Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Սուսաննա Վոլոդյայի Սերոբյան

Ասիստենտ | Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն
Կրթություն
1981 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1986 - 1989 թթ. Երևանի պետական համալսարան,առկա ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
1990 թ. ցայսօր Երևանի պետական համալսարանի ընթերակա

Կարդացվող դասընթացներ
Պատմության դասավանդման մեթոդիկա, պատմության և մշակութաբանության դասավանդման մեթոդիկա, Ռուսաստանի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արտացոլումը խորհրդային պարբերական մամուլում (1988 - 1991 թթ), Ժողովրդավարական գործընթացները ՀՀ-ում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Սումգայիթյան ողբերգությունը խորհրդային պարբերական մամուլում 1988 թ. հունիս ամսին (քննական վերլուծություն)
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, ԹԻՎ 1(18), էջ 29-48
Սումգայիթյան ցեղասպանությունը խորհրդային պարբերական մամուլում 1988 թ․ ապրիլ-մայիս ամիսներին (քննական վերլուծություն)
2018 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 165-174 էջ, 2018
Սումգաիթյան ողբերգությունը խորհրդային պարբերական մամուլում 1988 թ. հուլիս ամսին (քննական վերլուծություն)
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, Հայաստան, 3(19), 29-47 էջ, 2018
Սումգայիթյան ողբերգությունը խորհրդային պարբերական մամուլում 1988թ.մարտ ամսին (քննական վերլուծություն)
2018 | Հոդված/Article
ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ, Հայաստան, 453-460 էջ, 2018
Պատմության դասավանդման մեթոդիկա
2013 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013
Սումգաիթյան ողբերգությունը խորհրդային պարբերական մամուլում 1998 թ.
2011 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես Ա., Եր., 2011
Դաստիարակության հիմնախնդիրը պատմության դասավանդման գործընթացում
2010 | Հոդված/Article
«Պատմության հարցեր, «Տարեգիրք Բ», Եր., 2010
Հանդուրժողական հասարակության ձևավորումը ցեղասպանությունը կանխարգելող միջոց
2008 | Հոդված/Article
«Պատմություն և կրթություն», Տաթև գիտակրթական համալիր, թիվ 5-6, Ե., 2008 թ.
Ազգային պատմության դասավանդման խնդրի շուրջ
2007 | Հոդված/Article
«Հայագիտությունը դպրոցում», ՀՀ Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատ., Ե., 2007 թ.
Հանդուրժողական (տոլերանտ) դաստիարակության հիմնախնդիրը հանրակրթական դպրոցում
2007 | Հոդված/Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», ՀՀ Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատ., թիվ 7-8. Ե. 2007 թ.
Պատմության և մշակութաբանության դասավանդման մեթոդիկա դասընթացի ծրագիր
2007 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Ե., 2007 թ.