Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Г.Е.Багдасарян , В.Ц.Гнуни
Резонанс в вынужденных нелинейных колебаниях анизотропных оболочек
1961 | Գիրք/Book
Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1961, т.XIV, N1
Г.Е.Багдасарян , В.Ц.Гнуни
К теории динамической устойчивости анизотропных оболочек вращения
1960 | Գիրք/Book
Изв.АН Арм.ССР, Серия физ. мат.н. 1960, т.XIII, N5
Հավասարումներ ազատ խմբերում
0000 | Թեզիս/Thesis
Համամիութենական սիմպոզիում,խմբերի տեսություն Մոսկվա 1984,էջ40
 
Կոնտակտներ
Դեկան` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Յուրի Հակոբյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-56
(ներքին 10-56),
cs@ysu.am