Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Մխիթար Ռազմիկի Գաբրիելյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
1989 թ. ավարտելով Գյումրու Մ. Մաշտոցի անվան թիվ 29 միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել և 1994 թ. ավարտել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետը: 1994 - 1997 թթ. սովորել է պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:

1998 թ. աշխատանքի է անցել ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում` որպես գիտաշխատող: 2007 թ-ից ավագ գիտաշխատող է: 2001 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` «Սոցիոմշակութային գործընթացները ՀՀ արդի գյուղում (ազգագրական ուսումնասիրություն)» թեմայով:

2005 - 2009 թթ. ղեկավարում է «Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը 20-րդ դարում» և «Վերաբնակության գործընթացների ազգաբանական առումները (19-րդ դարի երկրորդ կես-20-րդ դար)» գիտական թեմաները:

2001 թ-ից ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում դասավանդում է մի շարք ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական դասընթացները:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում են անցումային հասարակությունների սոցիոմշակութային հիմնախնդիրները, տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային փոխակերպումները, պատերազմի և էթնիկ կոնֆլիկտների մարդաբանությունը, Կովկասի ժողովուրդների ազգագրությունն ու կովկասյան տարածաշրջանի էթնիկ հակամարտությունները:

1993 - 2009 թթ. դաշտային ազգագրական հետազոտություններ է իրականացրել ՀՀ բոլոր մարզերի և ԼՂՀ շուրջ 300 գյուղական ու քաղաքային համայնքներում:

1994 - 2009 թթ. ղեկավարել է տարբեր միջազգային ծրագրեր: Որպես հրավիրված փորձագետ մասնակցել է «ՀՀ պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի» մշակման, «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրի ժողովրդագրական բլոկի վերանայման», «Ժողովրդագրական հիմնական հասկացությունների բառարանի» կազմման շխատանքներին, այլ նախագծերի:

Մասնակցել է շուրջ երկու տասնյակ միջազգային և հանրապետական գիտական նստաշրջանների:

Հեղինակ/համահեղինակ է 8 մենագրության և շուրջ 40 գիտական հոդվածների ու հրապարակումների:

2007 թ. ղեկավարում է «Ազգագրություն» մագիստրոսական ծրագիրը:

2009 թ. նշանակվել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:

Մ. Գաբրիելյան , Ա. Դաբաղյան
Շուշին 1992-2002 թթ., հայերի վերադարձը ազատագրված քաղաք
2020 | Հոդված/Article
«Արցախի ժողովրդագիտությունը. Ազգագրություն», 2020, հատոր 4, էջ 454-524
Համլետ Գրիշայի Սարգսյան
2020 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2020, թիվ 3, էջ 288-290
Mkhitar Gabrielyan , Artak Dabaghyan, Aghasi Tadevosyan , Vanyhi Zakaryan
Competing Political Discourses in Armenia before EAEU Accession
2017 | Հոդված/Article
Шелковая дипломатия: научно-теоретический, социально-экономический журнал. 2017, 1 (54), стр. 91-116
|
Gabrielyan Mkhitar , Ruzanna Tsaturyan
Perceiving Nationalism as Negative: Lack of Compromise
2016 | Թեզիս/Thesis
Bringing the Strands Together: New Prospects for the Social Sciences? Multiple Challenges in The Southern Caucasus and the Broader Regional Context, 2016, p. 36
|
Gabrielyan M. , Dabaghyan A.
Economy, Trade and Ethnicity in the Borderlands: Ethnographical survey of the Tavoush region
2013 | Գիրք/Book
Yerevan, 2008, p. 132
Gabrielyan M. , Dabaghyan A.
Rural Transcaucasian Trade before and after national borders
2011 | Հոդված/Article
Acta Ethnographica Hungarica, 56 (2), pp. 333–357 (2011) (in English)
Problems of teaching 'Ethnography' in higher education system
2010 | Հոդված/Article
History and Culture, Yerevan, 2010
Armenian Political System: present and future (cultural analysis)
2009 | Հոդված/Article
5th Russian Congress of Politics «Changes in policies and policies in changes: strategy, institutes and actors», Moscow, 2009 (in Russian)
Ethnology of Transition and Transition in Ethnology
2009 | Հոդված/Article
International Scientific conference «Caucasus Archaeology, Ethnography and Folklore», abstracts of materials, Tbilisi, 2009 (in Russian)
Ethnological research aspects of «Soviet heritage»
2007 | Հոդված/Article
The issues of Armemnian archaeology and ethnography -3, Yerevan, 2007
Armenian society in transition: ethno-cultural description
2007 | Հոդված/Article
Caucasus Archaeology, Ethnology and folklore, International Scientific conference, Makhachkala, 2007
Past in the present: affect of «Soviet» on Armenian society
2007 | Հոդված/Article
Materials of first international conference of Caucasologists, Tbilisi, 2007
Main tendencies in socio-cultural development of modern Armenian peasantry
2006 | Հոդված/Article
Caucasus Archaeology, Ethnology and folklore, International Scientific conference, Batumi, 2006
Gabrielyan M. , Maruqyan V.
Survey on «Family» as an institution
2006 | Գիրք/Book
Yerevan, 2006, p.56
Armenian family in the transition period (ethnological research)
2005 | Գիրք/Book
Gabrielyan M. , Dabaghyan A.
Shushi in 1992-2002: Armenians are back to released city (Ethnographical sketch )
2004 | Գիրք/Book
Yerevan, 2004, p.100
Gabrielyan M. , Tadevosyan A.
The View of Poverty and Survival: Processes of Social Stratification in Armenia
2003 | Գիրք/Book
IDHR , OXFAM, IDHR press, Yerevan, 2003, p.170
Armenian village in transition
2002 | Հոդված/Article
Droshak, N2, 2002
Agricultural transformation in Armenian village
2002 | Հոդված/Article
Droshak, N3, 2002
Gabrielyan M. , Sargsyan H.
Current ethno demographical and socio cultural processes among national minorities of the Republic of Armenia
2001 | Գիրք/Book
4th Congress of Russian ethnographers and anthropologists, Nalchik, 2001, (in Russian)
Territorial and system characteristics of poverty. Capabilities and recourses to overcome
2001 | Հոդված/Article
My vision to overcome poverty, IDHR, Yerevan, 2001
Means to overcome poverty in the city and village
2001 | Գիրք/Book
Yerevan, 2001, p.40
Modern Armenian peasantry (ethnological research)
2001 | Գիրք/Book
2001. p.80