Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Եկատերինա Արամի Հակոբյան

Ասիստենտ | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ, մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1965 - 1970 թթ.
Ասպիրանտուրա, ԵՊՀ , կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1972 - 1978 թթ.

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ, Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ 2007 թ-ից մինչ այժմ
ԵՊՀ, Մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ, 1980 - 2007 թթ.
ԵՊՀ, Թվային անալիզի ամբիոնի ասիստենտ 1970 - 1980 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Եզրային խնդիրների մեթոդներ
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների լուծման մեթոդներ
Դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդներ
Մաթեմատիկական անալիզի գործնական
Բարձրագույն հանրահաշվի գործնական

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման եղանակներ

Լեզուներ
Հայերեն,Ռուսերեն, Գերմաներեն

katya.hakobyan@ysu.am

Ե. Բ. Հաջիմամուդով, Ե. Ս. Հակոբյան
О характере зависимости скорости распространения упругих волн от плотности горных пород (Առաձգական ալիքների տարածման արագության կախման բնույթի լեռնային ապարների խտությունից)
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 161-163 (ռուսերեն)
|