Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հռիփսիմե Վահրամի Պիկիչյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Մշակութաբանության ամբիոն
Կրթություն
1968 - 1972 թթ. Երևանի երաժշտական - մանկավարժական ուսումնարանի ժողգործիքների բաժին:
1970 - 1976 թթ. Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ(հայոց լեզու և գրականություն):

Գիտական աստիճան
2006 թ. «Երաժշտությունը և երաժիշտը հայոց ավանդական առտնին և տոնական, ծիսական կյանքում», ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգարարագրության ինստիտուտ, 00.04 մասնագիտական խորհուրդ
2009 թ. դոցենտի կոչում:

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից առ այսօր Մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս, Երևանի պետական համալսարան
2000 - 2007 թթ. Կուլտուրայի ֆակ-ի դասախոս, Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1993 - 2003 թթ. Ազգագրության ամբիոնի հրավիրյալ դասախոս, Երևանի պետական համալսարան
1988 թ-ից առ այսօր ժող. Երաժշտության բաժնի ավագ գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
1985 - 1993 թթ. Գիտական խմբագիր, ՀՍՍՀ Կուլտուրայի մինիստրության «Կուլտուր-լուսավորական աշխատանք» ամսագիր (1988թ.-ից վերանվանվել է «Մշակույթ» հանդես)
1986 - 1988 թթ. Ավագ գիտաշխատող, Հայաստանի պատմության պետական թանգարան
1978 - 1986 թթ. Հասարակական կենցաղ և հոգևոր մշակույթի բաժնի ավագ գիտաշխատող, բաժնի վարիչ, Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարան
1973 - 1978 թթ. Ուսուցչուհի, Մասիս ավանի երաժշտական դպրոց
1970 - 1973 թթ. Ուսուցչուհի, Արարատ քաղաքի երաժշտական դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Մշակույթի մարքեթինգ և մենեջմենթ, Հայ երաժշտական մշակույթ, Հայոց տոնածիսական մշակույթ, Թանգարանագիտություն, Տուրիզմի մշակույթ և մշակութային տուրիզմ։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ավանդական տոնական-ծիսական կյանքի արդի փոխակերպումները: Ինքնության խնդիրներ: Ավանդական երաժշտական մշակույթ: Քաղաքային երաժշտական մշակույթ: Թանգարանը որպես մշակութային տեքստ:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2010 թ. սեպտեմբեր, Կազմկոմիտեի անդամ,Hands-on Կրթական ծրագրերի ազգային դասընթաց-վարժանք, ՀՀ Մշակույթի նախարարություն, ICOM-ի ազգային կոմիտե, «Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիա»:
2009 թ. օգոստոս, փորձագետ, ՀՀ թանգարանների մասնագետների համար «Թանգարանի կառավարում» ՅՈՒՆԵՍԿՕ/ԻԿՕՄ-ի ազգային վարժանք
2007 թ. օգոստոս Թանգարանների կառավարում նախագծի մասնակից: USAID-ի Երևան-Քեմբրիջ քույրքաղաքների «Համայնքային կապեր» ծրագիր, Բոստոն, ԱՄՆ:
2005 թ. դեկտեմբեր - 2006 հոկտեմբեր «Թանգարանային մենեջմենթ և մարքեթինգ» դասընթացի կազմման, ուսումնական ձեռնարկի հրատարակման ծրագրի ղեկավար, Բաց հասարակության ինստիտուտ օժանդակության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակ:

Գիտահետազոտական գործունեություն
1999 թ. հուլիս - հոկտ., Հետազոտող, «Փախստականներն ու տեղաբնակները. փոխհարաբերությունների տասնամյա ընթացքը» (ՄՓԳՀ/ՀԿԿ դրամաշնորհով Ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի կողմից անցկացված հետազոտություն)
1999 թ. հունվար- մայիս,Հետազոտող, «Հայ գնչուներ. ավանդույթներն ու ժամանակակից իրողությունները» ծրագիր (Բաց հասարակության ինստիտուտ. Հայաստանի հիմնադրամի դրամաշնորհով Ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի կողմից անցկացված հետազոտություն)
1998 թ. հունվար-մարտ, Հետազոտող, «Մշակութային երկխոսություն հանուն հարմոնիկ համակեցության» ծրագիր(NGOC/UNHCR)
1997 թ. նոյեմ. - դեկտեմբ., Ազգագրագետ - խորհրդատու, «Ծայրահեղ աղքատները Հայաստանում» ծրագիր (Համաշխարհային Բանկի կողմից անցկացված համազգային ազգագրական որակական հետազոտություն)
1996 թ. հուլիս-նոյեմբեր, Ազգագրագետ խորհրդատու, Համաշխարհային բանկ, «Բարեփոխումները առողջապահության և կրթության բնագավառներում» ծրագիր
1994 հուլիս - 1995 փետրվար թթ. Ազգագրագետ խորհրդատու, Համաշխարհային բանկ, «Աղքատությունը և գոյատևման ռազմավարությունը Հայաստանում» ծրագիր
1994 - 1997 թթ. Հետազոտող, «Հայ ավանդական մշակույթ և ինքնություն», «Քանթրի Ռոուդզ» կազմակերպության (Բոստոն, ԱՄՆ) Հայ մշակույթի հետազոտման ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն,գերմաներեն (բառարանով), անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
2003 թ-ից առ այսօր «Թանգարանների աշխատողների և բարեկամների ասոցիացիա» ՀԿ-ի հիմնադիր նախագահ
2009 թ-ից առ այսօր «Թանգարան» գիտամեթոդական ամենամյա հանդեսի գլխավոր խմբագիր
2009 թ-ից առ այսօր Թանգարանների միջազգային խորհրդի՝ ICOM-ի Հայաստանի ազգային կոմիտեի վարչության անդամ

Պարգևներ
25. 11. 2008թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Պատվոգիր
20. 03. 2012թ. ԵՊՀ Պատմության ֆակ.-ի Վաստակագիր
11. 06. 2014թ. ԵՊՀ-ի Վաստակագիր
10. 09. 2014թ. ԵՊՀ-ի հուշամեդալ

Writing and Book within the General Context of the Museum: Speculations on the Problem of the Symposium
2018 | Հոդված/Article
Museums and Written Communication.Tradition and Innovation, 2018, 1-12 pp.
|
Մազմանովի լեգենդը հայ երաժշտական բանահյուսության մեջ
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, թիվ 4 (64), 331-346 էջ, 2018
Նվագարաններն ու ձայնեղ գործիքները հայ մանուկների կենցաղում ազգաբանական դիտարկումներ
2017 | Հոդված/Article
Հնչյուն և լռություն․ երաժիշտ և նվագարանը դարերի հոլովույթում: 2017թ․, 94-117 էջ, Հայաստան
Թանգարանը և սոցիալական միջավայրը
2017 | Հոդված/Article
Գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հիմնադիր-տնօրեն Ռուբեն Դրամբյանի ծննդյան 125-ամյակին։ ՀՀ Մշակույթի նախարարություն, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Հայաստանի ազգային պատկերասրահ Երևան, 2017, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․, էջ 147-156
Շիրակի երաժշտական կենցաղը 20-րդ դարի 80-ական թվականներին
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն: Գիտական աշխատություններ, 2016, 19, 217-223 էջ
|
Հոռովելի ժամանակակից կենցաղավարումը
2016 | Հոդված/Article
Կոմիտասի թանգարանի տարեգիրք: Կոմիտասը և միջնադարյան երաժշտական մշակույթը: 2016, 1, 154-168 էջ
|
Տիեզերաստեղծ պատկերացումները հայ ավանդական նվագարանագործական մշակույթում
2015 | Հոդված/Article
Աստղագիտության կապն այլ գիտությունների, մշակույթի և հասարակության հետ, 2015թ․, XIII տարեկան հա, 263-271 էջ
|
Ժողովրդական երաժիշտների գործունեությունը կարգաբերող ավանդական նորմերը
2015 | Հոդված/Article
Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2015թ․, 169-187 էջ
|
Пикичян Р. , Ароян М.
Модернизация и стремление к инновациям
2014 | Հոդված/Article
Музей, М., 2014, N11, стр. 58-61
Hripsime Pikizcian, Lewon Abrahamian, Rabiz: od stylu muzycznego do warstwy spolecznej
2014 | Հոդված/Article
Armenia: kultura w ujeciu antropologicznum, Institut Etnologii I Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskego, Instytutu Archeologii I Etnografii Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii, Warszawa, 2014, pp. 195-204
Musician and Music in the Market Space
2014 | Հոդված/Article
Market Beyond Economy, NAS RA, Institut of Arceology and Ethnograpy, Gitutyun PH., Yerevan, 2014, pp. 21-31
Ռաբիս պարը. նախնական դիտարկումներ
2014 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2014, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 217-224
Հ. Պիկիչյան , Զ. Թագակչյան
Վայոց Ձորի ավանդական երգեր և նվագներ. մաս 2, Ծիսական շարք
2014 | Գիրք/Book
Հայ ավանդական երաժշտություն մատենաշար, պրակ XII, Երևան, 2014, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, «Ամրոց Գրուպ» հրատ., 250 էջ
Հ. Պիկիչյան , Զ. Թագակչյան
Վայոց Ձորի ավանդական երգեր և նվագներ, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Հայ ավանդական երաժշտություն, պրակ XI, Երևան, 2013, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, «Ամրոց Գրուպ» հրատ., 200 էջ
Երաժշտական մշակույթը թանգարանային միջավայրում. Հայ երաժշտության պատմության թանգարանի հայեցակարգ
2012 | Հոդված/Article
Հայ արվեստի հարցեր 4, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երևան, 2012, «Գիտություն» հրատ., էջ 131-142
Երաժշտությունը հայոց ավանդական առտնին և տոնածիսական կյանքում
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստիինստիտուտ, «ԱմրոցԳրուպ», 240 էջ
Երաժշտախոսքային տեքստ, կենսընթաց, պատմություն
2012 | Հոդված/Article
Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան-Ստեփանակերտ, 2012, էջ 195-197
Նվագարանի և նվագարանագործի հետ կապված ավանդական աշխարհընկալումը 19-20-րդ դդ.
2010 | Հոդված/Article
Հայ արվեստի հարցեր 3, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի 50-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2010, էջ 153-169
Արդի քաղաքային երաժշտական մշակույթը. Ռաբիսը և հեռուստատեսությունը
2010 | Հոդված/Article
Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին նվիրված հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, «Գիտություն» հրատ., էջ 113-125
Թանգարանային կառավարման խնդիրներ. Ռազմավարական պլան
2009 | Հոդված/Article
Թանգարանի կառավարում. ՅՈՒՆԵՍԿՕ/ԻԿՕՄ-ի ազգային թրեյնինգ ՀՀ թանգարանների մասնագետների համար, Երևան, 2009, էջ 24-33
Դուդուկ. Ավանդույթ և արդիականություն
2007 | Հոդված/Article
Երևան, 2007, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-իհայկականգրասենյակ, «Ակտուալարվեստ»հրատ., էջ 11-23
Հ. Պիկիչյան , Մ.Հարոյան, Ա.Գրիգորյան
Թանգարանային մենեջմենթ և մարքեթինգ
2007 | Գիրք/Book
Երևան, 2007, «ԷդիթՊրինտ», 198 էջ
Վարպետի վերադարձը
2007 | Գիրք/Book
Երևան, 2007, 18 էջ, հայերեն և անգլերեն
Հ. Պիկիչյան , Հ.Պետրոսյան , Հ. Խառատյան, Հ.Մարության, Ա.Գուլյան, Գ.Շագոյան
Պատմություններ աղքատության մասին
2007 | Գիրք/Book
Երևան, հ. 2, 2007
The Path of Music.The Sensitive Ear of Musical Identity and the All- Devouring R’abiz
2006 | Հոդված/Article
Armenian Identity in a Changing World, Costa Mesa, CA, 2006, p. 93-108
Թանգարանն իբրև պատմական հեռանկարի կազմակերպման պայմանական միջավայր
2005 | Հոդված/Article
Պատմություն և կրթություն. Գիտատեսական և մեթոդական հանդես,խմբ. Ա.Ստեփանյան, Երևան,2005, N 1-2, էջ 23-32
Գրի և գրքի հետ կապված ծիսակարգը հայոց ավանդույթում
2005 | Հոդված/Article
Հայոց գրերի գյուտի 1600 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հիմնադրույթների ժողովածու, Երևան,«Գիտություն» հրատ., 2005, էջ 557-565
Հ.Պիկիչյան , Լ.Երնջակյան
Նվագարանները հայոց հոգևոր և աշխարհիկ ավանդույթում
2004 | Հոդված/Article
Հոդվածների ժողովածու նվիրված Սրբուհի Լիսիցյանի ծննդյան 110 ամյակին: Երևան, 2004, «Մուղնի» հրատ., էջ 63-75
Երաժշտությունը ժամանակակից թաղման ծեսում
2004 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ. 12-րդ հանրապետական գիտաժողով նվիրված Մ.Աշճյանի հիշատակին, նյութերի ժողովածու, Երևան, 2004, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, «Մուղնի» հրատ.,էջ 112-120
H.Pikichian , L. Yernjakyan
Armenian-Iranian Musical Connectionc: «Sahari» in Armenian Musical Tradition
2003 | Հոդված/Article
Acollectionof Essays of The 2 nd. International Congress on the Anthropological Study of Iran& Caucasia (Human being. Education, Culture and Communication).Islamic Azad University, Tehran, 2003, p. 81-105
Երկրագործական ծիսակարգը Հոռովելի ենթատեքստում
2003 | Հոդված/Article
Հանդես Ամսօրեայ, Վիեննա-Երևան, 2002, էջ 441-461
Պարը հայոց համքարական արարողակարգում
2002 | Հոդված/Article
Ծիսական պարը հայոց մեջ: Երևան,2002, «Մուղնի»հրատ.,ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ,էջ 93-101
Աշուղը երաժիշտ, բանաստեղծ և ծիսաառասպելական հերոս
2002 | Հոդված/Article
Ինքնության հարցեր, տարեգիրք, խմբ. Ա.Ստեփանյան: Երևան, 2002, Տաթև գիտակրթական համալիր, էջ 141-152
H.Pikichian , N.Sweezy, L.Abrahamian
Armenian Folk Arts, Culture and Identity
2001 | Հոդված/Article
Festival and Feast, The Wedding Tree,The Call of Zurna. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001, p. 214-260
Հ. Պիկիչյան , Հ.Պետրոսյան , Հ. Խառատյան, Հ.Մարության, Ա.Գուլյան, Գ.Շագոյան
Պատմություններ աղքատության մասին
2001 | Գիրք/Book
Երևան, հ. 1, 2001
Հ. Պիկիչյան , Լ.Երնջակյան
Հիմն արևին. «Սահարին» հայ երեժշտական մշակույթում
1998 | Գիրք/Book
Երևան, 1998, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, «Գիտություն» հրատ., 115 էջ
Զուռնան հայոց կենցաղում
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 104-111
|