Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Սուսաննա Միքայելի Մանուկյան

Դոցենտ | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1964-1970 ուսանող, կիառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան
1970-1972 ասպիրանտ, կիառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1983 Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա «Ոչ գծային հավասարումների լուծման անալիտիկ և թվային մեթոդներ եզակիություն ունեցող մակերևույթների շրջակայքում» Ն․ Ի․ Մուսխելիշվիլիի անվան հաշվողական մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Վրաստանի Հանրապետության Գիտությունների ակադեմիա, 1983, մասնագիտություն` УДК 517.958– հաշվողական մաթեմատիկա

Գիտական կոչում
2007 – դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1983-մ/այժմ Դոցենտ, ինֆորմատիկայի և կիառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1970-1983 Ասիստենտ, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Թվային մեթոդներ
Տարբերական սխեմաների եղանակներ
Վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի խնդիրների թվային լուծումներ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

S.M. Manukyan , H.M. Manukyan
Integrated intensity of X-ray reflection from a superlattice with a stacking Fault
2016 | Հոդված/Article
Proceedings of “International Conference on Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences”, 14-16 September 2015, Yerevan-Megri, Armenia, p. 224-229, 2016
H. M. Manukyan, S. M. Manukyan
Influence of absorption on the X-ray diffraction by the trapeziform model of superlattice with a stacking fault
2016 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series, 2016, 732, 012035, pp. 1-6
Transmission of narrow sound beams in nonlinear environment (Նեղձայնային փնջերի տարածումը ոչ գծային միջավայրում)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 45-51
|
Саакян С. Л. , Манукян С. М. , Григорян Ш. А., Оганян Г. Г.
Частоты запирания периодической волны при течении газожидкостной смеси в замкнутом канале с чередующимся пробками
2015 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы механики сплошной среды. 2015, стр. 152-156
Саакян С. Л. , Манукян С. М. , Даноям З. Н., Агаян К. Л., Атоян Л. А.
Упруго-спиновые волны типа блоха-флоке в периодической структуре
2015 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела. 2015, стр. 185-189
Absorption at X-ray diffraction by the one-dimensional superlattice with a stacking fault (Ռենտգենյան ճառագայթների դիֆրակցիայի վրա կլանման ազդեցությունը դարսման արատ պարունակող միաչափ գերցանցերում)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 55-58
|
Influence of absorption on the X-ray diffraction by the trapeziform model of superlattice with a stacking fault
2015 | Թեզիս/Thesis
XI International Symposium RREPS-15, 2015-09-06, p. 45
Integrated Intensity of X-ray Reflection from a Superlattice with a Stacking Fault
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts “International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences”, 14-16 September 2015, Yerevan-Megri, Armenia, p. 67
Շ. Ա. Գրիգորյան, Ս. Մ. Մանուկյան , Գ. Գ. Օհանյան
Точные частные решения нелинейного уравнения Клейна-Гордона и их приложения в механике жидкости и газа (Կլեյնի-Գորդոնի ոչ գծային հավասարման ճշգրիտ մասնավոր լուծումները և նրանց կիրառությունները հեղուկի և գազի մեխանիկայում)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 42-48 (ռուսերեն)
|
Численный расчет нелинейной задачи распространения периодических ударных волн вблизи каустики (Կաուստիկայի շրջակայքում պարբերական հարվածային ալիքների տարածման ոչ գծային խնդրի թվային հաշվարկը)
1977 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #2, էջ 16-23 (ռուսերեն)
|
О численном расчете окрестности каустики (Կաուստիկայի շրջակայքում թվային հաշվարկի մասին)
1976 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #1, էջ 12-19 (ռուսերեն)
|