Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Դավիթ Սամվելի Ափինյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն,մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Գիտական աստիճան
2013թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու

Գիտական թեմա՝ «Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականություը Հարավային կովկասում. Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան 1991-2001թթ (աշխարհաքաղաքական դիտակետ)»
2000 - 2002 թթ. ծառայություն ՀՀ ԶՈւ

Աշխատանքային փորձ
2014 թ-ից ԵՊՀ Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Աշխարհաքաղաքականություն, Կովկասի աշխարհաքաղաքականություն, Իսլամի աշխարհաքաղաքականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Աշխահրաքաղաքական գործընթացները և դրանց գիտաճանաչողական մեթոդաբանությունը

Լեզուներ
Հայրերեն, ռուսերեն, անգլերեն