Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Միքայել Արմենի Մալխասյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև այժմ «Քվանտ» վարժարանում պատմության ուսուցիչ
2012 - 2015 թթ. ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ
2014 - 2016 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս
2016 - 2018 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հայոց պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2018 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ
2018 թ-ից մինչև այժմ «Քվանտ» վարժարանում պատմության ամբիոնի վարիչ
2019 - 2020 թթ․ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2019 թ-ից մինչև այժմ ՀՀ ԿԳՆ պատմության հանրապետական օլիմպիադայի մասնագիտական հանձնախմբի նախագահ

Գիտական աստիճան
2016 թ. ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում 16-րդ դարում - 17-րդ դարի առաջին կեսին» թեմայով
2018 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ ստացել է պատմագիտության դոցենտի գիտական կոչում

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն-2 (միջին դարեր)
Հայոց պատմության հիմնահարցեր
ՀՀ և հարևան պետությունների ժողովրդագրական պատկերը (պատմական զարգացման միտումներ և արդի իրավիճակ)
Introduction to the Armenian Studies
Medieval History of Armenia

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն և ժողովրդագրություն, հայ սփյուռքի պատմություն և աշխարհագրություն

Հրատարակած աշխատանքներ
Հրատարակել է 10 մենագրություն, ավելի քան 40 հոդված, իր խմբագրությամբ` գիտական հոդվածների 23 ժողովածու

Մասնակցություն գիտաժողովներին և մասնագիտական վերապատրաստումներին
Զեկուցումներով է հանդես եկել ավելի քան 50 գիտաժողովներում, 2010 - 2019 թթ. վերապատրաստվել է Միջազգային բակալավրիատ (IB) համակարգում պատմություն և իմացության տեսություն առարկաների դասավանդման համար

Հասարակական գործունեություն
2010 - 2011 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ՈւԳԸ նախագահ
2010 - 2012 թթ., 2018 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2012 - 2015 թթ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ, ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածուների պատասխանատու խմբագիր
2015 - 2019 թթ., 2020 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար

Պարգևներ
2006 թ. Աշխարհագրության հանրապետական օլիմպիադայի հաղթող
2007 թ. Պատմության հանրապետական օլիմպիադայի բացարձակ հաղթող
2011 թ. «ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2011», ԵՊՀ բրոնզե մեդալ
2012 թ. ՀՀ Սփյուռքի նախարարության պատվոգիր, 1-ին և 2-րդ կարգի դիպլոմներ
2013 թ. ՀՀ ԿԳՆ վարկածով «ՀՀ լավագույն ուսանող-2012»
2013 թ. «Քաղաքացիական կրթության լավագույն ուսուցիչ» մրցանակ ԵՄ գրասենյակի կողմից
2013 թ. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի շնորհակալագիր` Հայոց եկեղեցու պատմության օլիմպիադաներում սաների հաջող ելույթների համար
2016 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ` համալսարանում ուսանողական գիտական գործունեություն ծավալելու և ՈՒԳԸ աշխատանքների էապես բարելավման հարցում ունեցած նշանակալի ներդրման համար
2017 թ. ՀՀ ԿԳՆ պատվոգիր

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), թուրքերեն (բառարանով), իտալերեն (բառարանով)

Մ. Մալխասյան , Ա. Խաչիկյան, Ա. քհն. Մալխասյան
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության բնական աճը ժողովրդագրական անցման արդի փուլի համատեքստում. միտումներ և մարտահրավերներ
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1, էջ 131-154
16-րդ դարում բնակչության տեղաբաշխման ընդհանուր պատկերը Հայաստանում՝ առանձին վարչամիավորների օրինակով
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 30-38
Մեծ Հայքի արեվմտյան սահմանները ըստ Կլավդիոս Պտղոմեոսի «Աշխարհագրության»
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 41-48 էջ, 2020
Մեծ Հայքի թագավորության՝ Մոսքիկյան լեռներով ձգվող հյուսիսարևմտյան սահմանագծի խնդիրը (ըստ Կլավդիոս Պտղոմեոսի «Աշխարհագրության»)
2020 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», 2020, թիվ 3 (6), էջ 40-53
Մ. Մալխասյան , Լ. Կարապետյան, Ա. Մովսիսյան
Հայաստանն ըստ անտիկ հեղինակների պատմաաշխարհագրական տեղեկությունների (արդի ուսումնասիրություններ և պատմական սկզբնաղբյուրների քրեստոմատիա)
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 388 էջ, Հայաստան
Մ. Մալխասյան , Լ. Կարապետյան, Ա. Մովսիսյան
Հայաստանն ըստ անտիկ հեղինակների պատմաաշխարհագրական տեղեկությունների (արդի ուսումնասիրություններ և պատմական սկզբնաղբյուրների քրեստոմատիա)
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 388 էջ, Հայաստան
Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանում 16-րդ դարում-17-րդ դարի առաջին կեսին
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 300 էջ, Հայաստան
Շահ Աբաս Ա-ի կազմակերպած հայ բնակչության բռնագաղթի տարածքային ընդգրկման խնդիրը
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, Հայաստան, 3 (18), 49-65 էջ, 2019
Մեծ Հայքի թագավորության սահմաններն ըստ Կլավդիոս Պտղոմեոսի «Աշխարհագրություն» երկի
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և Մերձավոր արտասահմանի տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, 2017, էջ 36-43
|
Օսմանյան կայսրության էթնոկրոնական քաղաքականության հիմնական առանձնահատկություններն Արևմտյան Հայաստանում XVI դարում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 48-59 էջ, Հայաստան
|
1606-1609 թթ. Մեծ սովը Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 17-34
|
Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները և առանձնահատկությունները Հայաստանում ԺԶ դարում
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2016թ․, Դ, 52-72 էջ, Հայաստան
|
Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները և առանձնահատկությունները Հայաստանում XVII դարի առաջին կեսին
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 1 (7), 94-104 էջ, Հայաստան
|
Օտար էթնիկական ներթափանցումները Հայաստան 16-րդ դարում
2016 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, Ա, 140-149 էջ, Հայաստան
|
History of Medieval Armenia
2016 | Գիրք/Book
Course companion. Yerevan, Quantum College, 2016, 102 p.
|
Կարսի մարզի բնակչությունը
2015 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 80 էջ
|
Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություններ, գիրք 1
2015 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2015թ․, 248 էջ
|