Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հովհաննես Ստյոպայի Ալեքսանյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ, բակալավրի կրթական ծրագիր
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ, մագիստրոսի կրթական ծրագիր
2002 - 2006 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2009 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու,(գիտական թեզը` «Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում 1917-1941 թթ.»)
2013 թ. Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2006 - 2009 թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
2009 - 2015 թթ. - ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտաշխատող
2015 թ. - ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դասախոս
2010 - 2012 թթ. Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի (ԵԿՏԱ) Միջազգային հարաբեությունների ամբիոնի վարիչ
2010-2016 թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ասիստենտ
2012 թ-ից ԵՊՀ Հայաստանի հարակից երկրների պատմության և Սփյուռքագիտության ամբիոնների դասախոս, դոցենտ
2012 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական Միջազգային կենտրոնի Միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի ասիստենտ


Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաստանի պատմություն, Հյուսիսային Կովկասի պատմություն, Հյուսիսային Կովկասի ու Հարավային Ռուսաստանի հայկական համայնքների պատմություն, Հայ սփյուռքի աշխարհագրություն և ժողովրդագրություն, Ռուսաստանի և հարևան երկրների հայկական համայնքների պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևելյան Եվրոպայի և նախկին խորհրդային հանրապետությունների հայկական համայնքների ժողովրդագրության, հասարակական-քաղաքական և հոգևոր-մշակութային պատմության հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հայերը Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում 1945-1988 թթ. հայաթափության եվ մշակութային բնաջնջման ադրբեջանական քաղաքականություն
2017 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017թ․, 17(1), 65-78 էջ, Հայաստան
|
Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում 1917-1941 թթ.
2014 | Գիրք/Book
«Տիր», Եր., 2014
The past and present of the Armenian community in Romania
2013 | Հոդված/Article
Paper abstracts, International conference on Romanian-Armenian cultural heritage, Bucharest, 2013
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 1776-1815 թթ.
2013 | Հոդված/Article
«Զանգակ»,Եր.,2013
Հայ ազգաբնակչությունը միութենական հանրապետետություններում ըստ 1959-1989 թթ. մարդահամարի տվյալների
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Սփյուռքագիտության ամբիոնի հանդես, Եր., 2013
Հայ ազգաբնակչությունը Ուկրաինայի ԽՍՀ-ում և Բելառուսիայի ԽՍՀ-ում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Սփյուռքագիտության ամբիոնի հանդես, Եր.,2012
Հայ ազգաբնակչությունը միութենական հանրապետություններում ըստ է1970 թ. ԽՍՀՄ Համամիութենական մարդահամարի տվյալների
2012 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմության հարցեր», գիտական հոդվածների ժողովածու,Եր., 2012, թ.13
Армяни в Крыму в Советский период
2012 | Հոդված/Article
Журнал, «Схiдний свiт», Нацiональна Академiя Наук Укранiы, Киiв, 2012, թ.1
Армяне и армянская церковь в Молдавии
2012 | Հոդված/Article
"Из истории армяно-украинских и молдавских отмошений", Сборник статей и материалов,Сост.:Хачатрян К., Алексанян О., Институт истории, Ер.,2012
Армяне в Украине в конце XX-в первой половине XX вв.
2012 | Հոդված/Article
"Из истории армяно-украинских и молдавских отмошений", сборник статей и материалов,Сост.:Хачатрян К., Алексанян О., Институт истории, Ер.,2012
Хачатрян Карен, Алексанян Ованес
Из истории армяно-украинских венгерскийх и молдавских отношений
2012 | Հոդված/Article
Институт истории, Ер., 2012
Ալեքսանյան Հ. Ա. , Ասոյան Լ.Ա.
Հայերը ռուսական կայսրությունում 19-րդ դարի վերջին. Պատմաժողովրդագրական հետազոտություն/ըստ 1897 թվականի Համառուսաստանյան մարդահամարի տվյալների
2011 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, Եր., 2011, թ.4
Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում 1917-1941 թթ.
2011 | Գիրք/Book
Պատմության ինստիտուտ, Եր., 2011
Պյատիգորսկի, Մոսկվայի և Դոնի հայ գրական խմբակները 1920-1930-ական թթ.
2010 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմության հարցեր»,գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր.,2010,թ.10
Участие армян союзных республик в борьбе с фашизмом на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны
2010 | Հոդված/Article
"Беларуская правда", Минск, 2010
Հայերը Մոլդովայում և նրանց դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում
2010 | Հոդված/Article
«Եվրոպական ակադեմիա», գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2010,թ.2
Հայերը Ղրիմում 1917-1926 թթ.
2009 | Թեզիս/Thesis
«Հայերն Ուկրաինայում. Երեկ, այսօր, վաղը»,միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ,Ստարի Կրիմ,2009
Սիմֆերոպոլի Հայ Համայնական Խորհուրդն ու Վարչությունը
2008 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմության հարցեր»,գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր.,2008,թ.9
Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչությունը 1916-1926 թթ.
2007 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2007
Շուշիի և Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչությունը 1916-1926 թթ.
2007 | Հոդված/Article
«Շուշին հայոց քաղաքակրութթյան օրրան»,Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված նյութեր, Եր., 2007
Հոգևոր-եկեղեցական կյանքի անկումը խորհրդային համայնքներում XX-րդ դարի 20-ական թվականներին
2007 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմության հարցեր»,գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր.,2007,թ.8
Նոր Նախիջևանի «Հայ համայնք շաբաթաթերթը 1918-1920թթ.»
2006 | Հոդված/Article
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, Եր., 2006, թ.3
Հայ ազգաբնակչությունը Միջին Ասիայի
2006 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2006, հ.VI
Հայ ազգաբնակչության տեղաբաշխում Ադրբեջանական և Վրացական ԽՍՀ-ներում (1920-1930-ական թթ.)
2006 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», Եր., 2006, թ.2
Հայկական հասարակական բարեգործական կազմակերպությունները Դոնում 1917-1920 ական թթ.
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», գիտահանրամատչելի հանդես, Եր., 2006, թ.1
Հայերն Ուրալում, Սիբիրում և Հեռավոր Արևելքում XX-րդ դարի 20-ական թվականներին
2006 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմության հարցեր», գիտական հոդվածնորի ժողովածու, Եր.,2006, թ.7