Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Արա Անանիկի Ալեքսանյան

Ամբիոնի պատվավոր վարիչ | Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն