Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Քրիստինե Ժորայի Յախշյան

Դեկանի տեղակալ, պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1982-1992 թթ. Երևանի թիվ 116 միջնակարգ դպրոց,
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ,
2000 - 2002 թթ. ՀՀ կառավարման դպրոց

Գիտական աստիճան
2016 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն`Մերձավոր և Միջին Արևելքի հայ համայնքների պատմության խարհրդահայ պատմագրությունը թեմայով

Աշխատանքային փորձը
1997 – 2006 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հայոց պատմության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2006 - 2015 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս, իսկ 2016 թ-ից՝ ասիստենտ
2006 թ-ից ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալն է

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր, Հայկական Սփյուռքի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խորհրդահայ պատմագրության խնդիրները, հայ գաղթավայրերի պատմություն, հայկական Սփյուռքի պատմություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Նիկողայոս Ադոնցի պատմագիտական ժառանությունը

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն