Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Գևորգ Ստեփանի Քիլիմջյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Կրթություն
1966-1969 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ասպիրանտ
1956-1961 թթ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (1972 թ.), դոցենտ (1979 թ.)
Գիտական թեմա` «Թուրք հունական հարաբերությունները 1908-1914 թթ.»

Աշխատանքային փորձ
1972 թ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետի Ընդհանուր պատմության ամբիոնի ավագ դասախոս
1969 - 1972 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
1964 - 1966 թթ. ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետի Հայ ժողովրդի պատմության ամբիոնի կրտսեր լաբորանտ
1961 - 1963 թթ. ՀՍՍՀ Մեղրու շրջանի Կարճևան գյուղի 8-ամյա դպրոցի պատմության դասատու

Կարդացվող դասընթացներ
Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի նոր պատմություն,
Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների Միջին և Նոր դարի պատմություն,
Հունաստանի պատմություն,
Բալկանյան հիմնախնդիրները 19-րդ դ. սկզբին,
Պառլամենտարիզմի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական երկրների և ԱՄՆ-ի միջազգային հարաբերություննրը 19-րդ դ. վերջին երեսնամյակում և 20-րդ դարի սկզբին, Բալկանյան ժողովուրդների ազգային-ազատագրական շարժումները թուրքական տիրապետության դեմ:

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն, հունարեն, թուրքերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագիր
ԵՊՀ Ոսկե մեդալ

Հունաստանը 1821-1870 թվականներին եվ միջազգային դիվանագիտությունը
2018 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 476-487 էջ, 2018
Հնդկաստանի, Չինասատանի և Ճապոնիայի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմություն
2017 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ: Երևան, 2017թ., 185 էջ
|
Ս. Ա. Եսայան, Գ. Ս. Քիլիմջյան
Հայկաբերդ ամրոցը
1991 | Հոդված/Article
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 6, 1991, էջ 102-113
Գ. Ս. Քիլիմջյան , Ս. Եսայան
Համիդ Զուբեյիր Քոշայ։ Էրզրումի և նրա շրջակայքի հնագույն պատմությունը
1990 | Գիրք/Book
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1, 1990, էջ 78-82
Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թվականներին
1988 | Գիրք/Book
ԵՊՀ-Երևան: Երևանի համալսարանի հրատ., 1988, 208 էջ
|
Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թթ.
1988 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ, 206 էջ
Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նոր պատմություն
1983 | Հոդված/Article
Մաս երկրորդ, Երևան, ԵՊՀ, 23 էջ
Ֆրանս-Պրուսական պատերազմը և 1870 թ. սեպտեմբերի 4-ի հեղափոխությունը Ֆրանսիայում
1982 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ, 1982, 105 էջ
Ծրագիր նոր պատմության դասընթացի
1982 | Գիրք/Book
Երևան, 1982, 49 էջ
«Ժուրնալդը Ս. Պետերբուրգ» թերթը /1826-1928 թթ. ռուս-պատերազմին հայերի մասնակցության մասին
1978 | Հոդված/Article
Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին և նրա պատմական նշանակությունը։ Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 1978, էջ 56-62
Գերմանիան 1871-1896 թվականներին
1978 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ, 1978, 92 էջ
|
Թուրք-հունական հարաբերությունները առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին (1913-1914 թթ.)
1976 | Հոդված/Article
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 10 (332), 1976, էջ 32-41
Էգեյան կղզիները և իմպերիալիստական տերությունների քաղաքականությունը (1913-1914 թթ.)
1972 | Հոդված/Article
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 11 (359), 1972, էջ 50-59
Քաղաքական իրադրությունը Բալկաններում 1900-1914 թթ.
1972 | Գիրք/Book
Ծրագիր հատուկ կուրսի, Ե. ԵՊՀ, 1972, 9 էջ
Թուրք-հունական հարաբերությունները թուրք պատմագրության մեկնաբանությամբ /1908-1912 թթ./
1970 | Հոդված/Article
Մերձավոր և միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ. 5, Թուրքիա, Երևան, 1970, էջ 278-296
Երիտթուրքերի ազգային քաղաքականության հարցի շուրջ
1970 | Հոդված/Article
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (332), 1970, էջ 11-16