Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Լիլիթ Հրաչիկի Հովհաննիսյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Սփյուռքագիտության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ (1988 – 1993 թթ.)

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու (1998 թ․)

Գիտական կոչում
դոցենտ (2003 թ․)

Աշխատանքային փորձ
Երևանի Գրիգոր Նարեկացու անվան թիվ 137 միջնակարգ դպրոց, պատմության ուսուցիչ (1992−1996 թթ.)
Երևանի «Քվանտ» վարժարան, պատմության ուսուցիչ (1995−2011 թթ.)
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ (1996 թվականից), ավագ գիտաշխատող (2005 թվականից)
Երևանի «Գլաձոր» համալսարան, Հ. Հակոբյանի անվան միջազգային հարաբերությունների և պատմության ամբիոնի դասախոս (2000−2019 թթ.) և վարիչ (2007−2014 թթ.)
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Միջազգային հարաբերությունների և պատմության ամբիոն, դասախոս (2010 թվականից)
ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն, դասախոս (2015 թվականից)

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց ցեղասպանության պատմագրություն
Միջազգային կազմակերպությունները գլոբալ անվտանգության համատեքստում
Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգը և տեսությունները
Ցեղասպանությունների պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության պատմություն ու պատմագրություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն և ֆրանսերեն (բառարանի օգնությամբ)