Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Արա Անանիկի Ալեքսանյան

Պրոֆեսոր | Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն