Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Աննա Սեդրակի Հովակիմյան

Դոցենտ | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, թեմա - «ԷՀՄ ֆունկցիոնալ ծրագրային տեստերի նախագծման ծրագրային գործիքային միջոցների մշակում և իրականացում», 22 նոյեմբերի 1991 թ., Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչև այսօր Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)
2016 թ-ից մինչև այսօր Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչի ժ/պ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ(ԵՊՀ ԻՄ)
2000 - 2007 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1996 - 2000 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի ասիստենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1991 - 1996 թթ. Բնական գիտություններում հաշվողական տեխնիկայի միջոցների կիրառման ամբիոնի ասիստենտ, Մաթեմատիկական կիբերնետիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1975 - 1991 թթ. ԷՀՄ մաթեմատիկական ապահովման ամբիոնի ասիստենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Ծրագրավորման լեզուներ, Տվյալների կառուցվածքներ, Տվյալների հենքեր, Ծրագրային համակարգերի թեստավորում և որակի ապահովում , Տեղեկատվության պահպանում և ղեկավարում, Գիտելիքների հենքերի օպտիմալացում և իրականացում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արհեստական բանականություն, էվոլուցիոն ծրագրավորում, զուգահեռ ծրագրավորում, ոչ հստակ բազմություններ և ոչ հստակ տրամաբանություն, մեքենայական ուսուցում, Իրերի համացանց, Data Mining, ծրագրային համակարգերի թեստավորում, Semantic Web

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Ինտեգրացված գործիքային միջավայր հայերեն լեզվով նոր կրթական տեխնոլոգիաների համար (IATP- Internet Access Training Program) , 2000 - 2001 թթ. ծրագրավորող
2. Հեռավար ուսուցման արդյունավետությանբարձրացման մեթոդներ (IATP - Internet Access Training Program), No. IATP2001-AM-14, 2001, ծրագրավորող
3. Հեռավար տեստավորման համակարգThe Distance Testing System (IATP - Internet Access Training Program), 2002 թ. ծրագրավորող
4. Էլեկտրոնային ուսուցման գործիքային միջավայրի մշակում (OSI - Open Society Institute), No. 500091CA51, 2002 - 2003 թթ. ծրագրավորող
5. Միջին դպրոցի ուսուցման գործընթացում ՏՏ կիրառմանը աջակցող գործիքային միջոցների մշակում և իրականացում (OSI - Open Society Institute) No. 1603, 2003 - 2004 թթ. ծրագրավորող
6. Միջին դպրոցի ուսուցման գործընթացում ՏՏ կիրառմանը աջակցող գործիքային միջոցների մշակում և իրականացում (OSI - Open Society Institute), No. 15022, 2006 - 2007 թթ. ծրագրավորող
7. FP7 ISTOK-SOYUZ (Յոթերորդ շրջանակային ծրագիր, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների Բաց գիտելիքի համար, Information Technologies to Open Knowledge for Eastern Europe and Central Asia), No. 231665, 2009 - 2011, տեղական համակարգող
8. 2004 Tempus IMG-ARM 1011-2004 (Individual Mobility Grants )-ի աջակցությամբ IEEE (ICALT 2004) ուսուցման տեխնոլոգիաներ միջազգային կոնֆերանսին մասնակցություն, Ֆինլանդիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
SOIC06, SOIC07, SOIC08 (Social and Organizational Informatics and Cybernetics ) միջազգային կոնֆերանսների ծրագրային կոմիտեի անդամ, ԱՄՆ, Ֆլորիդա

ahovakimyan@ysu.am
(+374 10) 55-25-11

Анна Овакимян , Ч. Мовсисян, В. Камарян, Л. Унанян
Разработка программы конформационного анализа и визуализации результатов молекулярного докинга с использованием методов кластеризации
2021 | Հոդված/Article
Вестник Российско-Армянского Университета: Физико-математические и естественные науки, 2021, 1, c. 165-176
Hovakimyan A. , Sargsyan S.
One Approach to the Problem of the Existence of a Solution in Neural Networks
2020 | Հոդված/Article
American Journal of Mathematical and Computer Modelling. Vol. 5, DOI: 10.11648/j.ajmcm.20200503.14, No. 3, 2020, pp. 83-88
A. Hovakimyan , S. Sargsyan
Neural Network Effectiveness Evaluation While the Intersection of Images in the Receptor Field
2020 | Հոդված/Article
WSEAS Transactions on Information Science and Applications, DOI: 10.37394/23209.2020.17.21 , Print ISSN: 1790-0832, E-ISSN: 2224-3402, Volume 17, 2020, p. 172-176
Ա.Ս. Հովակիմյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Ա.Գ. Մանուկյան, Ն.Հ. Իսպիրյան
Թվային ծառայությունների ոլորտում Beacon-ների և QR-պիտակների օգտագործումը
2020 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2020,1, էջ 3-10
Ա.Ս. Հովակիմյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Ա.Գ. Մանուկյան, Ն.Հ. Իսպիրյան
Էլեկտրոնային պիտակներով թվային ծառայությունների ստեղծման հիմնական սկզբունքները
2020 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2020, 2, էջ 23-29
Овакимян А.С. , Саркисян С.Г., Зироян М.А.
Использование методов Data Mining для построения нечетких экспертных систем
2020 | Հոդված/Article
Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий» (АЗММиИТ 2020) Сочи, Россия, 2020 стр.191-194
Овакимян А.С. , Саркисян С.Г., Зироян М.А.
Генетический алгоритм для построения эффективных сценариев обучения в системах электронного обучения
2020 | Թեզիս/Thesis
Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий» (АЗММиИТ 2020) , Сочи, Россия, 2020, стр. 205-210
Neural Network Effectiveness Evaluation While the Intersection of Images in the Receptor Field
2020 | Հոդված/Article
WSEAS Transactions on Information Science and Applications, DOI: 10.37394/23209.2020.17.21 , Print ISSN: 1790-0832, E-ISSN: 2224-3402, Volume 17, 2020, p. 172-176
Առաջադրանքների մշակման HotPotatoes գործիքային միջավայր
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 2, էջ 29-43
|
Տրամաբանական ռեգրեսիան որպես մարքեթինգի գործիք
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-49
|
Ա.Ս. Հովակիմյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Ն.Հ. Իսպիրյան, Ա.Գ. Մանուկյան
Նեյրոնային ցանցերի ներածություն
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019,3, էջ 53-63
А.С.Овакимян , С.Г. Саркисян, Ч.Мовсисян
Оптимизация топологии нейронных сетей с помощью генетического алгоритма
2019 | Հոդված/Article
Сб. научных трудов Тринадцатой Годичной научной конференции РАУ, Изд-во РАУ, Ереван, 2019г., стр. 83-91.
А.С.Овакимян , С.Г. Саркисян
Построение Fuzzy-экспертных систем на основе генераци экспертных знаний
2019 | Թեզիս/Thesis
Четырнадцатая Годичная научная конференция РАУ, 2-6 декабря, 2019г.
Հայերեն տեքստի տոնայնության վերլուծության մեթոդներ
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2018, 15, 4, էջ 609-613
|
Гибридный метод анализа больших данных с помощью нейронных сетей
2018 | Հոդված/Article
Engineering Studies. 2018, Issue 3 (2), Volume 10, 519-526 pp.
|
Fuzzy-подход к генерации сценариев обучения в системах электронного обучения
2018 | Հոդված/Article
Educational Researcher. 2018, Issue 9 (2), Vol. 47, 830-837 pp.
|
A. Hovakimyan , S. Sargsyan, M. Ziroyan
Hybrid Method for the Big Data Analysis Using Neural Networks
2018 | Հոդված/Article
Engineering Studies, Issue 3 (2), Volume 10. Taylor & Francis, 2018. - Pages 519-526
А.С.Овакимян , С.Г. Саркисян, Н.Г.Испирян
Реализация запросов к онтологиям учебных ресурсов
2018 | Թեզիս/Thesis
Сборник научных трудов Двенадцатой Годичной научной конференция РАУ, 2018г.
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը բնագիտական առարկաների դասավանդման համար
2017 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում: Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: 2017, էջ 296-299
|
Statistical Evaluation of the Performance of the Neural Network
2017 | Հոդված/Article
London Journal of Research in Computer Science and Technology. 2017, Volume 17, Issue 1 , pp. 1-6
|
А.С.Овакимян , С.Г. Саркисян, Н.Г.Испирян
Реализация запросов к онтологиям учебных ресурсов
2017 | Թեզիս/Thesis
Двенадцатая Годичная научная конференция РАУ, 4-8 декабря, 2017г.
Разработка системы принятия решений на основе нечетких ассоциативных правил
2016 | Հոդված/Article
Конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям IS-IT’16. 2016, стр. 149-154
|
Гибридная модель для прогнозирования временных рядов
2016 | Հոդված/Article
XII международная научно-практическая конференция "Экономическое прогнозирование: модели и методы". 2016, стр. 25-30
|
Փաստաթղթերի վարկանիշավորման համակարգի մշակում
2016 | Հոդված/Article
Десятая Годичная научная конференция РАУ. 2016, стр. 74-79
|
Probabilistic methods for neural networks study
2016 | Հոդված/Article
Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, 2016, Issue 4 (2), Volume 69, pp. 669-675
|
Փոխգործուն առաջադրանքների և թեստերի ստեղծման HotPotatoes փաթեթը
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016, 1, 48-56 էջ
|
Овакимян А.С. , Саркисян С.Г.
Методы тестирования сериализуемости параллельных программных интерфейсов
2016 | Հոդված/Article
Сборник научных статей. Десятая Годичная научная конференция РАУ. Ер.Изд-во РАУ, 2016. стр. 68-73
Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования
2015 | Հոդված/Article
Международная научная конференция "Экономика и управление", 2015, 126-131 стр.
|
Овакимян А. С. , Саркисян С. Г. , Зироян М. А., Тинякова В. И.
Нейросетевое прогнозирование временных рядов
2015 | Հոդված/Article
Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство. 2015-09-28, 93-96 стр.
|
Neural networks apparatus in biometrics
2015 | Հոդված/Article
Contemporary problems of social works, Россия, 2015, Vol.1, No.2, 129-137 стр.
Самоорганизующиеся сети в задачах классификации данных
2015 | Հոդված/Article
Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, Армениа, 2015, 87-93 стр.
|
Оценка эффективности работы нейронных сетей
2015 | Հոդված/Article
Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, Армениа, 2015, 94-98 стр.
|
Արհեստական նեյրոնային ցանցերի կիրառումը տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման մեջ (ՀՀ-ում գնաճի կանխատեսման օրինակով
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 561-573
|
Sargsyan S. , Hovakimyan A. , Barkhudaryan S.
Using Template Processing Technique in the Pervasive e-Learning Supporting Systems
2007 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference “Information Technologies in Education in the 21st Century”, May 21-23,2007, Yerevan, Armenia, p.24-34
Sargsyan S. , Hovakimyan A. , Gyurjinyan A., Barkhudaryan S.
Application of Fuzzy Theory in Adaptive Electronic Learning Systems
2007 | Հոդված/Article
Materials of the International Conference on Distance Learning: Problems and Perspectives of Development, October 5-7, 2007, Almaty, Kazachstan, p. 22-24
Hovakimyan A. , Sargsyan S. , Karapetyan N., Barkhudaryan S.
An Effective e-Learning Organization Support Tool
2006 | Հոդված/Article
Proceedings of the Annual Conference of RAU, Yerevan, 2006, p.153-159
Developing e-Learning Environment
2005 | Հոդված/Article
Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 2005, Publication of IEEE Computer Society ISSN 1438-0625, p. 24
E-learning Support System in Armenian
2005 | Հոդված/Article
Materials of the International Conference on Distance Learning: Problems and Perspectives of Development, October 28-29, 2005, Almaty, Kazachstan, p. 309 – 311
Modeling and Implementation of Virtual Chemical Laboratory
2005 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-05, Yerevan, 2005, Sept. 19-23, Yerevan, Armenia, p. 628-631
Hovakimyan A. , Sargsyan S. , Barkhudaryan S.
Genetic Algorithms in Interactive Learning Systems
2005 | Հոդված/Article
News of Artificial Intellegence, №1, 2005, Moscow,p.58-62 (in Russian)
Basic Concepts of Creation of Virtual Chemical Laboratory
2005 | Հոդված/Article
Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 2005, Publication of IEEE Computer Society ISSN 1438-0625, p.43-44
The Genetic Algorithms (GA) in Web-based Learning Systems
2005 | Հոդված/Article
IASTED International Conference on ACIT-Software Engineering (ACIT-ACA 2005), June 20-24, 2005, Novosibirsk, p.496-501
Virtual Environment for Chemical Laboratory Studies
2005 | Հոդված/Article
International Workshop “InformationTechnologies in Education ITE 2005”, Yerevan, June 13 - 17, 2005, p.19-20
XML-document handling in Java
2005 | Հոդված/Article
Yerevan, YSU, 2005, 41p.(in Armenian)
Sargsyan S. , Hovakimyan A. , Barkhudaryan S.
Genetic Algorithm and the Problem of Getting Knowledge in e-Learning
2004 | Հոդված/Article
IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Joensuu, Finland, August 30-Sep.2, 2004
Text Files Handling with Neuronetworks
2004 | Հոդված/Article
Information Technologies and Management. Vol.4, 2004, p. 104-112, Yerevan, (in Russian)
E-Learning Supporting System Development
2004 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference Information technologies in Education, Yerevan, 2004, p. 208-21
TeachArm Toolset for e-learning support
2003 | Հոդված/Article
Proceedings of the Conference CSIT’2003, Yerevan, Armenia, 2003, p. 409 – 412
Supplying Genetic Algorithm (GA) in User Adaptable Teaching Systems
2003 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-03, Yerevan, 2003, p. 242-245
Intergrated Basic Toolset for New Learning Technologies in Armenian
2000 | Հոդված/Article
Proceedings of the Conference on Network Technologies, Minsk, Belarus, p.173-176, 2000