Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Երվանդ Սարգսի Մկրտչյան

Դոցենտ | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1976–1979 ասպիրանտ, ՍՍՀՄ ԳԱ սիբիրի մասնաճյուղի ֆիզիկայի ինստիտուտ,Կրասնոյարսկ, Ռուսաստան
1966–1971 ուսանող, մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1980 Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա. “Շատ փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաների վերականգնումը, նրանց արժեքներով որոշ միակության բազմությունների վրա և բազմաչափ լոգարիթմական մնացքների բանաձևերը”
ՀԽՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան, մասնագիտություն` Ա.01.01 - մաթեմատիկական անալիզ

Գիտական կոչում
2007 – դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1995 – մ/այժմ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 – 1993 Դոցենտ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան,
1973 – 1976 Լաբորանտ ՀԽՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
մաթեմատիկական անալիզ, կոմպլեքս անալիզ, ֆունկցիոնալ անալիզ, անալիտիկ երկրաչափություն, օպտիմիզացիայի մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
շատ փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաներ, թվերի տեսություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

էլ. փոստ
ervand@ysu.am

On a representation of the Riemann zeta function (Ռիմանի զեթ ֆունկցիայի մի ներկայացման մասին)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, 35-38
|
Գ. Եր. Մկրտչյան , Եր. Ս. Մկրտչյան
A differentiation and divided difference formula for rational functions (Ռացիոնալ ֆունկցիաների համար դիֆերենցման և բաժանված տարբերության մի բանաձև )
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 7-11
|
Duality in some spaces of functions harmonic in the unit ball (Միավոր գնդում հարմոնիկ ֆունկցիաների տարածությունների երկակիությունը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #3, էջ 29-36
|
Об одном обобщении формул Абеля (Աբելի բանաձևերի մի ընդհանրացման մասին)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 25-32 (ռուսերեն)
|
Описание областей однородной суммируемости степенных рядов в
1988 | Հոդված/Article
Известия АН Арм ССР. Т XXIII N4, 1988, 336-342
Востановление голоморфных функции по ее значениям на некоторых множествах единственности
1980 | Հոդված/Article
В кн. Некоторые вопросы МК анализа, Красноярск, Изд-во ИФСО АН СССР, 1980, 95-114
Об одной формуле логорофмичиского вычета в и ее приложение к изучению однолистных отображении
1979 | Հոդված/Article
Докл. АН. Арм ССР, Т XIII, N1, 1979, 14-16
С.В. Знаменский, Е.С.Мкртчян
Определяющие наборы функции
1979 | Հոդված/Article
ИФ СО АН СССР, Красноярск, 1979, 1-17
Об одном интегральном представлении функций голоморфных в
1976 | Հոդված/Article
В кн. О голоморфниых функции МКП, Красноярск, Изд-во ИФСО АН СССР 1976, 97-106
Ш.А.Даутов, Е.С. Мкртчян
Востановление функции из в полидиске
1976 | Հոդված/Article
В кн. О голоморфниых функции МКП, Красноярск, Изд-во ИФСО АН СССР 1976, 39-45
О востанавлении голоморфных функции по ее значениям на некоторых множествах единственности
1976 | Հոդված/Article
Докл. АН. Арм ССР, Т XII, N 4, 1976, 199-202