Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Սաթենիկ Լևոնի Չուգասզյան

Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս | Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2005 թթ. (բակալավր) Երևանի Պետական Համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
2005 - 2007 թթ. (մագիստրոս) Երևանի Պետական Համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
2007-2010 - (հայցորդ) Երևանի Պետական Համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
09/2008 - 12/2008 թթ. Վենետիկի Կա Ֆոսկարի համալսարան, (Ca' Foscari University of Venice, Venice, Italy; Faculty of Letters and Philosophy)
2014 թ. Պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի թիվ 9422 ձեռագրի մանրանկարչությունը Միջերկրական ծովի արվեստի համատեքստում» թեմայով

Աշխատանքային փորձ
2007 - 2008 թթ. Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահ, Գևորգ Գրիգորյանի (Ջոտտոյի) տուն-թանգարան, իբրև էսկուսրսավար
2007 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնում դասախոս
2011-2019թթ․ Երևանի պետհամալսարան, Բանասիրության ֆակուլտետ, Սփյուռքագիտության բաժին
2018 թ-ից Հայաստանի Ազգային պատկերասրահ- Դեկորատիվ- կիրառական արվեստի բաժնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
11-13-րդ դարերի հայ արվեստը
Գաղթավայրերի արվեստը
Հայ մշակույթի պատմություն
Հայկական գորգարվեստ
Զարդարվեստ
Հայ-բյուզանդական գեղարվեստական կապերի պատմություն
Հայ տարազի արվեստը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ միջնադարյան և արդի արվեստի խնդիրներ
Հայ-բյուզանդական, Հայ-արևմտաեվրոպական միջնադարյան մշակութային կապեր
Իսլամական արվեստ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն, ֆրանսերեն, գրաբար

«Նոր Ջուղայի ամենափրկիչ վանքի «ահեղ դատաստան» տեսարանը և դրա զուգահեռները հայ և համաշխարհային արվեստում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Մատենադարանի» հանդես, հ. 31, 2021, էջ 197-210
“The Decoration of St. All Saviour Cathedral of New Julfa”
2019 | Հոդված/Article
SERIES BYZANTINA, VOL. XVI, Warszawa, 2019, pp. 67-73
“Cilician book illumination between Byzantium and Crusaders”
2019 | Հոդված/Article
Georgia-Byzantium-Christian East, 2nd International Conference, Abstract of papers, Tbilisi, 18-20 June 2019, pp. 128-129
Մաշտոցի անվան Մատենադարանի թիվ 9422 Ավետարանի պատմությունն ու նկարագրությունը
2013 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ», Հայագիտական հանդես (Գիտական հոդվածների ժողովածու), հատ. II, Երևան, 2013, էջ 268
Մատենադարանի թիվ 9422 Ավետարանի լուսանցազարդերն ու անվանաթերթերը
2013 | Հոդված/Article
«Լրաբեր Հասարակական գիտությունների», 2 (638), Երևան, 2013, էջ 258
Մատենադարանի թիվ 9422 Ավետարանի արվեստը
2013 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», Պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Յուլիս, 2013, էջ 46
Cilician Book Illumination between Byzantium and Crusaders
2011 | Հոդված/Article
Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011, Vol. III, Abstracts of free communications, Sofia, 2011, p. 354
The Miniatures of the 13th Century Armenian Cilician Gospel (Matenadaran no. 9422) and its Relations to the Art of the Mediterranean World
2011 | Հոդված/Article
Graduate Student Colloquium in Armenian Studies, February 8-11, 2011, UCLA, Los Angeles
О художественном убранстве киликийского Евангелия XIII века из собрания Матенадарана имени М. Маштоца в Ереване (рук. Но. 9422)
2010 | Հոդված/Article
"Армения-Россия: диалог в пространстве художественной культуры", Материалы международного симпозиума 15-16 ноября, Москва, 2010
Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանի թիվ 9422 մատյանի ավետարանիչների դիմանկարները
2010 | Հոդված/Article
Երիտասարդ արվեստաբանների գիտական չորրորդ նստաշրջան, Նստաշրջանի նյութեր, 22 դեկտեմբեր 2009, Երևան, 2010, էջ 174-183
Գանձեր կիլիկյան մանրանկարչության Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարանի թիվ 9422 ձեռագրի խորանների նկարազարդումները
2009 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» Համահայկական հանդես, No. 3 (28), հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 2009, էջ 104-126
Ավետման և Ղազարոսի հարության տեսարանները Մատենադարանի թիվ 9422 Ավետարանում (պատկերագրական և ոճական նկարագիր)
2009 | Հոդված/Article
«ՀԱՍԿ» հայագիտական Տարեգիրք, Նոր շրջան, 2007-2008, Անթիլիաս- Լիբանան, 2009, էջ 235-240
Կիլիկիայի 1270-1280 թթ. հայկական մանրանկարչության գլւխգործոցները
2007 | Հոդված/Article
ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն, Երևանի Պետական Համալսարան, Թեզիսներ, ապրիլ 16, 2007, Երևան, էջ 5-6