Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Սաթենիկ Վլադիմիրի Վարդանյան

Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ | Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
1986 - 1990 թթ. Գեղագիտության դաստիարակության ազգային կենտրոն
1991 - 1996 թթ. Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիա, Կերպարվեստի ֆակուլտետի Արվեստի պատմության և տեսության բաժին
2000 - 2003 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Արվեստագիտության թեկնածու,
Գիտական թեմա՝ «Հիսուս Քրիստոսի կերպարը 20-րդ դարի հայ կերպարվեստում (1900-1920-ական թվականներ)»

Աշխատանքային փորձ
1995 թ. անդամակցել է Հռոմի՝ Անտիկ Միջերկրածովյան ուսումնասիրությունների և ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտների կողմից կազմակերպած Սևանի ավազանի ուրարտական հնավայրերն հետազոտող հայ-իտալական արշավախմբին:
2001 թ. մասնակցել է Արիստոտելի անվ. Սալոնիկի համալսարանի Արվեստի և Բյուզանդագիտության բաժնի վերապատրաստման դասընթացներին:
Սկսած 1997 թվականից - Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Դիցաբանություն և արվեստ
Հայ և համաշխարհային արվեստի պատմություն
20-րդ դարի հայ կերպարվեստը
20-21-րդ դդ. հայ արվեստի զարգացման ուղղություններն ու միտումները
Հայ և արտասահմանյան մշակույթի պատմություն

Մասնագիտական անդամակցություն
2021-ից Հայաստանի Նկարիչների Միության անդամ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ և համաշխարհային արվեստի պատմություն
Դիցաբանություն
Աստվածաբանություն
20-րդ դարի և արդի հայ կերպարվեստ
Արդի հայ պետականության հիմնախնդիրները

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
2012 – «Վազգեն Սարգսյան» մեդալ, ՀՀ Պաշտպանության Նախարարություն
2013 – Պատվոգիր, ՀՀ Պաշտպանության Նախարարություն
2014 – Պատվոգիր,ԵՊՀ
2021 – «Հովհաննես Թումանյան» մեդալ, «Առաջին գունդ» ՀՀԿ

Հիսուս Քրիստոսի կերպարը XX դարի և արդի հայ արվեստում
2020 | Գիրք/Book
Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2020, 360 էջ
XX-XXI դարերի եկեղեցական մի քանի որմնանկար
2019 | Հոդված/Article
Հայկական որմնանկարչություն, գիտական հոդվածների և նյութերի ժողովածու, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2019, էջ 244-258
Художественное убранство Армянских церквей Aрмавира. Прошлое и настоящее.
2019 | Հոդված/Article
АРМЯНЕ ЮГА РОССИИ: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ, Ռուսաստան, 3, 53-56 էջ, 2018
"The mural paintings of 1920s in Armenian churches: Tbilisi, Cairo, Lviv"
2018 | Հոդված/Article
ON THE BORDERLINE BETWEEN THE EAST AND THE WEST, Ուկրաինա, 1, 340-345 էջ, 2018
«20-րդ դարի հայ կերպարվեստ» առարկայի դասավանդման մեթոդները բուհերում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2(40), 126-136 էջ, 2018
Եղիշե Թադևոսյանի «Կարմիր Խաչելությունը»
2016 | Հոդված/Article
«Հայոց Ցեղասպանություն – 100. Ճանաչումից՝ Հատուցում»: Միջազգային գիտաժողով. Զեկուցումների դրույթներ: 2016թ․, 1, 505-512: էջ, Հայաստան
|
Եղիշե Թադևոսյանի «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Տեսիլը» կտավը
2015 | Հոդված/Article
Գեղարվեստի ակադեմիայի տարեգիրք, 2015թ․, 2-3 /2014-2015, 98-111 էջ
|
Եղիշե Թադևոսյանի «Կարմիր Խաչելությունը»
2015 | Հոդված/Article
«Հայոց Ցեղասպանություն – 100. Ճանաչումից՝ Հատուցում»: Միջազգային գիտաժողով. Զեկուցումների դրույթներ, 2015թ․, 15-16 հոկտեմբեր, էջ 271-275, Հայաստան
|
Тhe Image of Jesus Christ in the 20th Century and Contemporary Art of Armenia
2015 | Հոդված/Article
«IKON» 8-2015, Journal of Iconographic Studies, Volume 8, «Christian Iconography in Modern and Contemporary Art», Rijeka, «Brepols Publisher» 2015, p. 137-144
|
Вклад Г. Башинджагяна в тбилисскую армянскую кафедральную церковь Св. Богоматери (Св. Геворг)
2015 | Հոդված/Article
«Անտառ Ծննդոց» Հոդվածների ժոողովածու նվիրված Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսովի հիշատակին, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 552-558
|
Աբովյան քաղաքի նորակառույց Ս. Հովհաննես եկեղեցու Ամենակալ Քրիստոսը (ավանդույթ և արդիականություն)
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», Զեկուցումների ժողովածու, 17-19 հոկտեմբերի, 2013 Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2014, էջ 568-571
Haik Azarian
2014 | Հոդված/Article
«Divine Temple», Annual Almanac, "Kolomenskaya Versta", Saint-Petersburg, I, 2014, p. 9-15
Образ Христа в творчестве Егише Татевосяна
2013 | Հոդված/Article
Аватамк (Отечество Церковь Достоинство), газета армянской общины Санкт-Петербурга, № 10 (220), 2011, с. 7
Աբովյան քաղաքի նորակառույց Սբ. Հովհաննես եկեղեցու Ամենակալ Քրիստոսը: Ավանդույթ և արդիականություն
2013 | Հոդված/Article
Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2013, էջ 352-353
Կատարյալ անձը Հակոբ Գյուրջյանի արվեստում
2012 | Թեզիս/Thesis
Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը 2012, հունիսի 24 - հուլիսի 01, Երևան-Ստեփանակերտ: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, 2012, էջ 197-198
Երվանդ Քոչարի «Տեսիլքը»
2011 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ», հ. Բ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 308-319
Հիսուս Քրիստոսի պատկերման ավանդույթը համաշխարհային արվեստում
2011 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», ՄԱՍԷ, Յուլիս (Է), 2011, էջ 71-88
Հիսուս Քրիստոսի կերպարը XX դարի առաջին քառորդի համաշխարհային և հայ արվեստում
2011 | Հոդված/Article
Մշակույթների երկխոսություն: Համաշխարհային մշակույթը և Հայաստանը: Միջազգային V գիտաժողով` նվիրված Էդվարդ Միրզոյանի ծննդյան 90-ամյակին
Հիսուս Քրիստոսի կերպարը Վարդգես Սուրենյանցի արվեստում
2011 | Հոդված/Article
Վարդգես Սուրենյանց-150, Հոբելյանական գիտաժողով` նվիրված Վարդգես Սուրենյանցի 150-ամյակին, զեկուցումների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2011, էջ 65-76
Мозаичный «Образ Христа» Егише Татевосяна на фасаде русской церкви
2010 | Հոդված/Article
«Ճարտարապետություն և Շինարարություն», № 10, 2010, էջ 56-58
Образ Иисуса Христа. Отражение традиций русской живописи второй половины XIX века в творчестве Егише Татевосяна
2010 | Թեզիս/Thesis
Армения-Россия: Диалог в пространстве художественной культуры. Материалы международного симпозиума. Москва, 15-16 ноября 2010, с. 11
Եղիշե Թադևոսյանի նորահայտ «Քրիստոսի խճապատկերը»
2010 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», ՄԱՍԷ, Սեպտեմբեր (Թ), 2010, էջ 69-74
Վարդգես Սուրենյանցի «Տիրոջ վարշամակը» և նրա պատկերման ավանդույթը
2010 | Հոդված/Article
Հայ արվեստի հարցեր: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Գիրք 3, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երևան, «Գիտություն», 2010, Էջ 308-321
Վարդգես Սուրենյանցի «Տիրամոր» պատկերը Գյումրիի Յոթ Վերք եկեղեցու խորանում
2009 | Հոդված/Article
«Ճարտարապետություն և Շինարարություն», № 5-6, 2009, էջ 56-59
Վարդգես Սուրենյանցի «Տիրամոր պատկերը» Գյումրիի Յոթ Վերք եկեղեցու խորանում
2009 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», ՄԱՍԷ, Մայիս (Ե), 2009. էջ 106-109
Քրիստոսի կերպարը XX դարի հայ կերպարվեստում
2008 | Հոդված/Article
«Ճարտարապետություն և Շինարարություն», № 12, 2008, էջ 60-62
Gevorgian Aleksandr
2006 | Հոդված/Article
Saur Allgemeines Kunstlerlexicon, Bd.45, Munchen-Leipzig, 2006, S. 326
Gevorgian Armen
2006 | Հոդված/Article
Saur Allgemeines Kunstlerlexicon, Bd.45, Munchen-Leipzig, 2006, S. 334
Gevorgian Artyusha
2006 | Հոդված/Article
Saur Allgemeines Kunstlerlexicon, Bd.45, Munchen-Leipzig, 2006, s. 348
Gabrielyan Nona
2005 | Հոդված/Article
Saur Allgemeines Kunstlerlexicon, Bd.42, Munchen-Leipzig, 2005, S. 159
Gabazyan Vilen
2005 | Հոդված/Article
Saur Allgemeines Kunstlerlexicon, Bd.42, Munchen-Leipzig, 2005, S. 130
Galstyan Anjela
2005 | Հոդված/Article
Saur Allgemeines Kunstlerlexicon, Bd.42, Munchen-Leipzig, 2005, S. 354
Galstyan Samvel
2005 | Հոդված/Article
Saur Allgemeines Kunstlerlexicon, Bd.42, Munchen-Leipzig, 2005, S. 410
C’ovyan Albert
2001 | Հոդված/Article
Saur Allgemeines Kunstlerlexicon, Bd.35, Munchen-Leipzig, 2001, S. 136