Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Գևորգ Արթուրի Մարտիրոսյան

Ասիստենտ | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
2010 - 2013թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, մասնագիտություն` Ե 13.04 - Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն, մասնագիտություն` Ե 13.04 - Հաշվողական մեքենաների համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. «Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզուների ներդրված հաստատունների մասին», մասնագիտություն - Ե.13.04 - Հաշվողական մեքենանաերի, համալիրների և համակարգչային ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում, 2013 թ. հունիսի 21, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, ՀՀ

Աշխատանքային փորձ
2010թ-2013թթ. դասախոս, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2013-ից այժմ ասիստենտ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգեր (գործնական), ԷՀՄ ճարտարապետություն և ասեմբլեր լեզու (դասախոսություն, գործնական), Տվյալների կառուցվածքներ (դասախոսություն, գործնական), Նախագծման ձևանմուշներ (դասախոսություն, գործնական), ԷՀՄ և ծրագրավորում (գործնական)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական ռեժիմ)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 268 էջ
On one complete and minimal set of built-in constants for Backus FP system (Բեկուսի FP համակարգի ներդրված հաստատունների լրիվ և մինիմալ բազմության մասին)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, #3(229), էջ 44–51
|
On minimality of one set of built-in functions for functional programming languages (Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզուների ներդրված ֆունկցիաների բազմության մինիմալության մասին)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #2, էջ 42–49
|
Turing Completeness of Functional Programming Languages with one Set of Built-in Functions
2011 | Հոդված/Article
Proceeding of the Conference of Computer Science and Information Technologies (CSIT-2011), “Gitutyun” Press, Yerevan, 2011, p. 370-373