Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Էդուարդ Վազգենի Եղիազարյան

Դոցենտ | Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1971 թթ. ԵՊՀ մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ
1971 - 1974 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Հաշվողական կենտրոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Բուլյան հավասարումների համակարգերի մետրիկական բնութագրիչներ», 1979, ԽՍՀՄ ԳԱ Հաշվողական Կենտրոն, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1981 թթ. ասիստենտ,
1981 թ-ից մինչ այժմ` դոցենտ, ԵՊՀ դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա, գործույթների հետազոտում, կոմբինատոր ալգորիթմներ, մաթեմատիկական կիբերնետիկա, կոմբինատոր անալիզ, թեստերի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կախյալ և անկախ փոփոխականներով բուլյան հավասարումների համակարգերի մետրիկական բնութագրիչներ, բուլյան ֆունկցիաների տեսության հարցեր, աղյուսակային թեստերի քանակական բնութագրիչներ , դիսկրետ օպտիմիզացման խնդիրներ , գրաֆների տեսություն որոշ հարցեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

e.yeghiazaryan@ysu.am

Asymptotic estimates of the number of solutions of systems of equations with determinable partial Boolean functions (Որոշելի մասնակի բուլյան ֆունկցիաներով հավասարումների համակարգերի լուծումների քանակի սահմանային գնահատականներ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 127-131
|
On the Number of Solutions of Systems of Equations with not everywhere defined Boolean Functions
2016 | Թեզիս/Thesis
Armenian Mathematical Union Annual Session. 2016, 120-121 p.
|
Asymptotic Estimates of the Number of Solutions of Systems of Equations with Partial Boolean Functions
2016 | Հոդված/Article
Mathematical Problems of Computer Science, 2016, 45, 14-18 pp.
|
An asymptotic estimate of the number of solutions of a special system of boolean equations (Բուլյան հավասարումների հատուկ համակարգերի լուծումների քանակի ասիմպտոտիկ գնահատումները )
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 35-39
|
On characteristic functions of checking tests of binary tables (Բինար աղյուսակների ստուգող թեստերի բնութագրիչ ֆունկցիաների մասին)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 64-66
|
On the Length of the Minimal Testor for Some Class of Binary Tables
2015 | Թեզիս/Thesis
International Conference of Computer Science and Information Technology, 2015-09-28, p. 100
|
О сложности описания множества решений систем уравнений с частичными булевыми функциями (Մասնակի բուլյան ֆունկցիաներից կազմված հավասարումների համակարգերի լուծումների բազմության նկարագրման բարդության մասին)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 24-32 (ռուսերեն)
|
Длина минимального теста для некоторого класса таблиц (Մինիմալ տեստի երկարությունը աղյուսակների որոշ դասի համար)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #1, էջ 20-30 (ռուսերեն)
|