Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Լիլիթ Ռոբերտի Մինասյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Կրթություն
1997 - 1999 թթ. մագիստրատուրա, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, Համաշխարհային պատմության ամբիոն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2011 թ.), դոցենտ (2013 թ.)
Գիտական թեմա` «Գնեոս Պոմպեոս. զինվորը և պետական գործիչը (Հռոմեական հանրապետության անկման պատմությունից)», ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, 006 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ համաշխարհային պատմության ամբիոն, դասախոս
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ համաշխարհային պատմության ամբիոն, ստաժոր-հետազոտող
1997 - 2000 թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր տեղեկատվության և գրահրատարակչության վարչություն

Կարդացվող դասընթացներ
Համաշխարհային պատմություն 1
Հին Հունաստանի և Հռոմի պատմություն
Անտիկ հասարակական մտքի պատմություն
Աղբյուրագիտություն (հին և միջին դարեր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անտիկ պատմություն, Հին քաղաքակրթությունների պատմություն, անտիկ հասարակական-քաղաքական միտք, անտիկ իմաստասիրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 - 2012 թթ., «Fondation Hardt Pour L’Etude De L’Antiquite՛ Classique» կազմակերպության հետազոտական դրամաշնորհ (Շվեցարիա, Ժնև)

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, հին լեզուներ՝ լատիներեն

lilitminasyan@ysu.am

Ազատությունների Մեծ խարտիա». պատմական արքետիպերի հեռանկարում
2019 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր 5: Ազատությունների մեծ խարտիա - 800, Հայաստան, 5, 26-38 էջ, 2019
History in Museum Space through Interactive Play Representation (by example of the Artaxata Treaty, 66 BC
2018 | Հոդված/Article
Museums and Written Communication.Tradition and Innovation, 2018, I, 200-204 pp.
From War to Peace (Euphrates Frontier in 60-s AD)
2018 | Հոդված/Article
Reflections of Roman Imperialisms, 2018, I, 335-345 pp.
Us Declaration of Independence: “The Pursuit of Happiness” (In the perspective of ideas of Aristotle and Cicero)
2017 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր 4: ԱՄՆ անկախության հռչակագիր: 2017, 4, 20-26, էջ 193-194
U.S. declaration of independence: “Pursuit of happiness” (In perspective of Aristotle and Cicero)
2016 | Թեզիս/Thesis
ԱՄՆ անկախության հռչակագիր - 240, 2016, 19-20 էջ
|
Ազատությունների մեծ խարտիան պատմական արքետիպերի հեռանկարում
2015 | Թեզիս/Thesis
Ազատությունների մեծ խարտիա - 800 (Եղելույթ, մեկնություն, իմաստավորում), 2015, 38-40 էջ
Great Armenia and Euphrates Frontier in 60-s A.D. (Conflict, ideas, settlement)
2013 | Հոդված/Article
Journal of Armenian Studies, International Review of Armenian Studies, №1 (1), NAS RA,
Yerevan, pp. 14-33
|