Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Լիլիթ Շավարշի Միքայելյան

Դասախոս | Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ինստիտուտ, արվեստաբանության ֆակուլտետ
2000 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն, ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2004 թթ. N 183 դպրոցի մասնավոր բաժին, «Մշակույթ» առարկայի ուսուցչուհի:
2005 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ, արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն, դասախոս: Առարկան` «Առաջավոր Ասիայի արվեստը I-IV դդ. և Հին Իրանի արվեստը»,
2005 - 2013 թթ. մասնակցություն ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի Երվանդաշատի հնագիտական արշավախմբի աշխատանքներին,
2008 - 2011 թթ. մասնակցություն Էրեբունիի հայ-ֆրանսիական համատեղ հնագիտական արշավախմբի աշխատանքներին,
2008 թ. օգոստոս ամսին մասնակցություն Ֆրանսիայի Նորմանդիայի շրջանի Բալի բնակատեղիի հնագիտական պեղումներին, ղեկավար Գի Սան Ժան:

Կարդացվող դասընթացներ
Առաջավոր Ասիայի արվեստը
Առաջավոր Ասիայի արվեստի տիպաբանությունը
Վաղմիջնադարյան հայ արվեստ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Վաղմիջնադարյան հայկական արվեստ,
Իրանի հնագույն արվեստ
Հայաստանի հնագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (կատարյալ), անգլերեն, ֆրանսերեն (լավ)

Architectural Decorations of Armenian Churches of the 7th and the 10th-11th Centuries and Their Presumably Sasanian Sources.
2019 | Հոդված/Article
Byzanz zwischen Orient und Okzident, Գերմանիա, 15, 75-91 էջ, 2019
The senmurv and Other Mythical Creatures with Sasanian Iconography in the Medieval Art of Armenia and Transcaucasia
2018 | Հոդված/Article
Fabulous Creatures and Spirits in Ancient Iranian Culture, 2018, 39-75 pp.
|
Աղթամարի Սբ. Խաչ եկեղեցու Հովնանի պատմության տեսարանների պատկերագրությունը. վաղքրիստոնեական, հուդայական, սասանյան ակունքները և նորարարական լուծումները
2018 | Գիրք/Book
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 3 (63), 182-204 էջ, 2018
Изображения венцов славы в раннесредневековой скульптуре Армении и их параллели в искусстве Византии и Сасанидского Ирана
2017 | Հոդված/Article
ВИЗАНТИЯ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ. Материалы конференции, посвященной памяти АЛИСЫ ВЛАДИМИРОВНЫ БАНК, 2017, LXXXIX, стр. 254-269
|
Աղթամարի Սբ. Խաչ եկեղեցու Հովնանի տեսարանի ծովահրեշի պատկերագրությունը. վաղքրիստոնեական եւ սասանյան նախատիպերի հարցի շուրջ
2017 | Հոդված/Article
ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՒ ԱՐԵՒԵԼԱՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ. Բ: Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ականավոր հայագետ-բյուզանդագետ Կարեն Յուզբաշյանի (1927-2009 թթ.) ծննդյան 90-ամյակին: Զեկուցումներ եւ զեկուցումների դրույթներ, 2017, Բ, էջ 187-191
|
«Расцветшие» животные в искусстве Сасанидского Ирана и средневековой пластике Армении X−XIV вeков
2017 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2017, Вып. 7., стр. 256-268
|
«Расцветшие» животные в искусстве Сасанидского Ирана, средневековой пластике Армении и Древней Руси
2016 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы теории и истории искусства VII. 2016, стр. 64-65
|
Тема сбора винограда в изобразительной традиции поздней античности, раннего христианства и в искусстве Сасанидского Ирана
2016 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2016, 6, стр. 124-132
|
Тема «сбора винограда» в изобразительной традиции поздней античности, раннего христианства и в искусстве Сасанидского Ирана
2015 | Թեզիս/Thesis
Актуальные проблемы теории и истории искусства, 2015-10-27, 40-41 стр.
|
Мотив аканфа и пальметты в раннесредневековой скульптуре Армении и в искусстве Сасанидского Ирана.
2015 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2015, V, 220-229 стр.
|
Քառաթերթ զարդանախշը Հայաստանի վաղքրիստոնեական քանդակում (անտիկ նախատիպերը և սասանյան զուգահեռները)
2015 | Հոդված/Article
Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 243-266 էջ
|