Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Անահիտ Վաղինակի Հարությունյան

Դոցենտ | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1988 – 1991 թթ. ասպիրանտ, ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Հայաստան
1983 – 1988 թթ. ուսանող, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1992 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա.«Ինտեգրալ օպերատորների մի դասի սահմանափակությունը բազմաշրջանում անալիտիկ ֆունցիաների անիզոտրոպ տարածություններում»
ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Հայաստան, մասնագիտություն` Ա.01.01 - մաթեմատիկական անալիզ

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից մ/այժմ Դոցենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
01.04.08 - 30.09.08 թթ. Գիտաշխատող, Քյոլնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
1992 – 2001 թթ.Ասիստենտ, ինֆորմատիկայի և կիրառականմաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվողդասընթացներ
 • մաթեմատիկական անալիզ,
 • կոմպլեքս անալիզ,
 • ֆունցիոնալ անալիզ,
 • օտիմիզացիա

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  - մի քանի կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն,
  - ֆունկցիոնալ անալիզ,

  Մասնակցությունըդրամաշնորհների
  01.08.95 - 30.07.96 թթ.
  DAAD Պոտզդամի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.09.96 - 31.12.96 թթ.
  Մաքս-Պլանկ Ինստիտուտ, Պոտզդամի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.07.01 - 20.09.01 թթ.
  DAAD Պոտզդամի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  2001 - 2003 թթ.
  NFSAT CRDF Երևանի պետական համալսարան
  01.07.05 - 31.08.05 թթ.
  DAAD Պադերբորնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.02.06 - 30.04.06 թթ.
  DFG Պադերբորնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.07.07 - 31.03.08 թթ.
  Հեինրիխ-Հերց հիմնադրամ, Պադերբորնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.10.09 - 31.12.08 թթ.
  Հեինրիխ-Հերց հիմնադրամ, Պադերբորնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա
  01.11.09 - 31.12.09 թթ.
  DAAD Բեռլինի Հումբոլդ Համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ
  01.01.10 - 31.01.10 թթ., 01.10.11 - 30.10.11 թթ. 01.12.11 - 31.12.11 թթ.
  DFG Պադերբորնի համալսարան, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Գերմանիա

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  Հայկական մաթեմատիկական ընկերության անդամ

  anahit@ysu.am

 • A. V. Harutyunyan , George Marinescu
  Hankel and Berezin Type Operators on Weighted Besov Spaces of Holomorphic Functions on Polydiscs
  2017 | Թեզիս/Thesis
  Modern Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic Analysis. 2017, p. 14-16
  |
  Toeplitz operators on weighted Besov spaces of holomorphic functions on the polydisk
  2017 | Թեզիս/Thesis
  International Mathematical Conference on Function Theory dedicated to the centenary of Aleksei Fedorovich Leont'ev. 2017. p. 187-188
  |
  Anahit V. Harutyunyan , George Marinescu
  Hankel and Berezin Type Operators on Weighted Besov Spaces of Holomorphic Functions on Polydiscs
  2017 | Հոդված/Article
  BULLETIN of TICMI. 2017, 21, 1, pp. 55-60
  |
  Operators on the Besov spaces of holomorphic functions on the unit ball in C^n (Օպերատորները C^n-ում` միավոր գնդում հոլոմորֆ ֆունկցիաների Բեսովի տարածություններում)
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 139-145
  |
  Toeplitz Operators onWeighted Besov Spaces of Holomorphic Functions on the Polydisk
  2015 | Հոդված/Article
  Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), Armenia, 2015թ․, Vol. 50, No. 4, 176-186 pp.
  |
  A remark on the isomorphic classification of weighted spaces of holomorphic functions on the upper half-plane
  2013 | Հոդված/Article
  Annales Univ. Sci. Budapest, Sect. Comp. 39, 125-135
  $\omega-$ weighted holomorphic Besov space on the unit ball in $C^n$
  2011 | Հոդված/Article
  Comment. Math.Univ. Carolin 52,1 (2011), 37-56
  $\omega-$ weighted holomorphic Besov space on the polydisk
  2011 | Հոդված/Article
  Function Spaes and Applications, vol. 9,1(2011), 1-16
  Holomorphic Besov spaces Bp(ω) (0
  2010 | Հոդված/Article
  Analysis: Vol. 30, No. 4, (2010), pp. 349-364
  A.V.Harutyunyan , G.V. Harutyunyan
  Holomorphic Besov spaces in the polydisc and bounded Toeplitz operators
  2010 | Հոդված/Article
  Analysis: Vol. 30, No. 4, (2010), pp. 365-381
  Duals of holomorphic Besov space on the polydisks and diagonal mappings
  2010 | Հոդված/Article
  Journal of Contemporary Mathematical Analysis (ArmenianAcademy of Sciences) Volume 45, Number 3,(2010) 128-135
  Holomorphic Bloch spaces on the unit ball in $C^n
  2009 | Հոդված/Article
  Comment. Math.Univ. Carolin 50,4(2009), 549-562
  Bounded operators on the weighted spaces of holomorphic functions on the polydisks
  2009 | Հոդված/Article
  Complex Var. Elliptic Equ. 54(1), (2009),23 –40
  Bounded operators on the weighted spaces of holomorphic functions in the polydisks
  2008 | Հոդված/Article
  Math. Scand. 103(2008), 40-52
  On the boundedness of the differentation operator bet- ween weighted spaces of holomorphic functions
  2008 | Հոդված/Article
  Studia Math.,184(3), (2008), 233-247
  Bloch spaces of holomorphic functions in the polydisk J. Funct
  2007 | Հոդված/Article
  Spaces Appl. 5 (2007), no. 3, 213-230
  Describtion of some weighted spaces of holomorphic functions in terms of fractional derivatives
  2006 | Հոդված/Article
  Complex Var. Elliptic Equ. 51 (2006), no. 12, 1103—1112
  About the derivatives of Caushy typ integrals in the polydisc
  2005 | Հոդված/Article
  General Mathematics, Vol.13, No. 4, 3-12, 2005
  About the derivatives of Cauchy type integrals in the polydisc
  2005 | Հոդված/Article
  General Mathematics, 13(2005), no. 4, pp. 3-12
  Toeplitz operators and division theorems in spaces $H^p(\omega)$
  2003 | Հոդված/Article
  2003, Complex Variables, Vol. 48, N.10, pp 803-813
  Toeplitz operators and division theorems in anisotropic spaces of holomorphic functions in the polydisk
  2003 | Հոդված/Article
  2003 Complex Variables,Vol.48, N.4, pp. 347-363
  F.A.Shamoyan, A.V.Harutyunyan
  Toeplitz operators in multidimensional spaces of M.M.Djrbashian
  1995 | Հոդված/Article
  1995 J.Contemp.Math Anal. V.30, N.2, pp.70-78
  A charakteristic of anisotropic spaces of functions holomorphic in the polydisk
  1995 | Հոդված/Article
  1995. J.Contemp.Math Anal. V.30, N.2, pp.29-38
  F.A.Shamoyan, A.V.Harutyunyan
  On anisotropic spaces of holomorphic in the polydisk functions, smooth up to the boundary
  1993 | Հոդված/Article
  1993, J.Contemp.Math Anal. V.28, N.6, pp.50-64