Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Հռիփսիմե Գեղամի Մովսեսյան

Ասիստենտ | Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1977 - 1982 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Մաթեմատիկոսի որակավորում (դիպլոմ գերազանցությամբ)
1982 - 1987 թթ. Հայաստանի ԳԱԱ հաշվողական կենտրոնի ասպիրանտուրա Մասնագիտացում` Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա (ավարտական վկայական)
1966 - 1998 թթ. Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Բիզնեսի կառավարման ֆակուլտետ
1998 - 2000 թթ. Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն (TACIS)
Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց

Աշխատանքային փորձ
1987 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
1999 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ասիստենտ (համատեղություն)
2009 թ-ից մինչ այժմ Հաշվապահության և ֆինանսական կառավարման ուսումնական կենտրոն
Փոխտնօրեն
2002 - 2003 թթ. Միջազգային Հաշվապահության և Բիզնեսի կենտրոն (IAB Centre)
Փոխտնօրեն
2000 - 2002 թթ. Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն (TACIS)
Փոխտնօրեն
1998 - 2000 թթ. Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն (TACIS)
Դասախոս (Ֆինանսական կառավարում, Ինքնարժեքի և կառավարչական հաշվառում)

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա, Ալգորիթմների տեսություն, Մաթեմատիկական տրամաբանություն, Կիբեռնետիկայի տարրեր, Ինֆորմացիայի անվտանգության հիմունքներ, Գործույթների հետազոտում, Դիսկրետ օպտիմիզացիայի մեթոդներ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիսկրետ օպտիմիզացիայի մեթոդներ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն, ֆրանսերեն (բավարար)

Հաշվարկելիության բարդության տեսության հիմնադրույթները
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 62 էջ
Հ. Մ. Մովսեսյան , Հ. Ց. Հակոբյան
Բուլյան ֆունկցիաներ
2017 | Գիրք/Book
Խնդիրների ժողովածու, 2017
On the proofs complexity in intuitionistic and minimal propositional logic
2003 | Թեզիս/Thesis
Logic Colloquium-2002, Muenster, Germany, 45, and Bulletin of Symbolic Logic, v. 9, N 1, Murch 2003, 172