Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Արա Հայկի Առաքելյան

Ասիստենտ | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
2008 - 2011 թթ., ԵՊՀ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրա, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Ֆունկցիոնալ ծրագրերի տիպային կոռեկտության մասին», 2011 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2011թթ, ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի լաբորանտ
2011 թ-ից, ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Տվյալների հենքեր, Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետություն, ԷՀՄ և ծրագրավորում, Տիպերը և իմաստաբանական վերլուծությունը ծրագրավորման լեզուներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում, Ծրագրավորման լեզուների տիպային կոռեկտություն

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Պարգևներ
2019թ. ԵՊՀ արծաթե մեդալ (Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100 ամյակի կապակցությամբ)

ara.arakelyan@ysu.am

Ա.Հ.Առաքելյան , Լ.Օ.Խաչոյան, Ա.Ս.Անդրեասյան, Վ.Ա.Զաքարյան, Ա.Գ.Մանուկյան, Զ.Ա.Նազարյան
Ծրագրավորում С++ լեզվով (Խնդիրների ժողովածու)
2019 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019, 234 էջ
ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական ռեժիմ)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 268 էջ
Ara Arakelyan , Artak Khachatryan
Educational Process Management System
2015 | Հոդված/Article
Computer Science and Information Technologies (CSIT-2015), 2015-09-28, 366-367 pp.
|
Ara Arakelyan , Ani Balasanyan
Building and Execution of Queries for Educational Process Management System
2015 | Հոդված/Article
Computer Science and Information Technologies (CSIT-2015), 2015-09-28, p. 364-365
|
Unsolvability of type correctness problem for functional programs (Ֆունկցիոնալ ծրագրերի տիպային կոռեկտության խնդրի անլուծելիությունը)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #1, էջ 28–35
|
On the type correctness of polymorphic λ-terms. part 2 (Պոլիմորֆ λ-թերմերի տիպային կոռեկտության մասին: մաս 2)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, 2010, #1, էջ 37–46
|
On the type correctness of polymorphic λ-terms. part 1 (Պոլիմորֆ λ-թերմերի տիպային կոռեկտության մասին: 1 մաս)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2009 #3, էջ 42–51
|