Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Սիմոն Գևորգի Հմայակյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
1968 – 1973 Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1977 – 1980 Էրմիտաժի պետական թանգարանի հնագիտության բաժնի ասպիրանտուրա, Լենինգրադ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2004 թվականից առ այսօր - ԵՊՀ Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս
2003 – 2006 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Տուրիզմի և մշակութաբանության ամբիոնի հիմնադիր վարիչ
2001 – 2003 Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ
1992-ից առ այսօր Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի դասախոս
1981–ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ,
Ուրարտուի հնագիտության բաժնի և Սևանի ավազանի ուրարտական հնավայրերն ուսումնասիրող հայ-իտալական արշավախմբի ղեկավար:
1980 – 1981 <<Էրեբունի>> թանգարանի տնօրեն
1977 – 1980 ՀՊՊԹ Հին հնագիտության բաժնի վարիչ
1974 – 1977 ՀՊՊԹ, գիտաշխատող
1973 – 1974 ՀՊՊԹ, վերականգնող

Կարդացվող դասընթացներ
Ուրարտուի և հին հայկական թագավորության արվեստը
Աքեմենյան Իրանի արվեստը և Հայաստանը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հնագիտության հիմունքներ
Հին աշխարհի արվեստի պատմություն
Դիցաբանություն
Քաղաքակրթությունների պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, ուրարտերեն, գրաբար

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ նկարիչների միության անդամ

Հայաստանի նախարարական տոհմերը և Սուրբ ընտանիքը
2016 | Թեզիս/Thesis
«Արշալույս քրիստոնեության հայոց»: 2016, 92-94 էջ, Հայաստան
|
Դիցարանի և տարվա կառուցվածքը Վանի թագավորությունում
2016 | Թեզիս/Thesis
Մշակութային աստղագիտությունը Հայկական լեռնաշխարհում: 2016, 22-23 էջ, Հայաստան
|
Քաղաքային գանձատուն-թանգարանը Վանի թագավորությունում
2015 | Հոդված/Article
Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 132-136 էջ
|
Հովսեփ Օրբելու 1916 թ. ուսումնասիրությունները Վանում
2015 | Հոդված/Article
Գեղարվեստի ակադեմիայի տարեգիրք, 2015թ․, 2-3, 54-63 էջ
|
Հայկ Հակոբյան , Սիմոն Հմայակյան , Նորայր Հազեյան, Մարինե Մելքոնյան
Սարուխանի «վիշապը»
2015 | Հոդված/Article
Վիշապ քարակոթողները, 2015թ․, 219-223 էջ
|
Ս. Հմայակյան , Լ. Սիմոնյան
Արևի քաղաքը
2014 | Հոդված/Article
«Հայաստանի մայրաքաղաքները. Վան», Երևան, 2013, էջ 70 - 81
Կերպարվեստը Վանի թագավորությունում
2011 | Հոդված/Article
Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի "Տարեգիրք", Երևան, 2011, էջ 5-23
The study of urartian monuments in the republic of Armenia
2010 | Հոդված/Article
Armenian journal of near eastern studies "Aramazd", vol. 5, issue 2, 2010, p. 9-20
Van, La première capitale d’ Armènie
2010 | Հոդված/Article
"Les douze capitales d’ Arménie", Paris, Marseille, 2010, p 51-61
Simon Hmayakyan , Hayk Hakobyan
Recently found boundary stelae from Sevan lake basin
2008 | Հոդված/Article
Armenian journal of near eastern studies “Aramazd”, vol. 3, issue 2, 2008, p. 181-189
Boris Borisovich Piotrovsky
2008 | Հոդված/Article
On the 100-th anniversary, Armenian journal of near eastern studies “Aramazd”, vol. 3, issue 1, 2008, p. 130-137
Երեք ուղղություն ուրարտական արվեստում
2008 | Հոդված/Article
Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի "Տարեգիրք", Երևան, 2008, էջ 3-9
Ванское царство (Урарту)
2008 | Հոդված/Article
"У подножья Арарата" (каталог выставки посвященной 100-летию со дня рождения Б. Б. Пиотровского), Санкт - Петербург, 2008, стр. 29-32
L’Ourartou et son écriture
2007 | Հոդված/Article
"Arménie la magie de l’écrit", Marseille, 2007, p. 18 – 21
E. Grekyan , E. Grekyan
Bronzekunst Urartus by Ursula Seidl
2006 | Հոդված/Article
Armenian journal of near eastern studies "Aramazd", vol. 1, Yerevan, 2006, p. 254–260
О роли реформ царей Ишпуини и Минуа в становлении Биайской культуры
2003 | Հոդված/Article
"Археология и этнология и фольклористика Кавказа", Ереван, 2003, стр. 105-106
Simon Hmayakyan , Seda Devejian
Towards Urartian – Egyptian Political Cultural Interrelation
2002 | Հոդված/Article
"Studia Aegyptiaca" XVII, Budapest, 2002, p. 185–194
An Urartian Cuneiform isscription from Ojasar – Ilandach
1996 | Հոդված/Article
Nakhichevan, “Studi Micenei ed Egeo – Anatolici”, XXXVIII, 1996, p. 139-151. (co – authors Valeriy A. Igumnov, Hovhannes H. Karagyozyan)
Les rois d`Ourartou
1996 | Հոդված/Article
"Tresors de l`Armenie ancienn", Paris-Nantes-Erevan, 1996, pp.118-123, 132-134, 136-140, 143-144, 150, 156-157, 166-167, 170-174
Urartu
1995 | Հոդված/Article
Vermachtniesse einer Hochkultur. In Armenian. “Wiederentdeckung einer alten, Kulturlandschaft”, Bochum, 1995, p. 49 – 54
S. Hmayakyan , R. Badaljan, Ch. Edens, F. Kohl, D. Stronakh, A. Tonikjan, S. Mandrikjan, M. Zardarjan
Preliminary report on the 1992 excavations at Horom, Armenia
1993 | Գիրք/Book
"Iran" XXXI, 1993, p. 1–24