Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հովիկ Բաբկենի Գրիգորյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում, ստացել է պատմաբանի, պատմության և հասարակագիտության դասատուի որակավորում
1982 - 1986 թթ. սովորել է ԵՊՀ ասպիրանտուրայում

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:
Գիտական թեմա` «Ազատագրական պայքարի ՀՅԴ մարտավարությունը և ազատամարտի ֆինանսավորման ու զինման խնդիրը (1896 - 1903 թթ.)», 2007 թ.:

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1985 թթ. Կապանի շինարարական տեխնիկումի հասարակագիտական առարկաների դասատու:
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ԽՄԿԿ պատմության ամբիոնի դասախոս:
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ ԽՄԿԿ պատմության ամբիոնի ասիստենտ:
1991 - 2010 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի ասիստենտ:
2010 թ-ից ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ:

Հասարակական գործունեություն
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ:

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության մասնագիտական դասընթաց /1877-1918 թթ./, հայոց պատմության հիմնահարցեր, հայ ազգային-ազատագրական պայքարը 19-րդ դարի վերջին - 20-րդ դարի սկզբին, հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն, մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրներ, Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը (19-րդ դարի երկրորդ կես – 20-րդ դարի սկիզբ), հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն, Հայոց ցեղասպանություն, Հայաստանի առաջին հանրապետություն:

Պարգևներ
2014 թ. պարգևատրվել է ՀՀ Նախագահի շնորհակալագրով, իսկ 2017 թ-ին՝ «Երախտագիտության մեդալ»-ով:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ:
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության կոմիտեի անդամ:

Ավետիս Ահարոնյանը ՀՅԴ 1912թ. դատավարության փաստաթղթերում
2016 | Հոդված/Article
«Ավետիս Ահարոնյան» միջազգային գիտաժողով: 2016, 39-58 էջ
|
Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը XIX դարի վերջին XX դարի սկզբին
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ծրագիր, Երևան, 2016, 21 էջ
|
ՀՅԴ Ցուցական պատասխանատու մարմնի ստեղծումը և գործունեությունը մինչ Կ. Պոլիս անցնելը
2016 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 33-46 էջ, Հայաստան
|
Հովակիմ Շահբազյանի «Դատվան» անտիպ հուշագրությունը
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3 (6), 52-60 էջ
|
1921 թ-ի Փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում
2010 | Հոդված/Article
Տարեգիրք Բ պատմագիտական հանդես, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010 թ., էջ 21-28
Արամ Մանուկյանի գործունեությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին, Արամ Մանուկյան. ազգային և պետական գործիչը
2010 | Հոդված/Article
Արամ Մանուկյանի գործունեությունը Հայաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին, Արամ Մանուկյան. ազգային և պետական գործիչը
1894-1896 թթ. զանգվածային ջարդերի ազդեցությունը հայոց ազատամարտի հետագա մարտավարության վրա
2005 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2005 թ., էջ 24-48
Հայոց ազատամարտի զինման ու ֆինանսավորման խնդիրը (1890 -1908 թթ.)
2004 | Գիրք/Book
Երևան, 2004 թ, 112 էջ
Հայ ազատագրական պայքարի մարտավարությունը 1895 - 1898 թթ
2002 | Գիրք/Book
Երևան, 2002 թ., 96 էջ
Հայոց պատմություն. հիմնահարցեր, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը
2000 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար, Երևան, 2000 թ., 487 էջ