Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Գևորգ Մկրտչի Ասլամաջյան

Դեկանի տեղակալ | Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1961 - 1966 թթ. ԵՊՀ մեխանիկոմաթեմատիկական ֆակուլտետ:

Աշխատանքային փորձ
Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան:

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա,մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի տարրերը, ղեկավարող համակարգերի սինթեզ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ղեկավարող համակարգերի սինթեզ և բուլյան հավասարումների համակարգերի լուծումների երկրաչափական կառուցվածքը:

Լեզուներ
Ռուսաց լեզու

aslamaz@ysu.am

G.Aslamajyan , A.Malkhasyan, Zh.Margaryan
Operations research, tutorial
2008 | Գիրք/Book
YSU Publ., Yerevan, 2008
Որոշ տեսքի բուլյան հավասարումների համակարգերի լուծումների ստռուկտուրայի մասին
1989 | Հոդված/Article
Կիռարական մաթեմատիկա Երեվան 1989 N 6
Որոշ տիպի բուլյան հավասարումների համակարգերի քանակի գնահատական
1987 | Հոդված/Article
Կիռարական մաթեմատիկա Երեվան 1987 N 5
Թվային հաշվիչ մեքենա մեքենայական թարգմանության համար
1968 | Գիրք/Book
Մոսկվա 04.10.1968 N 233297