Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Միհրան Վարդգեսի Գալստյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ | Մշակութաբանության ամբիոն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. Երևանի պետական համալսարան, փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
1984 - 1987 թթ. Հայաստանի ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրա, ազգագրություն

Գիտական աստիճան
«Բնակչության սեզոնային միգրացիան Հայաստանում. Էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն», 1990 թ., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 007 մասնագիտական խորհուրդ, պատմական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. Մշակութաբանության ամբիոնի դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան
1988 թ-ից առ այսօր Էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի ավագ գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ:
1999 - 2005 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի, հնագիտության և ազգագրության ամբիոնների դասախոս

Գիտական գործունեություն
1996 - 2013 թթ. մասնակցել եմ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կողմից Հայաստանի 8 մարզերում իրականացրած ազգագրական և էթնոսոցիոլոգիական դաշտային հետազոտական աշխատանքներին:
2013 թ. սեպտեմբեր, փորձագետ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ (unicef) «Սոցիալական ծառայությունների տրամադրման արդյունավետության ելակետային հետազոտություն և այդ ծառայությունների ազդեցությունը սոցիալապես խոցելի ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա» ծրագիր:
2013 թ. հունվար-մարտ, դաշտային հետազոտական խմբի ղեկավար, ՀՀ կենտրոնական բանկ «Աշխատանքայն միգրանտների ծախսերի կառուցվածքի և դրամական փոխանցումների հետազոտություն» ծրագիր:
2012 թ. մայիս-օգոստոս, ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ-Հայ օգնության միություն, փորձագետ-սոցիոլոգ, «Ծնունդը չգրանցած երեխաների խնդիրները հայաստանաբնակ ազգային փոքրամասնությունների շրջանում» ծրագիր:
2012 թ. մայիս-նոյեմբեր, ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ-Հայ օգնության միություն, փորձագետ-սոցիոլոգ, «Տարեց և առանց տարիքային սահմանափակմանհաշմանդամ փախստականների ծառայությունների մատուցման և կարիքների գնահատում» ծրագիր:
2011 թ. սեպտեմբեր-2012թ. մարտ, սոցիոլոգ-փորձագետ, Costs and Benefits of Labour Mobility between the EU and the Eastern Partnership Partner Countries – Europe, ծրագիր
2009 թ. հոկտեմբեր- 2011թ. փետրվար, սոցիոլոգիական հետազոտության խմբի ղեկավար, Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ Հայաստան ՊՈԱԿ- ԷՅՍԻԴԻԱՅ/ ՎՈԿԱ «Ջրից դեպի շուկա» ծրագրի շրջանակում վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ֆերմերների շրջանում տվյալների հավաքում:
2009 թ. մայիս-հունիս, ՀՀ կառավարությանն առընթեր Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ, սոցիոլոգ, «Ջրօգտագործողների ընկերություններում սոցիոլոգիական մոնիտորինգի անցկացում» ծրագիր:
2005 - 2006 թթ. Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԱԿ), սոցիոլոգ, «Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության աշխատանքային միգրացիայի սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն» ծրագիր:
2005 թ. մայիս-դեկտեմբեր, Հայ Օգնության միություն, սոցիոլոգ-փորձագետ «Երեխաները Հայաստանի մանկատներում և հատուկ դպրոցներում. Թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհեր» ծրագիր:
2003 թ. հունիս-դեկտեմբեր, Հայ Օգնության Միություն (ՀՕՄ)- ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (UNICEF), սոցիոլոգ-փորձագետ, «Երեխաների նկատմամբ կատարվող բռնություններ Հայաստանի Հանրապետությունում» ծրագիր:
2001 - 2003 թթ. Բաց Հասարակության Ինստիտուտ, հետազոտող, Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնություններ. «Քաղաքացիական հասարակության արդի պայմաններում» ծրագիր:
2001 - 2002 թթ. Համաշխարհային ուսուցում, հետազոտական ծրագրի ղեկավար, «Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանում» ծրագիր:
2002 թ. հուլիս-սեպտեմբեր, OXFAM-ՄԻԺԻ, հետազոտող, «Աղքատության գնահատականը և ԱՀՌԾ-Ի իրականացման արդյունավետությունը հասարակական կարծիքում»:
1999 - 2000 թթ., Համաշխարհային բանկ, հետազոտական ծրագրի ղեկավար, «Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն» ծրագիր:
1997 թ. նոյեմբեր - դեկտեմբեր, հետազոտող «Ծայրահեղ աղքատները Հայաստանում» ծրագիր (Համաշխարհային Բանկի կողմից անցկացված համազգային ազգագրական որակական հետազոտություն):

Կարդացվող դասընթացներ
Մշակութային հետազոտությունների մեթոդաբանություն, Միգրացիոն գործընթացների մշակութային առումները, Մշակութաբանության հիմունքներ։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բնակչության միգրացիաներ, միգրացիա և մշակութային փոխակերպումներ, միգրացիա և գենդեր:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնում (ՌՀԿԿ) Հայաստան, դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացրել եմ «Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության աշխատանքային միգրացիան» թեմայով սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, որի արդյունքները տեղադրված են www.crrc.am կայքում:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի կողմից ՀՀ Պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության համար ֆինանսավորվել է «Միգրացիան ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների շրջանում» հետազոտական թեման, որի արդյունքների հիման վրա նախատեսվում է 2015 թ. հրատարակել գիրք:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1999 թ. Նախագահ, «Ակունք էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն»

Սոցիալական ցանցերի դերը Հայաստանից աշխատանքային միգրացիայի հոսքերի ձևավորման հարցում
2013 | Հոդված/Article
«Պատմամշակութային ժառանգությունը և արդիականությունը», Միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների դրույթներ, Գյումրի 2013, 79-82
Трудовая миграция
2012 | Հոդված/Article
М., Наука, 2012, С 519-526
Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքի փոխակերպումները հետխորհրդային Հայաստանում
2011 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 3 օգոստոս-սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, Ե., 2011, էջ 264-266
Աշխատանքային միգրացիան հետխորհրդային Հայաստանի գյուղական բնակչության շրջանում
2011 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 1-2 հունվար-օգոստոս Երևան, 2011, էջ 164-178
Խառնամուսնությունները և ինքնության խնդիրները ՀՀ աշխատանքային միգրանտների շրջանում
2010 | Հոդված/Article
Հայի ինքնության որակների պահպանումը խառնամուսնություններում, գիտագործնական գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան., 2010, էջ 141-148
Օմսկի հայկական համայնքի ձևավորումը աշխատանքային միգրացիայի համատեքստում
2010 | Հոդված/Article
Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդի մշակույթ 15, Երևան., 2010, 210-218
Գալստյան Մ. Վ. , Վարդանյան Լ.
Ընտանիքը և ամուսնության հիմնախնդիրները Տավուշի մարզի աշխատանքային միգրանտների շրջանում
2009 | Հոդված/Article
Տավուշ, Նյութեր և հոգևոր ժառանգություն, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2009, էջ 239-244
Արտագնացությունը Հայաստանում (19-րդ դարի երկրորդ կես-20-րդ դարի 80-ական թվականներ)
2009 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Հայ ժողովրդի բանահյուսություն և ազգագրություն 26, Երևան,2009, 1-88 էջեր
Галстян М.В. , Варданян Л.М.
Проблемы социально-психологической адаптации армянских мигрантов в РФ
2008 | Հոդված/Article
Материалы первого между¬народной научно-практической конференции, Пенза 2008, С. 20-25
Գալստյան Մ. Վ. , Սարգսյան Հ.
Տավուշի մարզի բնակչության տեղաշարժերը հետխորհրդային շրջանում
2007 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդի մշակույթ 14, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Եր.,2007, էջ 38-45
Отходничество-важный компонент миграции армянского этноса в постсоветский период
2007 | Հոդված/Article
Матепиалы первого международного конгресса кавказаведов, Тбилиси 2007, С. 228-230
Շիրակի մարզի բնակչության աշխատանքային միգրացիոն գործընթացները արդի շրջանում, Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը
2007 | Հոդված/Article
Հանրապետական յոթերորդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի 2007, 174-178
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային միգրացիայի էթնոմշակութային և սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները
2007 | Հոդված/Article
Գիտելիք և խորհրդանիշ. Հավատալիք և սովորույթ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» միջազգային 2-րդ գիտաժողով (2006թ., 29 նոյեմբերի-2 դեկտեմբերի, Աղվերան), Երևան, 2007, էջ 135-144
Основные проблемы эксплуатации трудовых мигрантов из республики Армения
2007 | Հոդված/Article
Международная научная конференция Археология, Этно¬ло¬гия, Фольклористика Кавказа, Тбилиси 2007,c. 275-276
Трудовая миграция женщин из Республики Армения в пост¬советский период
2005 | Հոդված/Article
Конгресс этно¬графов и антропо¬логов России, Санк-Петербург. 2005, с. 43-44
Экономические мигранты Армении на трудовом рынке Российской Федерации
2004 | Հոդված/Article
Международная научная конференция Археология, Этнология Фолклористика Кавказа, Тбилиси 2004,с. 179-180
Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունները քաղաքացիական հասարակության կայացման արդի պայմաններում
2003 | Հոդված/Article
II, Եր., ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, (Յու. Մկրտումյանի խմբագրությամբ ),Երևան, 2003, 22-37,111-123 էջեր
Ընտանեկան բռնությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Երևան, 2002, 7-13, 72-93 էջեր
Օրենքի դերը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական գործընթացներում. Հիմնախնդիրներ
2001 | Գիրք/Book
էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն Երևան, 2001
Ընտանիքի հիմնախնդիրները տնտեսական տեղաշարժերի համատեքստում
2001 | Հոդված/Article
Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրներ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2001, էջ 27-31
Սոցիալական անհավասարություն-սոցիալական շարժունություն և սոցիալական կոնֆլիկտ
2000 | Գիրք/Book
Համահարաբերակցության և շարժընթացի խնդիրները Հայաստանում, էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Երևան, 2000, 51էջ
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության միջպետական տեղաշարժերը
1998 | Գիրք/Book
էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրություն, Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Երևան, 1998, 61էջ