Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Արա Շավարշի Մալխասյան

Դոցենտ | Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, 1963 - 1969 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - Հավասարումների լուծելիության ճանաչման խնդրի մասին ազատ խմբի ենթախմբերում
01.01.06 մաթեմատիկական տրամաբանություն,հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Ռ.Ֆ. ակադեմիկոս Ս.Ի.Ադյանի և ֆիզ.մաթ Գ. դոկտոր Գ.Ս. Մականինի ղեկավարությամբ Քիշինև Մոլդովա 1980

Աշխատանքային փորձ
1969-1971 Երեվանի պետական համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի ասիստենտ
1971-1988Երեվանի պետական համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի ավագ դասախոս
1988 մինչև այժմ Երեվանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1965-1975 սեմինար և լեկցիա
Մաթեմատիկական անալիզ
Բազմությունների տեսություն ր մաթեմատիկական տրամաբանություն
Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն
1975-1980 սեմինար ր լեկցիա
Անալիտիկ երկրաչափություն
Օպտիմիզացիայի մեթոդներ
1980-ից գծային հանրահաշիվ
մաթեմատիկական տրամաբանություն
գործույթների հետազոտում
խմբերի տեսություն և ընդհանուր հանրահաշիվ

Լեզուներ
Հայերեն, ոուսերեն, անգլերեն

ara.malkhasyan@ysu.am

Գ. Ս. Մականին, Ա. Շ. Մալխասյան
General solution of quadratic equations in free groups (Քառակուսային հավասարումների ընդհանուր լուծումը ազատ խմբերում)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #2, էջ 62-65
|
Ազատ խմբում հավասարումների լուծումների երկրաչափական նկարագրությունը
2007 | Թեզիս/Thesis
Հանրահաշիվ և երկրաչափություն,Երեվան 2007,էջ13
Ազատ խմբի ենթախմբերի հատման մասին
2006 | Թեզիս/Thesis
Մոսկվա «Հանրահածիվ,տրամաբանություն և համակարգչագիտություն-սիմպոզիում» 2006 էջ11
Նիլսենի խնդրի մասին
2004 | Հոդված/Article
Հանրահաշիվ ,երկրաչափություն և կիրառությունները,3,2004,էջ113-116
Ազատ խմբում հավասարումներ ընդհանուր լուծման պարամետրիզացման մասին
2001 | Հոդված/Article
Հանրահաշիվ երկրաչափություն և կիրառութըուններ,1,2001,էջ69-70
Ազատ խմբի ենթախմբերում հավասարումների լուծելիության ճանաչման մասինհավասարումներ ազատ խմբերում
1986 | Արտոնագիր/Patent
Համամիութենական սիմպոզիում,խմբերի տեսություն Մոսկվա 1986 էջ96
Ազատ խմբում հավասարումների լուծելիության ճանաչման մասին ենթախմբերում.
1986 | Հոդված/Article
Կիրառական մաթեմատիկա ,Երեվան n4 1986,էջ 42-47
Ազատ խմբում հավասարումների լուծման պարբերականության ցուցիչը
1986 | Հոդված/Article
Մաթ.զամետկի 39(3) (1986),էջ 412-423
Հավասարումների լուծելիության մասին ազատ խմբի ցիկլի ենթախմբերում
1986 | Հոդված/Article
Հաըաստանի գիտությունների ակադեմիայի զեկույցներ LXXXIII N2,1986 ԷՋ 51-53
Պարամետրական բառերի և Նիլսենի բառերի մուտքը ազատ խմբի ենթախմբեր
1985 | Թեզիս/Thesis
ամամիութենական սիմպոզիում,խմբերի տեսություն Քիշինև 1985թ էջ9
Բազմանիլպոտենտ խմբերի վերջավոր ապրոքսիմացիայի մասին
1982 | Հոդված/Article
Սիբիրյան մաթեմատիկական ամսագիր, Էջ 19-83, ԴԵԿ.1982
Հավասարումներ ազատ խմբերում
0000 | Թեզիս/Thesis
Համամիութենական սիմպոզիում,խմբերի տեսություն Մոսկվա 1984,էջ40