Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Լյուբա Վլադիմիրի Կիրակոսյան

Ճարտարապետության թեկնածու, պրոֆեսոր | Մշակութաբանության ամբիոն
Կրթությունը և վերապատրաստումը
1978 - 1983 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետա-շինարարական ֆակուլտետ, ճարտարապետի որակավորում:
1979 - 1982 թթ. ԵրՊԻ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, Տեխնիկական թարգմանություն (ֆրանսերեն) և ինֆորմատիկա մասնագետի որակավորում:

Գիտական աստիճան և կոչումներ
1992 թ. Արագածի վաղմիջնադարյան ամրոց-բնակատեղիների ճարտարապետությունը, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության ինստիտուտ, 055. 05. 01 մասնագիտական խորհուրդ
2015 թ. պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից - ԵՊՀ մշակութաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
1995 թ-ից մինչ օրս ՃՇՀԱՀ Տեսության, պատմաճարտարապետական ժառանգության վերականգնման, վերակառուցման, գեղեցիկ արվեստի և պատմության ամբիոնի, պրոֆեսոր, դոկտորանտ:
1983 - 2014 Երևանի պետական համալսարանի Հնագիտության գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող:

Գիտական գործունեություն
2003 թ. Արցախի հնագիտական արշավախմբի ճարտարապետ
2008 - 2014 «Խաչենագետի ներքնահովտի պատմաճարտարապետական միջավայրը» պետական պատվերով կատարվող թեմայի ճարտարապետ:
2017 թ. Արցախի հին և միջնադարյան ճարտարապետության ուսումնասիրությունը թեմայի ղեկավար:
2014 թ. մայիսի 5-9 Ֆրանսիայի կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի ճարտարապետական բարձրագույն դպրոցների ցանցի (REA) 18-րդ հանդիպման շրջանակներում` Լեհաստանի Լոձ քաղաքում, «Քաղաք քաղաքի վրա. կայուն զարգացում» խորագիրը կրող սեմինարում «Քաղաքային տարածքի կազմակերպման հիմնախնդիրները Երևանում» զեկույցի ներկայացում:
2014 - 2015 թթ. Վենետիկում` Սբ. Ղազարում կայացած «Հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում» գիտաժողովներում «Պատմաճարտարապետական հուշարձանների պահպանության և վերականգնման գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղում» թեմայով զեկույցներ:
2014 թ. հոկ. 30 - նոյեմբեր 2 Ծաղկաձորում կայացած Երևանի և Թբիլիսիի պետական համալսարանների կազմակերպած համատեղ` «Մշակույթի ուսուցում և հետազոտություն» խորագիրը կրող սեմինարում «Հայ վրացական ճարտարապետական առնչություններ» զեկույցի ներկայացում:
2016 թ. մայիս Մասնակցություն Թբիլիսիում Երևանի և Թբիլիսիի պետական համալսարանների կազմակերպած սեմինարին: Զեկուցում «Երևանի ժամանակակի ց քաղաքաշինական մշակույթը» թեմայով :
2016 թ. հուլիս Մասնակցութուն Լիոնում կայացած աղյուսի ճարտարապետությանը նվիրված համաշխարհային ֆորումին : Ներկայացվել են Արցախի Տիգրանակերտի աղյուսաշեն կառույցները :
2007 - 2009 թթ. Ճարտարապետական հուշարձանների վերլուծությանն ու ներկայացմանը նվիրված «Սահմանների մշակույթ» ցուցահանդեսների կազմակերպում Երևանում, Ստեփանակերտում, ԱՄՆ-ում, Ժնևում:
2009 թ. Արցախի Տիգրանակերտի պատմամշակութային թանգարանի ստեղծում:
1983 թ. միչև այսօր Գիտահետազոտական, չափագրական և վերականգնման աշխատանքների իրականացում Արցախի, Գավառի, Շամիրամի, Վերին Նավերի, Բջնիի և այլ հնագիտական արշավախմբերի կատարած պեղումների ընթացքում:

Կարդացվող դասընթացներ
Երևանի պետական համալսարան.
Հայ ճարտարապետական մշակույթ, Քաղաքային տարածքի կազմակերպման հիմնախնդիրներն արդի Հայաստանում։

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.
Նախագծման հիմունքներ, Մասնագիտական ներածություն, Ծավալատարածական հորինվածք, Համաշխարհային ճարտարապետության պատմություն, Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Հայկական ճարտարապետության պատմությունը համաշխարհային ճարտարապետության համատեքստում։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ճարտարապետություն, քաղաքաշինություն, մշակութաբանություն, հնագիտություն: Հին և միջնադարյան հայ ճարտարապետական մշակույթ: Հայկական ճարտարապետությունը մերձավորարևելյան մշակույթի համատեքստում: Ճարտարապետական փոխառնչություններ: Պատմաճարտարապետական ժառանգության պահպանության հիմնախնդիրները:

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, Ռուսերեն, Ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1995 թ-ից մինչ օրս Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ
2003 - 2012 թթ. Թ Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բնագավառում ՀՀ Պետական մրցանակ շնորհող հանձնախմբի անդամ
2012 թ. Հայաստանի ինժեներական ակադեմիայի անդամ
2010 - 2016 թ. Գիտական խորհրդի անդամ, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

Պարգևներ
2009 թ. ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության առաջին կարգի մրցանակ «Արցախի Տիգրանակերտի ճարտարապետական կերպարը» նախագծի համար` լավագույն նախագիծ ցուցահանդես մրցույթի շրջանակներում
2014 թ. - Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության վարչապետի հուշամեդալ` Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների և ներդրած ավանդի համար
2016 թ. - ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության «Մոմիկ ճարտարապետ» ոսկե մեդալ` Հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրության և հանրահռչակման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար

The Preservation Issues Of The Historical And Architectural Environment Of Tigranakert In Artsakh
2017 | Թեզիս/Thesis
Procedings Of 9 th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction, Publishing House ,, Universal,,, Batumi-Georgia, September 13-18, 2017, pp. 101
Հայկական եկեղեցիների ակուստիկ առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Հնչյուն և լռություն (Գիտական հոդվածներ և պատկերագիրք), Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ, Երևան, 2017, էջ 64-67
Արցախի Տիգրանակերտի պաշտպանական համակարգը հելլենիստական ամրաշինության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Արցախի Պետական համալսարան, Գիտական ընթերցումներ /հոդվածների ժողովածու/ I, ԱրՊՀ հրատ, Ստեփանակերտ, 2017, էջ 61-67
Adobe structues of Tigranakert in Artsakh
2016 | Թեզիս/Thesis
XII th Congress on Earthen Architeacture terra Lyon 2016. p. 420
|
Fortification End Construction Technique Of Tigranakert In Artsakh
2016 | Հոդված/Article
Contemporary Problems of Architecture and Construction, Yerevan, October 26-28, 2016, pp. 43-46
Раннехристианский культово-пещерный комплекс Арцахского Тигранакерта
2016 | Հոդված/Article
"Caves as objects of history and culture", International Scientific Forum, Voronezh, /Divnogorye/. 2016, p. 169-176
Project Of Reinforcement And Restoration Of Tigranakert Basilic church In Artshak
2015 | Հոդված/Article
Contemporary Problems of Architecture and Construction, Florence, 2015, p. 605-609
Արցախի Տիգրանակերտի վաղքրիստոնեական եկեղեցու ճարտարապետությունը
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանը և քրիստոնյա Կովկասը, Երևան, 2015, էջ 120-126
Լ. Կիրակոսյան , Ի. Ղարիբյան
Բջնի գյուղի տարածքում վաղմիջնադարյան նորահայտ Սբ. Մինաս եկեղեցին
2015 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ, Երևան, 2015, էջ 339-363
Պատմաճարտարապետական յուշարձանների պահպանման եւ վերականգնման գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղում
2014 | Հոդված/Article
Բազմավեպ, Հայագիտական-բանասիրական-գրական Հանդես, 1-2, ՌՆԿԳ-ՌՆԿԴ, Մխիթարյան հրատարակչություն, Վենետիկ-Ս.Ղազար, 2014, 234 էջ, էջեր 82-104
Архитектура Матенадарана (хранилища древних рукописей)
2014 | Հոդված/Article
"Музей", N 11, M., 2014, c. 22-24
Նորահայտ ամրոցը Արցախի Տիգրանակերտի
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Ստեփանակերտ, 2014, էջ 14-22
Մշակութային եղեռն ( Արցախի ճարտարապետական հուշարձանների օրինակով )
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, Հանդես 1, 2014, Երևան, էջ 107-119
Լ. Կիրակոսյան , Ա. Աղաջանյան
Ղազարավանի և Օրգովի ամրոց-բնակատեղիները (Պաշտպանական համակարգի և ճարտարապետության շուրջ)
2013 | Հոդված/Article
Հուշարձան, Տարեգիրք, Ը,Երևան, 2013, էջ 71-81
Վանքասարի եկեղեցու ճարտարապետությունը և ադրբեջանական «վերականգնումը»
2013 | Հոդված/Article
ՊԲՀ, 2013, թիվ 1, էջ 120-133
The discovery and first results of archaeological investigation of Tigranakert in Artsakh, 2005-2009
2012 | Հոդված/Article
Archaeology of Armenia in regional context, Proceedings of the International Conference dedicated to the 50 th Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography Held on September 15-17, 2009 Yerevan, Yerevan 2012, p. 223-235
Պատմաճարտարապետական միջավայրի պահպանության խնդիրները Հայաստանի ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումներում
2011 | Հոդված/Article
Անցումային հասարակության առանձնահատկություններ, Հան. Գիտ. նյութեր, Վանաձոր, 2011թ., էջ 100-110
Ճարտարապետական ժառանգության պահպանությունը արդի քաղաքաշինական զարգացումներում
2010 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2,ԱրՊՀ, Ստեփանակերտ, 2010թ., էջ 152-162
Հանդաբերդի վանքի վերականգնման հայեցակարգը
2010 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 1, ԱրՊՀ, Ստեփանակերտ, 2010թ., էջ 124-138
Իգդիրի և Վանի շրջանի քարաշար դամբարանների կառուցվածքը
2008 | Հոդված/Article
Ճարտարապետություն և շինարարություն, Երևան 2008թ.,թիվ 10, էջ 58-64
«Մռթբի ձորի» դամբարանների կառուցվածքը
2008 | Հոդված/Article
Ճարտարապետություն և շինարարություն,Երևան 2008թ.,թիվ 2,3, էջ 70-74
Հանդաբերդի վանքի 2004 - 2005 թթ. պեղումները
2007 | Հոդված/Article
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն. անցյալը, ներկան և ապագան, Միջազգային գիտաժողով (Զեկուցումների ժողովածու), Երևան, 2007, էջ 446 -454
Հանդաբերդի վանքի 2004 թ-ի պեղումների հիմնական արդյունքները
2005 | Հոդված/Article
Հին Հայաստանի մշակույթը 13, Երևան, 2005, էջ 240 - 246
Հացառատի դամբարանի ճարտարապետությունը
2005 | Հոդված/Article
ԵՃՇՊՀ գիտ. աշխ. ժող. III, Երևան, 2005թ., էջ 22-27
Զաքարի-բերդ բնակելի համալիրների ճարտարապետությունը
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 87-96
|