Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Գայանե Մելիսի Մխիթարյան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Սփյուռքագիտության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին (1982 - 1988 թթ.)
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրա (1988 - 1991թթ.)

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու - «Հայերենի երաժշտական տերմինները 19- 20-րդ դարերում», (2000թ., ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ)

Աշխատանքյին փորձ
2001 - 2013 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Հայերեն էլեկտրոնային լրատվամիջոցները Սփյուռքում
Հայ կրթական գործը Սփյուռքում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևմտահայերեն
Խոսքի մշակույթ
Հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, եբրայերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ Սփյուռքի նախարարության պատվոգիր
ՀՀ Սփյուռքի նախարարության շնորհակալագիր