Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Արմինե Լևոնի Զոհրաբյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Մշակութաբանության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի պատմության ֆակուլտետ
2000 - 2004 թթ. ՀՀ ԳԱ Հնագիտության և ազգագրութան ինստիտուտում հայցորդ, հնագիտություն

Գիտական աստիճան
2004 թ. «Հայաստանի դրամական տնտեսությունը III-X դարերում (սասանյան, արաբական շրջան)», ՀՀ ԳԱ Հնագիտության և ազգագրութան ինստիտուտ, պատմական գիտությունների թեկնածու, 007 մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ
1980 թ-ից առ այսօր Հայաստանի պատմության թանգարանի դրամագիտության բաժնում որպես գիտ աշխատող:
1988 թ-ից առ այսօր թանգարանի թանկարժեք մետաղների ֆոնդի պատասխանատու:
2009 թ-ից առ այսօր թանգարանի էքսկուրսիոն բաժնի վարիչի:
1999 - 2009 թթ. ՀՀ ԳԱ Հնագիտության և ազգագրութան ինստիտուտ, գիտ.աշխատող
1999 - 2007 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի պատմության ֆակուլտետի հայոց պատմության, հնագիտության և ազգագրության ամբիոնների դասախոս
2007 թ-ից առ այսօր մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս:
2000 թ-ից առ այսօր ՀՀ Մշակույթի նախարարության Փորձագիտական կենտրոնի փորձագետ:
2006 թ-ից առ այսօր ՀՀ Արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական հանրապետական կենտրոնի» փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի միջնադարյան մշակույթ, Մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգեր (դրամագիտություն, կնիքագիտություն, հերալդիկա)։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մերձավորարևելյան և հայ միջնադարյան մշակույթ (արհեստներ, առևտուր, մշակութային կապեր)
Դրամագիտություն, Զինանշանի և պարգևների պատմություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 թ. Հռոմի Istituto Italiano di Numismatica-ի, “From denarius to dinar: the impact of the Roman golden coinage on the East” գիտածողովին մասնակցելու

Մասնակցությունը պեղումների
1988 - 1991 թթ. Դվինի արշավախումբ
2009 թ. Եղեգիսի արշավախումբ

Մասնակցությունը միջազգային ցուցահանդեսների
2009 թ. Դամասկոս, Հայ-արաբական պատմական կապեր
2007 թ. Մարսել, Հայ դրի պատմություն
2007 թ. Փարիզ, Սուրբ Հայաստան
2002 թ. Լեյդեն, Գանձեր Հայաստանից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն (բառարանով)

Hmayakyan S., Melkonyan M., Zohrabyan A.
Quarlini-Teišebaini-Kavakert-Karmir Blur
2017 | Հոդված/Article
Aramazd, 2017, pp. 155-160
Վաղ բրոնզեդարյան պարուրաձև զարդերը որպես ապրանքափողի տեսակ
2015 | Հոդված/Article
Մեծամոր. կեսդարյա պեղումների պատմություն, «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ, Երևան 2015, էջ 151-161
Правовой статус Армении в противостоянии Рима и Ирана в III в.н.э. (по нумизматическим данным)
2015 | Հոդված/Article
Трансформационные процессы в эпоху Принципата. Включение Рима в осевое время, Ереван 2015, стр. 171-202
Սասանյան Իրանի դրամական քաղաքականությունը Հայաստանում III դարում
2015 | Հոդված/Article
Անտառ Ծննդոց. Հոդվածների ժողովածու նվիրված Ֆ. Տեր Մարտիրոսովի 70-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2015, էջ 148-172
The phenomenon of Oriental Market
2014 | Հոդված/Article
Market Beyond Economy, Ed. A.Bobokhyan, L.Abrahamyan, K.Franklin, Yerevan 2014, pp. 106-115
Մահմեդական մակադրոշմներով բյուզանդական դրամների շրջանառությունը Հայաստանում XII դարում
2013 | Հոդված/Article
Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն. Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի 2013, էջ 24-26
Շապուհ Բ-ի դրամ խաչի պատկերով, (պարսկերեն)
2013 | Հոդված/Article
Պայման, # 65, Թեհրան 2013, էջ 202-208
Հայաստանի դրամական տնտեսությունը Սասանյան ժամանակաշրջանում
2012 | Հոդված/Article
Հայաստան-Իրան` երկու ժաղավուրդ, երկու մշակույթ և երկու կրոն. Պատմություն և արդիականություն, Երևան 2012, էջ 36-38
Սեֆյան ժամանակաշրջանի Երևանի և Թավրիզի դրամահատարանների կնիքներ, (պարսկերեն)
2012 | Հոդված/Article
Պայման, # 64, Թեհրան 2012, էջ 108-112
Թանգարանի նվիրյալը (Դրամագետ Մարգո Կարապետյանի հիշատակին)
2011 | Հոդված/Article
Թանգարան հանդես, Թիվ 3, Երևան 2011, էջ 276-278
Առևտրականը հին աշխարհում
2010 | Հոդված/Article
Ծովի մշակույթը` մարդկության մշակույթն է քաղաքակրթությունների երկխոսությունում, «Այաս» ծովային հետազոտությունների ակումբի 25-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2010, էջ 149-155
Հայկական լեռնաշխարհում մետաղական ապրանքադրամների տարածման շուրջ
2010 | Հոդված/Article
Հուշարձան, Տարեգիրք, թիվ Զ, Երևան 2010. Էջ 115-120
Լուսիկ Ագուլեցու մեդալների և դրամագիտական հավաքածուն
2010 | Հոդված/Article
Անցյալի մասունքներ, Երևան 2010, էջ 370-289