Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Անյա Գարսևանի Մանուկյան

Դասախոս | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից այժմ Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2001 - 2007 թթ. Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1994 - 2001 թթ. ԷՀՄ և ծրագրավորման ամբիոնի ասիստենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1975 - 1994 թթ. ԷՀՄ և ծրագրավորման ամբիոնի ավագ լաբորանտ, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Տվյալների հենքեր (գործնական), Ծրագրավորման լեզուներ,
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

amanukyan@ysu.am

Ա․ Գ․ Մանուկյան , Ս․ Գ․ Սարգսյան, Ա․ Ս․ Հովակիմյան, Ն․ Հ․ Իսպիրյան
Թվային ծառայությունների ոլորտում Beacon-ների և QR- օգտագործումը
2020 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2020,1. 8 էջ
Ա․ Գ․ Մանուկյան , Ս․ Գ․ Սարգսյան, Ա․ Ս․ Հովակիմյան, Ն․ Հ․ Իսպիրյան
Էլեկտրոնային պիտակներով թվային ծառայությունների ստեղծման հիմ. սկզբունքները
2020 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2020, 2, 8 էջ
Առաջադրանքների մշակման HotPotatoes գործիքային միջավայր
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 2, էջ 29-43
|
Ա․ Գ․ Մանուկյան , Ս․ Գ․ Սարգսյան, Ա․ Ս․ Հովակիմյան, Ն․ Հ․ Իսպիրյան
Նեյրոնային ցանցերի ներածություն
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ 2019, 3.11 էջ
Ա․Գ․ Մանուկյան , Լ․Օ․ Խաչոյան, Ա․Ս․ Անդրեասյան, Ա․Հ․ Առաքելյան, Վ․Ա․ Զաքարյան, Զ․Ա․ Նազարյան
Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու
2019 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ։ Երևան, ԵՊՀ հրատ․, 2019, 234 էջ
Փոխգործուն առաջադրանքների և թեստերի ստեղծման HotPotatoes փաթեթը
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016, 1, 48-56 էջ
|
Построение алгебраических многосеточных переобуславливателей для конечноэлементных матриц эллиптических краевых задач. I. Двухсеточные переобуславливатели
2007 | Հոդված/Article
Вестник РАУ, серия: физико-математические и естественные науки, Ереван, Российско-Армянский (Славянский) гос. ун-т, No.1, 2007, 22-37
Построение алгебраических многосеточных переобуславливателей для конечноэлементных матриц эллиптических краевых задач. II. Многосеточный переобуславливатель
2007 | Հոդված/Article
Вестник РАУ, серия: физико-математические и естественные науки, Ереван, Российско-Армянский (Славянский) гос. ун-т, No.2, 2007, 91-99