթ. վերջ-980-ական թթ. առաջին կես)
2020 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2020, թիվ 4, էջ 32-69
ՀՅԴ-ի գործունեությունը գաղթավայրերում 1920-ական թթ. և համագաղութային համագումարի հրավիրման խնդիրը
2020 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 237-248
Ա. Եղիազարյան , Ն. Միրզոյան, Ա. Բոզոյան, Գ. Թանանյան, Ա. Հակոբյան, Գ. Հարությունյան, Հ. Մարության, Ա. Մովսիսյան, Ա. Վաղարշյան
Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում
2020 | Գիրք/Book
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն, 2020, 960 էջ, Հայաստան
Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1920-1930-ական թթ.
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, Հայաստան, 1(2), 359-371 էջ, 2019
Երևանի պատմություն
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 333 էջ, 2019
Ինքնության խնդիրները Մոսկվայի հայ երիտասարդության շրջանում
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 191-199 էջ, 2019
Աշոտ Գ. Ողորմածի դարաշրջանը: Մաս Ա. Հայոց թագավորության վերելքը (953-966)
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 3, 45-70 էջ, 2019
Վրաց Բագրատունիների թագավորության ձևավորման գործընթացը
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 132 էջ
Մոսկվայի հայկական սփյուռքի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները XX դ. վերջին և XXI դ. սկզբին
2018 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 31-44 էջ, 2018
Ռամկավար-ազատական կուսակցության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1920-ական թթ.
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, Հայաստան, 3, 68-84 էջ, 2018
Հայոց պետականության պատմության ուսանելի էջերից. Արշակ Բ-ի դարաշրջանը
2018 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, Հայաստան, 1, 15-21 էջ, 2018
Երևանի հիշատակությունը VII դարի առաջին կեսին
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Աբաս Բագրատունի․ թագավոր Հայոց
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան
Արման Եղիազարյան , Էդգար Հովհաննիսյան , Մանե Անանյան, Արա Հովհաննիսյան, Մելիք Հովսեփյան, Հրածին Վարդանյան
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 244 էջ, Հայաստան, Երևան
Ազգային համակեցական միջավայրերի ձևավորումը հայկական «դասական» և «նոր» սփյուռքում (Լիբանանի և ՌԴ հայկական համայնքների օրինակով)
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 50-66 էջ, Հայաստան
|
Աշոտ Երկաթ. թագավոր Հայոց
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 120 էջ
Աբաս Բագրատունու հզորացումը Հայաստանի շուրջը ձևավորված նոր իրադրության պայմաններում
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, N 1, էջ 38-50 էջ, Հայաստան
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների գերակա ուղղությունները (1960-ական թվականներից մինչև օրս)
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 3, 96-105 էջ, Հայաստան
Բագրատունյաց տերության վերականգնումը Աբաս Բագրատունու օրոք
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, 3 (55), 1-21 էջ, Հայաստան
|
Gagik Artsruni-"King of Armenia and Georgia"
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության: 2016թ․, 1, 77-94 էջ, Հայաստան
|
Վազգեն (Տիգրան Տերոյան) (կյանքն ու գործունեությունը)
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 1(13), 65-72 էջ, Հայաստան
|
Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1944-1964թթ.
2016 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 3, 78-85 էջ, Հայաստան
|
Հայոց Աբաս թագավորի գահակալության առաջին շրջանը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 23-37
|
Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի գործունեության հիմնական ուղղությունները 1964-1985 թթ.
2015 | Հոդված/Article
Պատմություն և հասարակագիտություն, 2015թ․, N 1, էջ 59-76 էջ
Գարեգին Նժդեհի դիտարկումները Հայաստանի ապագայի շուրջ («Մեր ապագան վտանգուած» գրվածքի արդիականությունը)
2015 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2015թ․, 2, էջ 12-19
Գահաժառանգության խնդիրը Բագրատունյաց Հայաստանում և գահակցության վարկածը
2015 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2015թ․, «Էջմիածին», էջ 55-68 էջ
Աշոտ Երկաթին վերագրվող «բղջախոհության» շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, N 10, էջ 295-305
Տայքը և Կղարջքի կուրապաղատությունը IX դարում
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 3-15
|
Մետաքսի ճանապարհը և Հայոց թագավորությունը IX դարի վերջին և X դարի սկզբին (ճանապարհային երթուղիների քննություն)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 3-16
|
Հայոց Սմբատ Ա թագավորի կողմից Աղվանից և Կղարջքի իշխանների թագադրության հարցի շուրջ
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 135.1, Երևան 2011թ., էջ 16-25
|
Կղարջքի և Սամցխեի` IX դարի պատմության որոշ խնդիրների շուրջ
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 3-12
|
Հայոց արևելից կողմանց իշխանությունները IX-X դարերում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 132.1, Երևան 2010թ., էջ 25-36
|
Արաբական խալիֆայության Արմինիա վարչական շրջանը
2010 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Եր., 2010, 192 էջ
Արման Եղիազարյան , Գրիգոր Արշակյան
Աբխազիան Թուրքիայի ռազմավարական շահերի համատեքստում, «21-րդ ԴԱՐ»
2010 | Հոդված/Article
N 6, 2010, էջ 15-25
Կղարջքի կյուրոպաղատությունը և Վիրքը հայ Բագրատունիների տերության կազմում: Պատմամշակութային ժառանգության մատենաշար, «Հուշարձան տարեգիրք»
2010 | Հոդված/Article
Զ, 2010, էջ 209-216
Արման Եղիազարյան , Գրիգոր Արշակյան
Թուրք-իսրայելյան հարաբերություններն արդի փուլում: «Գլոբուս էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգություն»
2010 | Հոդված/Article
2010, թիվ 4
Բագրատունիների տիրույթների ձևավորումը և արքունի տիրույթները Աշոտ Ա-ի և Սմբատ Ա-ի օրոք, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2010 | Հոդված/Article
Բ, 2010, էջ 87-105
Արման Եղիազարյան , Գրիգոր Արշակյան
Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փոփոխությունների շուրջ, «Գլոբուս էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգության»
2010 | Հոդված/Article
2010, թիվ 3, էջ 22-29
Հայոց Սմբատ Ա թագավորի ափխազական արշավանքը «Լրաբեր (հաս. գիտ.)»
2010 | Հոդված/Article
2010, թիվ 1-2, էջ 119-130
Համշենի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 153-158
|
Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարում և Xդ.սկզբին, «ԲԵՀ»
2009 | Հոդված/Article
2009, թիվ 1, էջ 74-85
О локализации Тамбура-Амамашена-Амшена, Арташена и других поселений Амшенского княжества, “Амшен-Понтос”
2009 | Հոդված/Article
выпуск I, Краснодар, 2009, сс. 40-44
Армянские топонимы hАмамашена-hАмшена,-“Амшен-Понтос”
2009 | Հոդված/Article
выпуск II, Краснодар, 2009, сс. 94-100
Աղուանից թագաւորութեան պատմութեան որոշ խնդիրների շուրջ, «Հանդէս ամսօրեայ»
2009 | Հոդված/Article
Վիեննա-Երեւան, 2009, թիվ 1-12, էջ 137-170
Կախեթի իշխանությունը IX դարում և X դարի սկզբին, «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ»
2009 | Հոդված/Article
XXVII, Ե., 2009, էջ 14-27
Արաբական ցեղերը Տիգրան Մեծի տերության համակարգում
2009 | Հոդված/Article
«Աստվածաբանություն» հանդես, Գ, 2009, էջ 215-222
Княжество Амамашен-Амшен в период армянских Багратидов, “Амшен-Понтос”
2009 | Հոդված/Article
Выпуск I, Краснодар, 2009, сс. 45-47
Համամաշէն-Համշէնի, համանուն իշխանութեան, Արտաշէնի եւ Համշէնի այլ բնակավայրերի տեղադրութեան շուրջ, «Հասկ»
2009 | Հոդված/Article
Անթիլիաս, 2009, մայիս, էջ 504-511
Об истории основания Амамашена-Амшена, «Амшен-Понтос»
2009 | Հոդված/Article
Краснодар, выпуск I, 2009, сс. 37-40
Համշենի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում, «ԲԵՀ»
2009 | Հոդված/Article
2009, թիվ 3, էջ 153-158
Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարում եվ X դարի սկզբին
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 74-85
|
Արաբների կողմից Հայաստանի նվաճման թվականի շուրջ, «ԲԵՀ»
2008 | Հոդված/Article
2008, թիվ 1, էջ 157-164
Վասպուրականի իշխանութեան տարածքը և վարչաքաղաքական բաժանումը Թ. դարի վերջին և Ժ. դարի սկզբին,«Բազմավէպ»
2008 | Հոդված/Article
2008, LLXVI, էջ 101-116
Տայքի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում, «ՊԲՀ»
2008 | Հոդված/Article
2008, թիվ 3, էջ 197-208
Ա. Եղիազարյան , Է. Մինասյան
Հայ դիվանագիտությունը VII դարում: «Լրատու» Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի, Ստեփանակերտ
2008 | Հոդված/Article
2008, էջ 6-24; մշենական, 2010, թիվ 1-2, էջ 6-7
Հաբիբ իբն Մասլամայի և Սալման իբն Ռաբիայի արշավանքները Հայաստան և Այսրկովկասյան երկրներ, «Լրաբեր» (հաս. գիտ.)
2008 | Հոդված/Article
2008, թիվ 2, էջ 68-77
Հայոց եկեղեցին և քաղկեդոնականությունը VII դարում, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2008 | Հոդված/Article
2008, էջ 289-297
Հայ Բագրատունիների տերության քաղաքական կարգավիճակին վերաբերող մի կարևոր հարցի շուրջ, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2008 | Հոդված/Article
2008, էջ 391-400
Արաբների կողմից Հայաստանի նվաճման թվականի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 157-164
|
Աբու ալ-Հասան Ալի իբն ալ-Հուսայն իբն Ալի ալ-Մասուդի, Ոսկու մարգագետիններ և գոհարների հանքեր «Մուրուջ ազ-զահաբ վա մաադին ալ-ջավահիր», Ցուցումների և դիտարկումների գիրք «Քիթաբ ատ-տանբիհ վալ-իշրաֆ», «հատվածներ Հայաստանի, Կովկասյան լեռների և հարևան երկրների մասին»,
2007 | Գիրք/Book
Արաբերեն բնագրերից թարգմանությունը, Մասուդիի կենսագրությունը և ծանոթագրությունները Ա.Ս. Եղիազարյանի, Ե., 2007, 43 էջ
Արմինիա ոստիկանության սահմանները, «ՊԲՀ»
2005 | Հոդված/Article
2005, թիվ 1, էջ 243-258
Հեր (Խուայյ) Դարբանդ (Բաբ ալ-Աբվաբ) ճանապարհն ըստ արաբ աշխարհագետ ալ Մուկադդասու, «ՊԲՀ»
2005 | Հոդված/Article
2005, թիվ 3, էջ 149-159
Արաբական աղբյուրների Աբխազ թագավորությունը, «Լրաբեր (հաս. գիտ.)»
2005 | Հոդված/Article
2005, թիվ 2, էջ 218-226
Արաբների արշավանքը Ատրպատականի վրայով դեպի Հայաստան, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2005 | Հոդված/Article
2005, էջ 88-98
Արաբական աղբյուրների Սարիրի թագավորությունը, «Գիտության գլոբուս»
2004 | Հոդված/Article
2004, հ. 4, էջ 99-106