Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հայկուհի Մանվելի Մուրադյան

Դասախոս | Մշակութաբանության ամբիոն
Կրթություն
2012 - 2016 թթ․ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության ամբիոնի ասպիրանտ
2010 - 2012 թթ․ Մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ, պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության ամբիոն
2006 - 2010 թթ․ Բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ, պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության ամբիոն

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ Մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս
2016 - 2017 թթ. ԵՊՀ ընդունելության հանձնաժողով, խորհրդատու
2013 - 2015 թթ. թիվ 184 ավագ դպրոց, Հայ մշակույթի պատմության ուսուցչուհի
2011 - 2013 թթ. Երիտասարդական նվաճումների հիմնադրամ ՀԿ, «Մշակութային անիմացիա» ծրագիր, մշակութային քաղաքականության փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Մշակութաբանության ներածություն
Մշակութային ցեղասպանության հիմնադրույթներ
Մշակութային քաղաքականություն
Նոր և նորագույն շրջանի հայ մշակույթ
Մշակութաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մշակութային քաղաքականություն և մշակութային ժառանգություն, մշակութային մարդաբանություն, ժամանակակից մշակութային գործընթացներ։

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
“Elites”: definitions, identities, and cultural repertoires. An anthropological approach to recent transformations of social structure of the Armenian and Georgian societies'', ASCN Regional Research Project
Black Sea Cultural Animation program,
Compendium,

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

«Ստեղծագործական միությունների» ձևավորումը, գործունեությունը և փոխակերպումները Հայաստանի խորհրդային և անկախության շրջանում
2020 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, Հայաստան, том XI, № 2, 126-134 էջ, 2020
Մշակույթի տները խորհրդային եւ ետխորհրդային հայաստանում. ժառանգականությունը, գործառութային եւ իմաստային փոխակերպումները
2019 | Հոդված/Article
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ - 3, Հայաստան, ՀԱԻԱ-3, 194-203 էջ, 2019
Մշակույթի ոլորտի օրենսդրական դաշտի կարգավորման խնդիրներն արդի Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
Գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հիմնադիր տնօրեն Ռ․Դրամբյանի ծննդյան 125 ամյակին. Զեկուցումների ժողովածու, 2017, էջ 182-188
|
Մշակութային քաղաքականության գործիքային տեսությունը և Հայաստանյան իրականությունը
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, Ա, 441-447 էջ, Հայաստան
Elitist Sub-Groups among the Non-Elite: Domestic Staff in Elitist Families
2016 | Հոդված/Article
Elites and “Elites”: Transformations of Social Structures in Post-Soviet Armenia and Georgia, 2016, 9939-0-1950-5, pp. 70-88
The main principles of Making Cultural Policy in Armenia
2015 | Հոդված/Article
Civilization Researches, Tbilisi, 2015, pp. 33-38