Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Մարինե Գրիգորի Գևորգյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
2000 - 2004 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավրատում
2004 - 2006 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում
2006 - 2010 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու
թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Ագրարային վերափոխումները Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունում 1991-2000 թթ.»

Աշխատանքի փորձ
2018 թ. հունիս Իսպանիայի Կադիսի համալսարան, Erasmus +
2018 հոկտեմբեր Գերմանիայի Ֆրիդրիխ-Ալեքսանդր համալսարան, Erasmus +
2018 թ. սկսած համագործակցություն ՄԱԶԾ հետ որպես փորձագետ
2012 թ. - մինչ օրս ԵՊՀ, Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2017 թ. սկսած ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ
2004 - 2008 թթ. աշխատել է Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան կրթահամալիրում որպես պատմության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայաստանի երրորդ Հանրապետության ներքին ու արտաքին կյանքին, արցախյան խնդրին առնչվող հիմնահարցեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

marine.gevorgyan@ysu.am

Մ. Գևորգյան , Գ. Թովմասյան
ՀՀ Արագածոտնի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների ներգրավումը զբոսաշրջության ոլորտ և մարզում զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունների վերլուծությունը
2021 | Գիրք/Book
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 188-198
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը ԵԱՀԿ Բուդապեշտի, Լիսաբոնի, Ստամբուլի գագաթաժողովներում (1994-1999 թթ.)
2019 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, Հայաստան, 6, 10-17 էջ, 2019
Ագրարային վերափոխումները հայաստանի երրորդ հանրապետությունում 1991-2000 թվականներին
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, 282 էջ, 2019
Евразийский экономический союз как новая платформа для армяно-российских отношений
2018 | Հոդված/Article
Армяне юга России: история, культура, общее будущее. 2018, стр. 60-63
|
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ադրբեջանական և հայկական լրատավական կայքերում (մինչ ապրիլյան պատերազմը)
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, 1, էջ 57-65
|
Образование и спорт в эпоху могущества и счастья
2018 | Հոդված/Article
Принципы устойчивого развития и особенности экологического образования, 28-30 էջ, Թուրքմենստան, 2018
Ներքաղաքական զարգացումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1999-2003
2018 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, Հայաստան, 1, 36-41 էջ, 2018
Главные характеристики спортивного и приключенческого туризма
2017 | Հոդված/Article
Образование и спорт в эпоху могущества и счастья. 2017, стр. 153-155
|
ԼՂՀ հռչակումը և անկախության հանրաքվեն Արցախի պետականության կայացման համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները: Միջազգային երիտասարդական 2-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 238-243
|
Образовательно-культурные связи в контексте отношений Родина—диаспора (1990-ые годы)
2017 | Հոդված/Article
«Реальное» и «Воображаемое». Переплетение в пространстве и во времени Формирование культуры в диаспоре, 2017, стр. 47-51
|
Հայ-վրացական քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները տարածաշրջանային համագործակցության համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 369-377
Գյուղտեխնիկայի և այլ արտադրամիջոցների սեփականաշնորհման ընթացքն ու արդյունքները ՀՀ-ում իրականացված ագրարային վերափոխումների համատեքստում (1991-2000 թթ.)
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: 2017, էջ 33-39
|
The process and results of agrarian reforms in the third republic of Armenia (1991- 2000)
2017 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017, 04,(99) Апрель, стр. 92-94
|
Հողի սեփականաշնորհման խնդիրները Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում 1991-2000 թթ.
2017 | Հոդված/Article
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը: Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 116-126 էջ, Հայաստան
|
Հողի սեփականաշնորհման խնդիրները Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունում 1991-2000 թթ.
2016 | Հոդված/Article
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը: 2016, 72-77 էջ, Հայաստան
|
Սամվել Շահմուրադյանը Արցախյան ազատամարտում
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2016թ․, Դ, 132-139 էջ, Հայաստան
|
Շինարարության ոլորտի դերը Հայաստանի երրորդ հանրապետության տնտեսության մեջ (2001-2013 թթ.)
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 1 (13), 39-47 էջ, Հայաստան
|
Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 1 (13), 105-111 էջ, Հայաստան
|
Տեղեկատվական պատերազմի և տեղեկատվական անվտանգության խնդիրները ՀՀ ազգային անվտանգության համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, Выпуск 11, част2, стр. 25-30
|
Ագրարային վերափոխումները Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում (1991-2000 թթ.)
2012 | Հոդված/Article
«Ազգ, պետություն, հայրենիք. պետականության գաղափարը», երիտասարդ գիտակաների միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 6-8 նոյեմբեր, 2012, էջ 38-42