Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Մարիամ Հովսեփի Արաբյան

Դոցենտ | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1980 - 1983 թթ. ասպիրանտ, հաշվողական մաթեմատիկայի և կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռուսաստան
1977 - 1980 թթ. ուսանող, հաշվողական մաթեմատիկայի և կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռուսաստան
1974 - 1977 թթ. ուսանող, կիառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1987 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա «Առաձգականության տեսության որոշ օպտիմիզացիոն խնդիրների հետազոտումը» հաշվողական մաթեմատիկայի և կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, Մոսկվա, 1987 թ. մասնագիտություն` 01.01.07 - հաշվողական մաթեմատիկա

Աշխատանքային փորձ
1992 - թ-ից մինչ այժմ Դոցենտ, ինֆորմատիկայի և կիառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ,
Երևանի պետական համալսարան
1984 - 1992 թթ. Ասիստենտ, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
Գիտական կոչում 2008 թ. դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
- Թվային մեթոդներ
- Մասնական ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ
- Վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
- Օպտիմալ ղեկավարման խնդիրների թվային լուծում
- Կշռային ֆունկցիոնալ տարածություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

arabyan.mariam@ysu.am

On the Existence of Solutions of Two Optimization Problems
2018 | Հոդված/Article
Journal of Optimization Theory and Applications. 2018, vol. 177, 291-305 pp.
|
Определения краевых условий на краях прямоугольной пластинки по заданному спектру частот собственных колебаний при инерционном элементе на краях
2018 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Механика. 2018, Volume 71 , Issue 2, 18-27 pp.
|
Гладкость обобщённых форм колебаний в задаче колебаний оболочки вращения в зависимости от некоторых несуммируемых коэффициентов
2016 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении. Механика. 2016, 69, №3, стр. 28-40
|
Пространство конечных элементов в весовых пространствах
2016 | Հոդված/Article
Modeling of Artificial Intelligence, 2016, 12, стр. 180-186
|
О грандиенте одного функционала
1987 | Հոդված/Article
Կիրառական մաթեմատիկա, Երևանի պետական համալսարան, N 7, 1987, էջ 10-17
О методе конечных элементов в задаче на собственные значения, возникающей в теории оболочек
1984 | Գիրք/Book
ВИНИТИ, N 1784, 1984
Аппроксимация и регуляризация одной оптимизационной задачи из теории оболочек
1984 | Գիրք/Book
ВИНИТИ, N4484, 1984